Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών Πανεπιστημίου Αιγαίου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

panepistimio_aigaiou (1)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, που συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Το «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013», δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προβλέπεται αμοιβή και ασφάλιση από τους πόρους του Προγράμματος.Επισημαίνεται ότι όλοι οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες υπάγονται υποχρεωτικά, με ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήματος στο ΙΚΑ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάστηκε και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://pa.aegean.gr). Οι Επιχειρήσεις – Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται αρχικά να εγγραφούν στο σύστημα του http://pa.aegean.gr (Φορείς Υποδοχής, Δημιουργία Λογαριασμού) αποκτώντας user name και password. Μετά την απόκτηση user name και password είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν είσοδο στο Σύστημα του Ιδρύματος (Είσοδος Χρήστη).

Αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την είσοδό τους στο σύστημα, οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις – Φορείς Υποδοχής αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και να αναζητήσουν υποψήφιους φοιτητές/τριες από τα 16 (δεκαέξι) συνολικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης με συγκεκριμένα κριτήρια (επιλογή Σχολής / Τμήματος, επιθυμητά προσόντα κλπ).

Οι επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής που τελικά θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποχρεούνται να συνυπογράψουν το «Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης» και να τοποθετήσουν τους/τις ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες σε θέσεις πρακτικής άσκησης σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους. Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Έκθεση Επίδοσης των ασκούμενων φοιτητών/τριών καθώς και την Αξιολόγησή τους. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής υποχρεούνται να προσκομίσουν στον/στην ασκούμενο/η «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης» (Όλα τα προαναφερθέντα Έντυπα του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα http://pa.aegean.gr/Φορείς Υποδοχής/Απαραίτητα Έντυπα).

Επίσης οι Επιχειρήσεις – Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Υπουργείου Παιδείας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εγγραφούν άπαξ και στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx). Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx και τηλεφωνικά στο 210-7724390, (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00).

Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αντιμετωπίσει δυσκολίες ή επιθυμεί διευκρινίσεις για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα, μπορεί να επικοινωνήσει με την κα Σκατζούρη Αναστασία στο τηλ. 2251036778, e-mail: praskisi@aegean.gr.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!