Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

Αναφορά του βουλευτή Κυκλάδων Νίκου Συρμαλένιου, για τα Δασικά Οικοσυστήματα

syrmalenios_nikos_vouli

 

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά το πρακτικό  της 28.09.2013 με αριθμό 4 από την τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα Δασικά Οικοσυστήματα.

Αναφέρεται  σχετικά ότι «… Εκφράζει την αντίθεσή του στην  τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, η οποία επιχειρείται με βάση το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε ό,τι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Σε περίπτωση ισχύος του άρθρου 6 του Σχεδίου Νόμου να προβλεφθεί εξαίρεση από την εφαρμογή του και για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Κυκλάδων Σύρου και Νάξου, όπως άλλωστε προβλέπεται και για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου…»

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το πρακτικό

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

 

 

 

Αθήνα

15.10.2013

Ο καταθέτων Βουλευτής

Νικόλαος Συρμαλένιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της από 28/09/2013, με αριθμό 4,

Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Μ Ε   Α Ρ Ι Θ Μ Ο    72

 

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Συνεδρίασε, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ. στα Γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,  στη Ρόδο, μετά την με αρ. πρωτ.: 523/20-09-2013 πρόσκληση του κου Κουσουρνά Ευστάθιου, Δημάρχου Ρόδου και Προέδρου του Δ.Σ., σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δέκα πέντε (15).

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν  οι κ.κ.:

 1. ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 2. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ
 3. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ                     Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
 4. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                               ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 5. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ                                          ‘’
 6. ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ                                          ‘’
 7. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                         ‘’
 8. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ                                         ‘’
 9. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                                  ‘’

10.  ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ            Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ                                                         ‘’

11.  ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                    Δ.Σ. ΚΩ                                                                 ‘’

12.  ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                ‘’

13.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ         Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ                                                         ‘’

14.  ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ                                                         ‘’

15.  ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                ‘’

 

Απουσίαζαν οι κ.κ:

 1. ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ                                        ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 2. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ                                ‘’
 3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     ‘’
 4. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ           Δ.Σ. ΚΩ                                                                 ‘’
 5. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                   Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ                                                         ‘’

Οι οποίοι δεν ήταν παρόντες αν και νόμιμα κλήθηκαν και

 

 1. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                     ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο οποίος έχει τεθεί σε αργία.

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο νομικός σύμβουλος κος Πέρος Νικόλαος.

 

ΘΕΜΑ : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου ‘’Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης’’»

 

Ο κος πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Δεκαβάλλα Ιωάννη Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης , ο οποίος ανέφερε στα μέλη τα εξής :

«Συνάδελφοι, με το Σχέδιο Νόμου ‘’Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο άρθρο 6 επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 και ανατρέπεται το καθεστώς που ίσχυε επί δεκαετίες μέχρι σήμερα στις χορτολιβαδικές εκτάσεις του Νομού Κυκλάδων, οι οποίες αποτελούν περίπου το 1/3 της έκτασης των νησιών.

Οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, που έχουν συμβόλαια 50 και πλέον ετών, έχουν πληρώσει φόρους μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικών παροχών, κλπ και τις έχουν δηλώσει στο Ε9, βρίσκονται ξαφνικά ως μη ιδιοκτήτες.

Τις εκτάσεις αυτές με την υπ΄ αριθ. εγκύκλιο 1877/18-4-2006 το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σε επιστολή του προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (η οποία έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Πολεοδομίες, στη Διεύθυνση Δασών Νοτίου Αιγαίου και στη Νομαρχία Κυκλάδων) τις χαρακτήριζε ως ιδιωτικές και έδιδε εντολή για έκδοση νομίμων οικοδομικών αδειών. Αντίστοιχη αντιμετώπιση των εκτάσεων αυτών υπήρχε και στις μέχρι σήμερα εκτάσεις που έχουν υπαχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Προς Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αριθ. πρωτ.: 1877/18-4-2006

Θέμα: Έκδοση οικοδομικών αδειών σε γήπεδο χορτολιβαδικής μορφής του Ν. Κυκλάδων’’.

Σχετ.: Το υπ΄ αριθ. 4068/14-3-2006 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 998/1979 που διατηρήθηκε σε ισχύ με τον ν. 3208/2003 και αφορά το βάρος αποδείξεως επί αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος, είτε ως εναγομένου, είτε ως αιτούντος, είτε ως καθ΄ ου η αίτηση, εξαιρούνται ρητά οι νήσοι των Κυκλάδων.

Η παραπάνω εξαίρεση προέκυψε όπως έχει κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια (195/2003 Εφ. Αιγαίου) και έχει γνωμοδοτικά αντιμετωπιστεί από το Ν.Σ.Κ. 173/2002 ( αλλά και 3/2001 Εφ. Κερκ. Επί Ιονίων νήσων) από το γεγονός ότι τα ευρισκόμενα στις Κυκλάδες νήσους ακίνητα υπήχθησαν στην Οθωμανική κυριαρχία ειρηνικά και όχι δικαιώματα πολέμου δυνάμει συνθηκών μεταξύ των τότε κατακτητών (Γενουατών ή Ενετών) και Σουλτάνου και κατά τη διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου παρέμειναν ιδιωτικά και δεν περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Συνεπώς δεν αρκεί για τη θεμελίωση δικαιώματος κυριότητος σ΄ αυτές τις εκτάσεις μόνο η επίκληση εκ μέρους του δημοσίου, της δασικής ή χορτολιβαδικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης, αλλά θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία προς απόδειξη του τεκμηρίου κυριότητας.

Εξάλλου εντός των παραπάνω πλαισίων αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα και η Α.Ε. Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την κτηματογράφηση περιοχών των νήσων Κυκλάδων.

Μετά τα παραπάνω έχουμε την άποψη ότι είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών στις παραπάνω εκτάσεις εφόσον βεβαίως προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία από τον αιτούντα την άδεια και εφόσον η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώς εκ μέρους  δημοσίου περιορίζεται μόνο σε απλή επίκληση της μορφής της έκτασης ως χορτολιβαδικής».

Ενώ το άρθρο αυτό ανέφερε ρητά ότι το βάρος απόδειξης δεν βαρύνει τον ιδιώτη – προβάλλοντας ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες μεταξύ των οποίων και στο νομό Κυκλάδων, για άγνωστο και ακατανόητο λόγο και ενώ διατηρείται η εξαίρεση για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, παραλείπονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Κυκλάδων (Σύρου και Νάξου) και προστίθενται οι περιφέρειες των διοικητικών ορίων των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης (που δεν υπήρχαν στο κείμενο του 1979).

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται ανατροπή των όσων ίσχυαν επί πολλά χρόνια, από το 1979 βάσει του άνω νόμου, ο οποίος ήλθε να υιοθετήσει τα ασφαλή πορίσματα της νομολογίας των Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας και ειδικά της περιφέρειας των Κυκλάδων (Άρειος Πάγος και Εφετείο Αιγαίου).

Το κράτος κατ΄ εντολή του Συντάγματος οφείλει να διαφυλάττει την περιουσία των πολιτών, επομένως πρέπει να διευθετήσει το θέμα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή μου, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει παρέμβαση προς τους αρμοδίους φορείς διότι ολόκληρος ο νόμος κάνει ακατανόητες και αδικαιολόγητες αναδρομικές αλλαγές στο υπάρχον ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών, δημεύοντας ουσιαστικά όλες τις ιδιόκτητες ‘’χορτολιβαδικές’’ εκτάσεις που μέχρι σήμερα δεν αμφισβητούνταν κατά κανόνα από το δημόσιο και για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας πολλών δεκαετιών.

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα καταστήσουν αδύνατες τις συναλλαγές και το μόνον που θα επιφέρουν θα είναι ατέλειωτες δικαστικές διαμάχες.

Να ζητήσουμε να παραμείνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών της Περιφέρειάς μας ως έχει και να αρθούν όλες οι δυσερμηνείες του υπάρχοντος νόμου ως προς αυτό.

Καλύτερο θα ήταν σε αυτή τη βάση να γίνει ένας νέος νόμος, απλός, σαφής και κατανοητός από όλους και όχι να περιέχει εκατοντάδες τροπολογίες προηγουμένων νόμων.

Το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου να συνεχίσει να μην ισχύει και στις Κυκλάδες.»

 

Εφόσον άλλη πρόταση δεν κατατέθηκε από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος πρόεδρος καλεί τα μέλη ν΄ αποφασίσουν σχετικά.

 

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την προφορική εισήγηση του κου αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη το Π.Δ. 75/2011, το άρθρο 62, του ν. 998/1979, το Σχέδιο Νόμου ‘’Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

 1. Να εκφράσει την αντίθεσή του στην  τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, η οποία επιχειρείται με βάση το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου ‘’Δασικά οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε ότι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων.
 2. Σε περίπτωση ισχύος του άρθρου 6 του Σχεδίου Νόμου να προβλεφθεί εξαίρεση από την εφαρμογή του και για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Κυκλάδων Σύρου και Νάξου, όπως άλλωστε προβλέπεται και για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου, κλπ.
 3. Εξουσιοδοτεί τον κο πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

 

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ                ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΡΟΔΟΣ  28/09/2013

—————————————

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Πηγή: http://www.cycladitis.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!