Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Τι απαντά η κυβέρνηση

tsipras

Στην κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά την εκκένωση της ΕΡΤ από την Αστυνομία, παρουσία εισαγγελέα.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (κατά παρέκκλιση του Κανονισμού) και η ψηφοφορία θα γίνει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, σύμφωνα με απόφαση του Σώματος.

Οι βουλευτές που επιθυμούν να λάβουν το λόγο θα εγγραφούν μέχρι τις 10 το βράδυ.

Στην παρέμβασή του στη Βουλή ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ως «μέγιστη θεσμική εκτροπή» την οποία όπως τόνισε «δεν διανοούμαστε να αποδεχθούμε» προσθέτοντας ότι η ευθύνη είναι βαριά και ιστορική, βαραίνει όλα τα κόμματα και ο καθένας πρέπει να αναλάβει αυτό που το αναλογεί.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική.

«Η πορεία προς την οικονομική καταστροφή πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Οφείλουμε να σταματήσουμε την συρρίκνωση και απαξίωση της Δημοκρατίας μας. Εμείς θα εμποδίσουμε αυτή την πορεία για να ελπίσουμε σε καλύτερο αύριο» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο παριστάμενος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «δίνεται έτσι η ευκαιρία να αποδειχθεί ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ισχυρή».

Υψηλοί τόνοι και στη Βουλή το μεσημέρι μεταξύ του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Βρούτση.

Ο κ. Βρούτσης κατήγγειλε ότι η εισβολή στην ΕΡΤ «συνιστά κίνηση πολιτικής αποσταθεροποίησης και έκνομη πράξη».

«Προστέθηκε μία ακόμα χάντρα παρανομίας στις παράνομες διαδικασίες που ξεκίνησαν στις 11 Ιουνίου. Οδηγηθήκαμε σε πλήρες και επικίνδυνο αδιέξοδο», τόνισε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Ν. Βούτσης. Τόνισε ότι πρόκειται για «αντιδημοκρατική συμπεριφορά που θέλει να οδηγήσει τα πράγματα σε περαιτέρω όξυνση».

Ιδιαίτερα έμφαση έδωσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην απαγόρευση της Αστυνομίας σε βουλευτές να προσεγγίσουν στην ΕΡΤ.

«Σας απαγορεύουμε να θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν βουλευτές δύο ταχυτήτων, δύο επιπέδων δικαιωμάτων. Μας απαγορευόταν επί 1,5 ώρα να βαδίσουμε 150 μέτρα μέχρι την ΕΡΤ», είπε και τόνισε «αν θεωρείτε ότι έχει κανείς δικαίωμα να απαγορεύει να βαδίσουν στους βουλευτές προς την ΕΡΤ, κάνετε λάθος».

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κ.Μητσοτάκης, είπε ότι «έπρεπε να συμβεί αυτό που έγινε σήμερα, το οποίο ενδεχομένως να έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα».

«Η Δημοκρατία θα έχει αναβαθμιστεί όταν η εφαρμογή του νόμου δεν θα αποτελεί είδηση. Η πραγματικότητα είναι ότι η ΕΡΤ τελούσε υπό κατάληψη από τις 11 Ιουνίου» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι «θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική γιατί κράτησε τόσο πολύ η κατάσταση, όχι γιατί εφαρμόζει τους νόμους».

Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για την πρόταση μομφής

Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 50 τουλάχιστον βουλευτές (το ένα έκτο του όλου αριθμού) και να αναφέρει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή για να αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον την εμπιστοσύνη της Βουλής, πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές.

Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά από πάροδο εξαμήνου αφ’ ότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. Κατ” εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο εξαμήνου, αν είναι υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Αναλυτικά, η πρόταση δυσπιστίας περιγράφεται στο άρθρo 142 του Κανονισμού της Βουλής:

«1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.»

Τηλεφωνική επικοινωνία Σαμαρά – Βενιζέλου μετά την πρόταση μομφής

Σε εσωτερικούς λόγους του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει η κυβέρνηση την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας και αντεπιτίθεται, διά του Σίμου Κεδίκογλου, στην αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας ότι «θα πάρει στη Βουλή την πρέπουσα απάντηση».

«Το τελευταίο του χαρτί έριξε απόψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποτίθεται για την ΕΡΤ που ο ίδιος κάποτε κατήγγειλε ως αμαρτωλή» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, συμπληρώνοντας:

«Στην ουσία το κάνει για να συγκρατήσει το κόμμα του που σπαράσσεται μεταξύ ευρώ και δραχμής. Χωρίς βέβαια να νοιάζεται καθόλου ότι η κίνηση αυτή λειτουργεί σα μαχαιριά στη χώρα μας, την ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους δανειστές και θα έπρεπε όλη της η προσοχή να είναι στραμμένη εκεί. Η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί κανονικά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει στη Βουλή την πρέπουσα απάντηση».

Με ευχαριστίες προς τον κ. Τσίπρα αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση δυσπιστίας.

«Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Τσίπρα που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον καθημερινό αγώνα και το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ για την έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια, καθώς και το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του» αναφέρει ανακοίνωση του Κινήματος.

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνομίλησε, τηλεφωνικά, για το θέμα με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

* Υπό την προεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου συνεδριάζει το πρωί της Παρασκευής, στις 11.00 π.μ., η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.

Πηγή: www.in.gr

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!