Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, 2019

Προς έγκριση η υποβολή αιτήματος για το Κλειστό Γαυρίου: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου

Φωτο αρχείου

Φωτο αρχείου

Με σημαντικότερο θέμα την υποβολή αιτήματος για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Γαύριο αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου.

Το βράδυ ωστόσο αναμένεται να είναι μεγάλο, μιας και το Συμβούλιο θα κληθεί να συζητήσει 39 θέματα και τα σημαντικότερα, βρίσκονται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1. Τροποποίηση ΟΕΥ για ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και σύσταση θέσεων

2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

3. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών της παρ.7 του άρθρου 9 του Ν. 2881/2001 για το έτος 2019

4. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2019

5. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστων αντικειμένων στο Δήμο Άνδρου έτους 2019

6. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019

7. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης (5%) και εστιατορίων (0,5%)

8. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και για τη μίσθωση από τον Δήμο ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους για το έτος 2019

9. Ορισμός επιτροπής σφράγισης καταστημάτων έτους 2019

10. Ορισμός επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Άνδρου έτους 2019

11. Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Άνδρου έτους 2019

12. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός διαχειριστικού υπολόγου με τον αναπληρωτή του.

13. Ορισμός υπευθύνου δέσμευσης λογαριασμού και ορισμός διαχειριστικού υπολόγου.

14. Έγκριση διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση πηγών ανάντη της δεξαμενής που βρίσκεται στη θέση «ΜΥΛΟΙ» Στραπουργιών της ΤΚ Λαμύρων.

15. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Οικ. & Αναπτ. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ».

16. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

17. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Οικ. & Αναπτ. για «πρόταση αναβάθμισης προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία σε παραλίες»

18. Παραχώρηση αίθουσας στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου στον Φιλοπρόοδο Όμιλο «ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ»

19. Παραχώρηση του Εμπειρικείου Γυμναστηρίου για διεξαγωγή αθλοπαιδιών, βόλεϊ από την γυμνάστρια κα Ε. Μπιρισίμη.

20. Παραχώρηση αιθουσών στα Δ.Σχ. Μπατσίου, Κορθίου και Χώρας για την πραγματοποίηση μουσικών εργαστηρίων από την ΑΜΚΕ «Φίλοι του Φεστιβάλ Άνδρου».

21. Παραχώρηση αίθουσας στο Δ/Σ Χώρας για την πραγματοποίηση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς της εταιρείας ΕΠΑΨΥ.

22. Παραχώρηση αύλειου χώρου στο Δ/Σ Όρμου Κορθίου για διεξαγωγή αθλοπαιδιών, καλαθοσφαίριση από το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων.

23. Παραχώρηση αίθουσας στο Δ/Σ Γαυρίου για τη διεξαγωγή αιμοδοσιών από το «Σύλλογο παροχής φροντίδας και κατ΄ οίκον νοσηλείας Άνδρου».

24. Παραχώρηση αύλειου χώρου στο Δ/Σ Γαυρίου για διεξαγωγή αθλοπαιδιών καλαθοσφαίριση από τον Αθλητικό Όμιλο Άνδρου.

25. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές Δ΄ δόση 2018

26. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και των προβλημάτων που επέρχονται στις ιδιοκτησίες

27. Έγκριση απολογισμού Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2018

28. Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Άνδρου 2019

29. Εξειδίκευση Δαπανών για τη συμμετοχή του Δήμου Άνδρου, στις εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού.

30. Αναδοχή υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας: «Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε.».

31. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019

32. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρότασης ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Άνδρου» και αποδοχή της συμμετοχής στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης με φορέα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 2225/14-1-2019 Πρόκλησης ΙV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων “ του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

33. Έγκριση μελέτης «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Άνδρου.

34. Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Άνδρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

35. Περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτικών οδών της πράξης Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Άνδρου

36. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρότασης ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ» και αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης με φορέα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 65574/19-9-2018 Πρόκλησης V με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων“ του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».

37. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μεταξύ του Δήμου Άνδρου και του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ».

38. Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνδρου.

39. Ορισμός μελών διαχείρισης Κληροδοτήματος Σταματούδη 40. Παράταση μισθώματος Παιδικού Σταθμού Άνδρου 41. Καταβολή υπόλοιπου ποσού για τη χρηματοδότηση των μελετών: α) «Ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθμού Χώρας Άνδρου» κ β) «Εκσυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού σχολείου Χώρας Άνδρου», από ιδίους πόρους.

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *