Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων – «Πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03»

energiaki-anavathmisi-xaratsia-570

Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, επιδεικτικού και εμβληματικού έργου ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων χώρων, εγκαταστάσεων και κτιρίων αναμένεται να επιχειρήσει ο Δήμος Άνδρου μέσω του προγράμματος  «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03».

Το  Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο Διαχειριστής του Προγράμματος ενώ ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 1εκ ευρώ, αν τελικά ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου Άνδρου

Στόχος του προγράμματος είναι η επιλογή κτιρίων, συγκροτημάτων ή εγκαταστάσεων του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα στα οποία θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ με στόχο τον ενεργειακό τους εκσυγχρονισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας, την επιδεκτικότητα παρεμβάσεων ΑΠΕ σε ενεργές ομάδες του πληθυσμού, καθώς και την συμβολή τους στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στην πράσινη και αειφόρο οικονομία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «20-20-20».

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις 100% από 1 έως 3 εκ. ευρώ για κάθε έργο και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ο Δήμος Άνδρου προτείνει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, επιδεικτικού και εμβληματικού έργου ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση χώρων, εγκαταστάσεων και κτιρίων που την ευθύνη παρέμβασης την έχει ο Δήμος Άνδρου.

Η υλοποίηση ενός έργου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις αναμένεται να έχει τα παρακάτω οφέλη για το Δήμο Άνδρου:

• Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους έως 60% στους χώρους / κτίρια και εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις.

• Εντυπωσιακή βελτίωση της άνεσης των πολυάριθμων επισκεπτών και χρηστών των εγκαταστάσεων, κτιρίων και χώρων για τον σύγχρονο φωτισμό, τον αερισμό, την θέρμανση, την ψύξη, κλπ.

• Επιδεικτική εκμετάλλευση πρωτοποριακών πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών (όπως φωτοβολταικά, ηλεκτροκίνηση, σύγχρονος φωτισμός, κλπ) σε ένα κομβικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας στο νησί.

• Επιδεικτική και εκπαιδευτική εξοικείωση των πολυπληθή επισκεπτών / ομάδων / χρηστών με τις πρακτικές αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενοι τις σύγχρονες δυνατότητες των εφαρμογών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

• Υποστήριξη υλοποίηση παράλληλων δραστηριοτήτων bilateralrelations με τις Δότριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).

• Προώθηση και ουσιαστική συμβολή του Δήμου Άνδρου – ως πρωτοποριακή νησιωτική κοινότητα στην χώρα μας – στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Πρωτοπορία του Δήμου Άνδρου στην εφαρμογή των υποχρεωτικών δεσμεύσεων όλων των Δημοσίων Κτιρίων από το 2015 (π.χ. έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού) στο πλαίσιο του ΦΕΚ 42/19-02-2013 (Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις).

Η παρούσα προσπάθεια είναι σε πλήρη συμφωνία με την γενικότερη στρατηγική του Δήμου Άνδρου για ενσωμάτωση πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις του και αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά για μελλοντικές λοιπές παρεμβάσεις που δύναται να χρηματοδοτηθούν από άλλους πόρους.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις

Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση, το έργο αναμένεται να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων (ενδεικτικά και προκαταρκτικά):

• Υποστήριξη των αναγκών της μεταφοράς προσωπικού και επισκεπτών του Δήμου Άνδρου μέσω ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα καταναλώνουν μηδενική ενέργεια, αφού θα φορτίζονται με ενέργεια που θα παράγεται από χρήση της ηλιακής ενέργειας.

• Εξοικονόμηση ενέργειας για τις χρήσεις του φωτισμού μέσω εκμετάλλευσης σύγχρονων τεχνολογιών LED.

• Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω κάλυψης αναγκών ψύξης / θέρμανσης σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια.

• Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εγκατάστασης συστημάτων Building Energy Management System (BEMS) για την ορθή παρακολούθηση και συμμόρφωση της καθημερινής ενεργειακής κατανάλωσης.

• Λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Εφαρμογών ΑΠΕ που Θα παρέχει ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες και θα υπάρχουν οθόνες προβολής με οπτικοακουστικό υλικό, με πληροφορίες ερευνητικού και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Επίσης, θα μελετηθεί και η ανάπτυξη επιπλέον διαδικτυακών εφαρμογών για τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του έργου.

• Κλπ.

Οι παραπάνω ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στα χρονικά πλαίσια του προγράμματος και έχει διερευνηθεί η εξασφάλιση της απλούστερης δυνατής και εφικτής διαδικασίας αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές (ως δημόσιο έργο).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 1εκ ευρώ (προς οριστικοποίηση στο πλαίσιο της τεχνικής μελέτης) και η νεώτερη (μετά την τροποποίηση) καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον πρόγραμμα είναι η 24η Οκτωβρίου 2014.

Στο χρονικό πλαίσιο που δύνεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, θα απαιτηθεί η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο σύμβουλο στις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες, η οποία θα περιλαμβάνει:

• Καταγραφή, μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης ενεργειακή κατανάλωση των σχετικών εγκαταστάσεων.

• Προσδιορισμός δυναμικού ενεργειακής εξοικονόμησης μέσω της υλοποίησης κατάλληλου μίγματος τεχνολογιών ΑΠΕ.

• Μελέτη και ανάλυση για την συμπλήρωση των τεχνικών στοιχειών του Φακέλου Β της πρόσκλησης.

• Τεκμηρίωση του οράματος και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του έργου.

• Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών / αναλύσεων για κάθε μια από τις παρεμβάσεις.

• Μελέτη και τεκμηρίωση του αναλυτικού προϋπολογισμού υλοποίησης για κάθε παρέμβαση.

• Χρονοδιάγραμμα.

• Προσδιορισμός αδειοδοτικού καθεστώτος υλοποίησης παρεμβάσεων- υποστήριξη, κλπ.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!