Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Αξιοποίησε όλους τους συνεργάτες του ο Δήμαρχος – Οι αρμοδιότητες που εκχώρησε στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους

PicMonkey Collage

Το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού του, αξιοποιεί ο Δήμαρχος Άνδρου, επιμερίζοντας τους σημαντικές αρμοδιότητες, θεματικές αλλά και χωρικές.

Συγκεκριμένα οι εντεταλμένοι, όπως αποκαλούνται, Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκχώρησε ο κ. Θεοδόσης Σουσούδης αρμοδιότητες είναι οι κ.κ. Ανδρέας Βόσσος, Αντώνης Λάβδας, Λευτέρης Μπάλας, Ελένη Πολίτου, Αθηνά Τσατσομοίρου, Άννα Βολίκα, Νίκη Μαμάη και Ιάκωβος Σκόρδος.

Η κίνηση αυτή του κ. Θεοδόση Σουσούδη, πρόκειται να βοηθήσει πολύ στην Διοίκηση του Δήμου, αφού με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους θα γίνεται πιο σωστή δουλειά αφού απαλλάσσει ουσιαστικά από τον μεγάλο φόρτο τους Αντιδημάρχους. Επιπλέον δίνει το δικαίωμα σε όλους τους συνεργάτες του, να δουλέψουν ενεργά, ουσιαστικά και να έχουν συγκεκριμένο και σε πολλές περιπτώσεις καταλυτικό ρόλο στην άσκηση Διοίκησης, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως να μάθουν πως λειτουργεί ο Δήμος και η αυτοδιοίκηση.

Αξιοσημείωτο είναι πως έχουν δοθεί πολλές αρμοδιότητες που θα λύνουν από τα πιο απλά και καθημερινά ζητήματα μέχρι τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της κάθε περιοχής, της κάθε Κοινότητας.

Αναλυτικότερα η ανάθεση των αρμοδιοτήτων όπως συντάχθηκαν στην απόφαση του Δημάρχου και δημοσιεύθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια έχουν ως εξής:

Α. Αναθέτει στον κ. Ανδρέα Βόσσο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

vossos

– την συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των λιμανιών και λιμενικών ζωνών του Δήμου.

– την προστασία της δημόσιας υγείας του Δήμου.

– την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημοσίων σχολείων του Δήμου.

–  την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.

Β. Αναθέτει στον κ. Λάβδα Αντώνιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

lavdas

– Την λειτουργία του Γραφείου ύδρευσης.

– Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων και των δικτύων λυμάτων .

–  Την εφαρμογή των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

– Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια πηγών υδροδότησης – δικτύων.

– Την λειτουργία και τον έλεγχο των δεξαμενών νερού.

– Την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας νερού.

– Τη συντήρηση, λειτουργία και εποπτεία των ΒΙΟ.ΚΑ. όλης της περιφέρειας του Δήμου.

–  Του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

Γ. Αναθέτει στον κ. Ελευθέριο Μπάλλα εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

– Την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία

– την επίβλεψη της ωρίμανσης μελετών και εκτέλεσης δημοτικών έργων και έναντι των Κεντρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για έργα κρατικού ή Περιφερειακού Προγραμματισμού.

– Την Χωροταξία και τις χρήσεις γης.

Δ. Αναθέτει στην κ. Ελένη Πολίτου εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

politou

– τις Διεθνείς και Δημόσιες σχέσεις του Δήμου.

– την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση όλων εκείνων των έργων και ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή.

– την Τουριστική προβολή της Άνδρου, με όλα τα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των επισκεπτών.

– την συνεργασία και το συντονισμό µε τους αρμόδιους φορείς, Οργανισμούς, Ν.Π.Ι.∆, Συλλόγους, επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Άνδρο.

–  τον συντονισμό του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες και του προγράμματος Life.

– τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ για τα αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου

– την τεχνολογία, την πληροφορική και τον ψηφιακό Δήμο.

– Την διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

–  Των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και των ΚΕΠ 

Ε. Αναθέτει στην κ. Αθηνά Τσατσομοίρου εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

Tsatsomoirou-Athina

– τα θέματα Παιδείας, τον πολιτισμού και αθλητισμού

– την επικοινωνία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και την διαχείριση των ιδρυμάτων του Δήμου

– τα θέματα ισότητας των δύο φύλων

– την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας

– τα θέματα προνοιακών επιδομάτων

– τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών.

– την προστασία των αδέσποτων ζώων

– την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου

και κατά τόπο στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

– την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού, αλλαγής λαμπτήρων κλπ.

– τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής ενότητας Άνδρου

– τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Άνδρου

– την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή.

– Συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου για επίλυση των προβλημάτων περιοχής ευθύνης της.

ΣΤ. Αναθέτει στην κ. Άννα Βολίκα εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, τον συντονισμό και την εποπτεία, κατά τόπο, στην Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου και στις Τοπικές Κοινότητες Κατακοίλου, Άρνης, Απροβάτου, Παλαιόπολης, των κάτωθι:

volika

– της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή.

– της συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αλλαγής λαμπτήρων κλπ.

–  της λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

– της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη περιοχή.

– του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», των παραλιών της κατά τόπον αρμοδιότητας της.

– τη συνεργασία με τους προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας, των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους τους, για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής ευθύνης της.

Ζ. Αναθέτει στην κ. Ανδρονίκη Μαμάη, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο:

mamainiki

-την εποπτεία και το συντονισμό της διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας όλου του Δήμου.

Και κατά τόπο στις Τοπικές Κοινότητες Γαυρίου, Φελλού, Μακροταντάλου, Άνω Γαυρίου, Αμμολόχου και Βιταλίου, την εποπτεία και το συντονισμό: 

– Της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ως άνω Τοπικές Κοινότητες.

– της συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και της αλλαγής λαμπτήρων κλπ.

– της λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

– της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνη της.

– του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», στις παραλίες στις ως άνω Τοπικές Κοινότητες.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους τους, για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής ευθύνης της.

Η. Αναθέτει στον κ. Ιάκωβο Σκόρδο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο:

skordos

Κατά τόπο στην Δημοτική Ενότητα Κορθίου, την εποπτεία και τον συντονισμό:

– της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα

– της συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και της αλλαγής λαμπτήρων κλπ.

– της λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

– της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνη του.

– του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», στις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας.

– Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους τους, για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής ευθύνης του.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος.

Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να υπογράφουν με Εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου, με κάθε φύσεως Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού, που τους ανατέθηκε και αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος Υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής Αποφάσεων (π.χ. αδειών, προστίμων κ.α.) καθώς και οικονομικών θεμάτων (εντάλματα κ.α.) και οποιασδήποτε άλλης πράξης που δεσμεύει τον Δήμο Άνδρου έναντι τρίτων.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!