Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άνδρου

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άνδρου.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

α). έγκριση προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία

β). έγκριση μελέτης

γ). έγκριση δαπάνης

δ). έγκριση όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης

ε). ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης

ΘΕΜΑ 2ο: Oρισμός επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στο σύστημα ΚΗΣΚ για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Oρισμός επιτροπής  έτους 2020, για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στο σύστημα Μη.Μ.Ε.Δ., για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Άνδρου» – Κωδ. ΟΠΣ: 5001409

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *