Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος του Χαράλαμπου Κόκκινου

kokkinos

Ατυχής ήταν, ενώπιον του Αρείου Πάγου, η έκβαση της αίτησης αναίρεσης του προέδρου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Χαρ. Κόκκινου, πρώην Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αναίρεση της απόφασης που έλαβε την 8η Φεβρουαρίου 2012 το Τριμελές Εφετείο Αιγαίου με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών με 3ετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος.

Η ίδια ποινή είχε επιβληθεί και σε τρεις υπηρεσιακούς παράγοντες, που μαζί με τον κ. Κόκκινο, είχαν εμπλακεί στη διαδικασία διαγωνισμού προσλήψεως υπαλλήλων μερικής απασχόλησης το έτος 2005 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων που είχαν εκδοθεί, είχαν ακυρωθεί από τον κ. Κόκκινο όταν είχε διαπιστώσει λάθη στη δημοσιοποίησή τους.

Ο κ. Κόκκινος δε φαίνεται να απειλείται με ποινή αργίας από το αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου, απ’ τη στιγμή που απ’ τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν προέκυψε οικονομική ζημιά στην υπηρεσία. Ούτε πρόκειται για υπόθεση με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όμως, όλοι όσοι έχουν καταδικασθεί κινδυνεύουν να βρεθούν στις λίστες των «επιόρκων υπαλλήλων», υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις και να τεθούν εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, να απολυθούν.

Σοβαρό κίνδυνο διατρέχει έτσι και ο Χαράλαμπος Κόκκινος, η οργανική θέση του οποίου είναι στον δημόσιο τομέα ως εκπαιδευτικός.

Το πρωτόδικο δικαστήριο παρά την απαλλακτική πρόταση του αντιεισαγγελέα Εφετών Αιγαίου κ. Γ. Οικονόμου, που είχε επισημάνει ότι δεν υπήρξε ούτε και απειλήθηκε βλάβη σε βάρος του Δημοσίου, αφού μάλιστα οι υπάλληλοι αυτοί απασχολούνται πλέον στην Περιφέρεια, είχε κρίνει τους κατηγορούμενους ενόχους και μείωσε την πρωτόδικη ποινή τους κατά πέντε μήνες.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση κινήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά του βουλευτή Κυκλάδων κ. Παναγιώτη Ρήγα, ο οποίος δεν παρέστη ούτε στην πρωτόδικη ούτε στην κατ’ έφεση δίκη για να στηρίξει τις απόψεις του, σχετικά με το ζήτημα. Στο Εφετείο Αιγαίου ο κ. Ρήγας υπέβαλε υπόμνημα και σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο σκοπός και αίτημά του υπομνήματος ήταν η καταδίκη του.

Εν πάση περιτπώσει ο κ. Κόκκινος και τρεις υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο, που μετείχαν στην Τριμελή Επιτροπή προσλήψεων είχαν κριθεί ένοχοι γιατί από την 08.09/2005 έως την 14.09.2005 παρέβησαν τα καθήκοντά τους. Ειδικότερα, ο κ. Χ. Κόκκινος, υπέγραψε την 24η Δεκεμβρίου 2004 ανακοίνωση για την κάλυψη 30 θέσεων μερικής απασχόλησης και ακολούθως με απόφασή του συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσλήψεων, η οποία απαρτιζόταν από τον πρόεδρο Ε. Καλαβρό και τα μέλη Α. Νικολούζου και Δ. Δρυμπέτα.

Για την κάλυψη αυτών των θέσεων μέχρι την 25η Απριλίου 2005 υπέβαλαν αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις 237 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων η Αντωνέτα Αρμακόλα, η Σοφία Ντουφεξή – Αμοργιανού και η Κων/να Παπαβλασοπούλου. Αφού ακολουθήθηκε στη συνέχεια μια ανορθόδοξη διαδικασία τόσο για την αξιολόγηση των αιτήσεων όσο και για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (αναρτήθηκαν και αποσύρθηκαν τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας δύο φορές) διαπιστώθηκε ότι και στους τρεις πίνακες κατάταξης προσληπτέα ήταν τα ίδια ακριβώς άτομα, ήτοι οι κκ Α. Ρούσσου, Π. Βογιατζιδάκης και Α. Διακοκαλιού, οι οποίοι δεν είχαν τα προσόντα των κοινωνικών ομάδων ούτε ήταν πολύτεκνοι ή ανάπηροι και οι κκ Α. Παρασκευοπούλου, Π. Χερουβείμ και Μ. Δαλεζίου, που είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης χωρίς να έχουν δηλώσει ένταξη σε καμία κοινωνική ομάδα, πράγμα που έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τη φάση αξιολόγησης. Επιπλέον περιλήφθηκαν στους ίδιους πίνακες οι κ.κ. Κ. Φάκης και η Α. Δαφνά, που ήταν μέλη πολύτεκνης οικογένειας πλην, όμως, η κατάταξη τους έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη κριτήριο σύμφωνα με το οποίο προτιμώνται οι υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα ενώ δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της κληρώσεως μεταξύ ισοψηφησάντων.

Οι πλημμέλειες αυτές αποτέλεσαν τη βάση αιτήσεως θεραπείας που ασκήθηκε από τους Α. Αρμακόλλα, Σ. Ντουφεξή – Αμοργιανού και κ. Παπαβλασοπούλου, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο διαγωνισμός προσλήψεως. Αποτέλεσμα όμως όλων των ανωτέρω ήταν να εξαιρεθούν υποψήφιοι από τη διαδικασία καθώς δεν είχαν δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών και ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα κρίσης της ορθής κατατάξεως των επιτυχόντων ή δυνατότητα ενστάσεως.

Επιπλέον είχε προκύψει ότι η κ. Α. Αρμακόλλα, δεν κρίθηκε μεταξύ των κατατασσόμενων στους Πίνακες Κατάταξης, παρόλο που υπαγόταν σε περισσότερες της μίας Κοινωνικές Ομάδες ενώ οι κ.κ. κ. Παπαβλασοπούλου και Π. Χιωτάκη που φέρονται να είχαν τα απαραίτητα κριτήρια, δεν συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα Κατάταξης.

 

Η απόφαση του Αρείου Πάγου

 

Με την υπ’ αριθμ. 397/2013 απόφαση του το Στ’ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι κατηγορούμενοι, αρμόδιοι υπάλληλοι, με κοινό δόλο παρέβησαν το υπηρεσιακόν τους καθήκον, και ειδικότερα προέβησαν από κοινού σε ενέργειες για την πρόσληψη των 30 ατόμων, ως προσωπικό μερικής απασχόλησης, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα δεν αναρτήθηκαν, όπως έπρεπε οι πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία κοινωνικών ομάδων και κατά σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είχαν συνταχθεί με βάση τα πραγματικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, αφού θα είχε χωρίσει προηγουμένως η κατάθεση και ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στις πράξεις αυτές προέβησαν οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την απόφαση, με σκοπό να προσληφθούν ως υπάλληλοι άτομα που δεν είχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά και προσόντα, σε βάρος άλλων συνυποψηφίων.

Το δικαστήριο δέχτηκε τέλος ότι δεν πρόκειται για πεπλανημένη διοικητική ενέργεια των κατηγορουμένων, η οποία οφείλεται σε έλλειψη εμπειρίας τους σε τέτοιο διαγωνισμό, αλλά σε δόλια πράξη.

Πιο συγκεκριμένα το δικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους δικαστές κ.κ. Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο – Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη – Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες έκρινε μεταξύ άλλων ότι ο ισχυρισμός των κατηγορούμενων ότι το από 8 Σεπτεμβρίου 2005 πρακτικό της επιτροπής ήταν μια προετοιμασία, χωρίς να είναι και η οριστική επιλογή και κατάταξη και ότι εν τέλει ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε και επανελήφθη και περαιώθηκε νομότυπα, χωρίς να υπάρχει ουδεμία βλάβη και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι αβάσιμος και απορριπτέος και τούτο διότι, το πρακτικό αυτό με την μη εν γνώσει τους σωστή κατάταξη των υποψηφίων, δεν είναι πρόχειρη προετοιμασία, η οποία και δεν προβλεπόταν από την ως άνω υπουργική σχετική απόφαση, αλλά το επίσημο πρακτικό της επιτροπής υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της. Άλλωστε, στο εν λόγω πρακτικό η κατάταξη ήταν με την σειρά που έγινε και η πρόσληψη των προσώπων με την πρώτη απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, που ακυρώθηκε. Το ότι ακυρώθηκε βέβαια ο διαγωνισμός πρόσληψης, δεν επήλθε από έλεγχο της υπηρεσίας που θα επακολουθούσε μετά την έκδοση της απόφασης πρόσληψης του πρώτου κατηγορούμενου, αλλά κατόπιν αιτήσεως θεραπείας των παραπάνω υποψηφίων.

Το δικαστήριο θεωρεί επιπλέον ότι ο δόλος των κατηγορούμενων αιτιολογείται επαρκώς και εμπεριστατωμένα στην κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Θεωρεί δε ενισχυτικό του κοινού δόλου και της παράνομης συμπεριφοράς όλων των κατηγορουμένων και του επιδιωκόμενου σκοπού αυτών για βλάβη συγκεκριμένων υποψηφίων σε όφελος άλλων την αναφορά στο αιτιολογικό, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν, ότι οι πλημμέλειες των πινάκων κατάταξης και αντίστοιχα η 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων, που δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα, αποτελούσε παράβαση των ανατεθειμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων.

Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός ότι στις 8-9-2005 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου και στη Ρόδο, και μάλιστα στη Ρόδο, περί ώρα 12.00, η ως άνω 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης 30 ατόμων, του πρώτου κατηγορούμενου Γ.Γ. Περιφέρειας, ενώ με την 12509/5-9-2005 πρόσκλησή του προσκαλούσε τα μέλη της επιτροπής, να συγκληθούν στη Σύρο στις 8-9-2005 περί ώρα 15.00, προκειμένου να προβούν στην κατάρτιση ων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, δηλαδή τρεις ώρες μεταγενέστερα από την ανάρτηση στη Ρόδο της απόφασης για την πρόσληψη των 30 υπαλλήλων, και που τελικά αναρτήθηκαν με ίδια ημερομηνία, 8-9-2005, τρεις φορές πίνακες κατάταξης υποψηφίων που έπρεπε να προσληφθούν, πρόσωπα τα ίδια ακριβώς σε σειρά πάντα πρόσληψης, κατά παράβαση του νόμου, χωρίς σωστή κατάταξη από την επιτροπή βάσει των προσόντων αυτών.

Πηγή:  www.dimokratiki.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!