Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Επιμελητήριο Κυκλάδων: Διαγωνισμός για το έργο «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων

epimelitirio_kykladon2

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies & Virtual Trade Shows».

Ο προϋπολογισμός είναι 1.149.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 12/02/2014 και ώρα 12:00 και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 12/02/2014 και ώρα12:00.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη, Σύρος, όλες  τις εργάσιμες ημέρες και έως την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού, επί αποδείξει πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 13/08/2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο αποτελεί υποέργο της πράξης με τίτλο «Σύγχρονες Ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies / Virtual Trade Shows & Ψηφιακή υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» και χρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στο άρθρο 29. «Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις» του Τεύχους Διακήρυξης Διαγωνισμού. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 09/12/2013.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2281082346, fax: 2281086555, αρμόδιοι υπάλληλοι κος. Αλέξης Τσιάντης (e-mai: atsiantis@cycladescc.gr) και κα. Ελένη Δημακοπούλου (e-mail:edimakop@cycladescc.gr), στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 84100, Σύρος.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!