Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Διημερίδα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανισότητες» Ερμούπολη, 30 και 31 Οκτωβρίου στη Σύρο

educate-300x178

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων», η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανισότητες», στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2013, στηνΕρμούπολη της Σύρου.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες /Δηλώσεις συμμετοχής: 2131311652/6974816465, κυρία Λέττα Σωτηροπούλου

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

1η ημέρα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

9:00-9:30         Εγγραφή συμμετεχόντων

9:30-9:45         Έναρξη  – Χαιρετισμοί:

– Γιώργος Πουσσαίος,  Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
– Δημήτρης Ρούσσος,  Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, αρμόδιος για
θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αθλητισμού
– Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Συντονίστρια:  Βάσω Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος αλφαβητισμού και βασικής παιδείας Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ μέλος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα

10:00-10:15     «Η Εθνική Πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση και η σύνδεσή της με την
Ευρωπαϊκή Πολιτική της Δια Βίου»: Λέττα Σωτηροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος ελληνομάθειας Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ μέλος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα

10:15–10:30    «Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων»:
Περιεχόμενο και στόχοι – Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου & η Ε.Κ.Ε»: Άννα Μαυρουδή, Συνεργάτης Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκής Ατζέντας, εκπαιδευτικός

10:30–10:45    «Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων»:
Σταυρούλα Δουλάμη, Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.

10:45–11:00     Συζήτηση-Ερωτήσεις

11:00– 11:30    Διάλειμμα
Ολομέλεια
Συντονίστρια : Άννα Μαυρουδή

1. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Νέοι Ρόλοι, νέες προκλήσεις

11:30-11:45      «Η κατάρτιση ως μέσο προώθησης της απασχόλησης στις Κυκλάδες
σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»: Παναγιώτης Βούρος, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας, Απασχόλησης Κυκλάδων στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

11:45-12.00     «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου
Σύρου Ερμούπολης: μια ολιστική προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Γιάννης Αλεξανδρής, Υπεύθυνος ΚΔΒΜ

12:00-12.15      «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες – Ο ρόλος του
Δήμου»: Γιάννης Γλυνός, Δήμαρχος Άνδρου

Συζήτηση-Ερωτήσεις

2. Εκπαίδευση Βασικών Δεξιοτήτων: «Ποτέ δεν είναι αργά για ένα βήμα μπροστά» και Άτυπη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

12:15-12:30  «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως διαδικασία αναβάθμισης των προσόντων
(one step up)»: Βάσω  Νικολοπούλου,
12:30-12:45  «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα»:
Μανώλης Αργυρός, Διευθυντής ΣΔΕ Σύρου και
«Η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μου»: 2 μαθητές ΣΔΕ
12:45 -13:00  «Σχολές Γονέων: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»: Νίκη Γεωργίου, Υπεύθυνη
Έργου,  Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης

Συζήτηση-Ερωτήσεις

3. Κατάρτιση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων

13:00-13:30:  «Η Δημόσια Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στις Κυκλάδες: Η περίπτωση
του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου»
Εισηγήσεις: Δήμητρα Τσιόρβα, Διευθύντρια του ΙΕΚ Σύρου, Αλέξανδρος Αθανασίου, εκπαιδευτής  ενηλίκων, Σοφία Ρούσσου, απόφοιτος σε πρακτική άσκηση και Νίκη Σκορδίλη, εκπαιδευόμενη

13:30-13.45  «Κατάρτιση επαγγελματιών και δια βίου εκπαίδευση επιχειρηματιών στις
Κυκλάδες: ανάγκες, προκλήσεις και ευέλικτες μορφές μάθησης»: Εμμανουέλλα Σταμίρη, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας και Κατάρτισης,
13:45-14:00  Παρέμβαση από εμπειρογνώμονα των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τους 5
άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας στη Νησιωτική Χώρα
«Προκλήσεις για τους εργαζομένους από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση ενηλίκων»:  Χρήστος Ζάγκος, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ,

Συζήτηση-Ερωτήσεις

14:00 -15:00     Ελαφρύ γεύμα
15:00 – 17:00   Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας  με θέματα:

α.  Διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση  και αύξηση της συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση ατόμων από 16 έως 66 ετών .
Συντονιστής: Χρήστος Ζάγκος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
β.  Αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των ευπαθών κοινωνικά ομάδων:
Συντονίστρια:  Φανή Βασιλοπούλου
Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
γ. Βελτίωση της ποιότητας στην κατάρτιση και εκπαίδευση (εργαλεία, μοντέλα)
Συντονίστρια: Σταυρούλα Δουλάμη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
δ. Αποκέντρωση – δικτύωση – Συντονισμός (Ανάπτυξη περιφερειών μάθησης και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες και συνέργειες)
Συντονίστρια: Λέττα Σωτηροπούλου
Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε

17:00 -17:30      Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια

2η ημέρα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ολομέλεια
Συντονίστρια: Λέττα Σωτηροπούλου
4. Άτυπη Μάθηση Ενηλίκων

9:30-9:45  «Η άτυπη μάθηση στις Κυκλάδες: Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών», ΜΚΟ
«Citizens in Action»: Εκπρόσωπος της ΜΚΟ
9:45-10:00 «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το παράδειγμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»:  Σταυρούλα Μαρίνου, Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. Κορθίου Άνδρου

Συζήτηση-Ερωτήσεις

5. Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως: Υπερβαίνοντας τα χωρικά εμπόδια

10.00-10.15  «Θερινά Σχολεία & Καινοτόμα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και
Εξειδίκευσης»: Ελένη Καραντζόλα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

10.15- 10:30  «Εθελοντική κοινότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Νότιο Αιγαίο – Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»:  Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συζήτηση-Ερωτήσεις

10:30 -11.00      Διάλειμμα

6. Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

11:00 -11:15    Παρουσίαση προγράμματος GRUNDTVIG ALMA-DC «Adult Learning for
MArginalised and Disadvantaged Citizens»: Ευγενία Παπαϊωάννου, Κ. Ε.Κ. Επίκεντρο Α.Ε.

11:15-11:30  Παρεμβάσεις από εμπειρογνώμονα των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τους 5
άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας στη Νησιωτική Χώρα, Φανή Βασιλοπούλου: Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΚΟ PRAKSIS

11:30-11:45
1. «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και
τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου, Γεράσιμος Ρεντίφης, Μέλη της Ομάδας Έργου ΙΝΕΔΙΒΙΜ
2. «Ελληνομάθεια»: Λέττα Σωτηροπούλου, Γ.Γ.Δ.Β.Μ,
12:00-13:00    Δουλειά σε Ομάδες εργασίας με κοινό θέμα: Προτάσεις και Συμπεράσματα για τους
Στόχους της Ατζέντας

13:00 -14:00     Ολομέλεια
Συντονίστρια: Άννα Μαυρουδή
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ομάδες εργασίας. Κλείσιμο διημερίδας

14:00-15:00       Συνάντηση κυρίων εκπροσώπων για δημιουργία δικτύου

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!