Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος εκτελεστικός γραμματέας της Π.Ν.ΑΙ. Δημήτρης Σκιαδάς

unnamed (2)

Καθήκοντα  εκτελεστικού γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει από σήμερα Δευτέρα ο κ. Δημήτρης Σκιαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Παν/μιου Μακεδονίας.

Από τα εμπειρότερα στελέχη σε θέματα δημόσιας διοίκησης στη χώρα, με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε εθνικούς οργανισμούς, ο κ. Σκιαδάς εντάσσεται στην υψηλότατων προδιαγραφών ομάδα διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη μεταμόρφωση και προαγωγή ενός βαρέως και δαιδαλώδους οργανισμού, σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό, με βασική προϋπόθεση τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών.

Στις αρμοδιότητες του εκτελεστικού γραμματέα εμπίπτουν τα θέματα διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα  ο συντονισμός δράσης των αντιπεριφερειαρχών και των διοικητικών υπηρεσιών, η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και η οργάνωση των νέων διοικητικών μονάδων της Περιφέρειας, βάση του νέου Οργανισμού λειτουργίας, που θα ψηφιστεί στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή.

Για τον νέο εκτελεστικό γραμματέα, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Η επιλογή στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του κ. Δημήτρη Σκιαδά, εμπειρότατου στελέχους της Δημόσιας Διοίκησης, σηματοδοτεί το χτίσιμο μιας ομάδας έργου διοίκησης υψηλών προδιαγραφών, η οποία συλλογικά θα έχει ως κοινό στόχο τρεις άξονες: την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία της Περιφέρειας και εν τέλει την αρτιότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Η εποχή μας επιτάσσει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα, χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον κ. Σκιαδά και την ομάδα που τον περιβάλει. Τοποθετούμε λοιπόν τον πήχη ψηλά, δημιουργώντας ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα σέβεται τους κανόνες και θα δρα με διαφάνεια, έννοια άγνωστη ή επιμελώς κακοποιημένη στο παρελθόν. Κινούμενοι σε αυτήν την τροχιά , αποκλειστικά, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και της κοινωνίας με τον τρόπο που ήδη στις πρώτες 30 ημέρες της θητείας μας αποδείξαμε.»

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Σκιαδάς δήλωσε:

«Η πρόσκληση και προτροπή του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου για συνεργασία ήταν ιδιαίτερα τιμητική για μένα. Μια περιφέρεια όπως το Νότιο Αιγαίο, έχει να διαδραματίσει ρόλο εθνικό και αναπτυξιακό και οικονομικό, όχι μόνο για τα στενά γεωγραφικά της όρια, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά, με προσήλωση στις αρχές της  διαφάνειας και της νομιμότητας, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη. Προτιθέμεθα να είμαστε αυστηροί και δίκαιοι, αποτελεσματικοί και χρήσιμοι ακόμη κι αν χρειαστεί να μην είμαστε ιδιαίτερα ευχάριστοι . Ήδη έχουμε αρχίσει την εις βάθος μελέτη των αρμοδιοτήτων που έχει να καλύψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος μας είναι η προαγωγή της δημόσιας διοίκησης ώστε να παραχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά το επιθυμητό αποτέλεσμα».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΙΑΔΑ

Ονομα/Επώνυμο: Δημήτριος Β. Σκιαδάς

Ιδιότητα/Φορέας: Αναπληρωτής Καθηγητής/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Παν/μιο Μακεδονίας

 

Προσωπικά Στοιχεία:

Ημερομηνία Γέννησης: 26.10.1973

Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (2 παιδιά)

 

Μόρφωση:

Πτυχίο Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1997)

Master of Jurisprudence – Mjur, University of Durham – UK (1998)

Doctor of Philosophy – PhD, University of Durham – UK (2001)

Πεδία Εξειδίκευσης: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημόσιο & Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δημόσιο Λογιστικό (εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό) & Διαχείριση Έργων/Προγραμμάτων

 

Σταδιοδρομία:

Ο Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Παν/μιο Μακεδονίας. Δίδαξε Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας του στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Durham, στη Σχολή Ικάρων, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων  Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών) και στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιστημονικός Συνεργάτης της Αντιπροέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κλπ. Επίσης έχει απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα ως Διευθυντής και Προϊστάμενος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε θέσεις ευθύνης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι μέλος σε πολλούς φορείς έρευνας και πολιτικής σκέψης όπως το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου του UniversityofDurham – UK, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», το  Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, κλπ. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και πολλών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και της Ομάδας Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Τέλοςέχειλάβειτιμητικήδιάκρισηως Honorary Fellow της Association of Fellows and Legal Scholars του Center for International Legal Studies, Salzburg (Αυστρία).

Δημοσιεύσεις:

Οι δημοσιεύσεις του κ. Σκιαδά περιλαμβάνουν επτά επιστημονικά βιβλία (ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις), έντεκα συνεισφορές κεφαλαίων σε συλλογικά επιστημονικά έργα, και σαράντα τέσσερα άρθρα – μελέτες σε επιστημονικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά για θέματα της ειδικότητας του.

Γλώσσες:

Ελληνικά (Μητρική), Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

 

 

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!