Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Προς έγκριση οι δράσεις τουρισμού

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Με σημαντικότερο θέμα την έγκριση δράσεων τουρισμού συνεδριάζει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Να σημειώσουμε πως η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ., στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο και στη Ρόδο, με τηλεδιάσκεψη.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού της δράσης : «Προµήθεια Ειδών Κοµποστοποίησης και Ανακύκλωσης ∆ήµου Σικίνου».(Εισηγητής κος Βατσάκης).

2.Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου : « Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Κέας (2013)». (Εισηγήτρια κα Συµεοπούλου)

3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου « Αποµάκρυνση, καθαρισµός και αντικατάσταση στοιχείων αµιάντου στο ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου». (Εισηγήτρια κα Συµεοπούλου).

4. Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Θήρας (χρήση 2012)». (Εισηγήτρια κα Συµεοπούλου).

5. Ορισµός µελών επιτροπής παραλαβής της δράσης : «Προµήθεια παραγωγής πόσιµου νερού» (Εισηγητής κος Σατσάνης).

6. Έγκριση 2ου πρακτικού “Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης” για την «Προµήθεια Επίπλων – Εξοπλισµού Ειδών Φυσιοθεραπείας – Εξοπλισµού Εργαστηρίων Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης – Οργάνων Παιδικής Χαράς – Παραϊατρικού Εξοπλισµού και ∆ιαφόρων Ετερόκλητων Ειδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» για  την (ΟΜΑ∆Α 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ).

7. Έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο: « Επισκευή υφιστάµενου τµήµατος λιµένα Μέριχα  νήσου Κύθνου».(κα Συµεοπούλου).

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού  µηχανηµάτων και µηχανογράφησης του δηµόσιου ΚΤΕΟ Ρόδου ».( (Εισηγήτρια κα ∆ιακαντώνη).

9. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της ∆ηµοπρασίας Εκµίσθωσης του κυλικείου της ∆/νσης  Μεταφορών. (κα ∆ιακαντώνη).

10. Έγκριση διακήρυξης και πρακτικού κλήρωσης µελών της Επιτροπής του διαγωνισµού  καθαριότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νοµού ∆ωδεκανήσου. (Εισηγήτρια  κα ∆ιακαντώνη).

11. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας τριών δεξαµενών νερού . (Εισηγήτρια κα ∆ιακαντώνη).

12. Έγκριση διακήρυξης Ταχυδροµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νοµού  ∆ωδ/σου) και πρακτικού κλήρωσης µελών επιτροπών διαγωνισµού. (Εισηγήτρια κα ∆ιακαντώνη).

13.Έγκριση τροποποίησης της µελέτης: « Κατασκευή ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου Κεφάλου  ν. Κω» (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου: » Συντήρηση επαρχιακού οδικού  δικτύου Καρπάθου». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου: »Κατασκευή γέφυρας στο χείµαρρο  Κηπηρίωνα». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου: » Επισκευή γέφυρας Μάκκαρη».  (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου: » Αποπεράτωση Μουσείου Νεώτερης Ιστορίας ∆ωδεκανήσου». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

18. Έγκριση όρων ∆ηµοπράτησης και ορισµού επιτροπής διαγωνισµού του έργου: » Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κω – Λίµνη Πυλίου». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

19. Έγκριση όρων ∆ηµοπράτησης και ορισµού επιτροπής διαγωνισµού του έργου: » Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρδάµαινα – Κέφαλος Νήσου Κω». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

20. Έγκριση όρων ∆ηµοπράτησης και ορισµού επιτροπής διαγωνισµού του έργου: » Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισµού στη Ρόδο». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

21. Έγκριση όρων ∆ηµοπράτησης και ορισµού επιτροπής διαγωνισµού του έργου: » Επισκευή κτιρίου πλησίον Νοσοκοµείου – Κ.Υ. Λέρου». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

22. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: » Άρση καταπτώσεων Ν. Καρπάθου». (Εισηγητής  κος ∆ιακοµιχάλης).

23. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: » Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Πάτµου (2013)».  (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

24. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου « Αποπεράτωση Περιβάλλοντα Χώρου και  Βελτίωση Ανελκυστήρα ∆ηµοτικού Σχολείου Απερίου». (Εισηγητής κος ∆ιακοµιχάλης).

25. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού «Βιντεολήψεις για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για  την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». (Εισηγητής κος Καραγιάννης)

26. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων διαγωνισµού «Παραγωγή αναµνηστικών προϊόντων µε το Brand  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». (Εισηγητής κος Καραγιάννης)

27. Αποδοχή Χρηµατοδότησης [Εισηγητής:κ. Αντώνιος Λούβαρης].

28. Αποδοχή ∆ωρεάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Εισηγήτρια κα ∆ιακαντώνη).

29. ∆ικαστικές Υποθέσεις. (Εισηγήτρια κα Ταρασλιά) .

30.Έγκριση ∆ράσεων Τουρισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου [Εισηγητής: κ. Τριαντάφυλλος  Καραγιάννης]

31.Έγκριση ∆ράσεων Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου [Εισηγήτρια: κα  ∆έσποινα Μουτάφη, κα Ζωή Ουζουνίδου].

32.Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων. [Εισηγητής: κ. Πρόδροµος Σατσάνης, κα  Καλλιόπη ∆ιακαντώνη].

33.Έγκριση ∆ράσεων Πολιτισµού – Αθλητισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. [Εισηγητές:  κ. ∆ηµήτριος Γρυπάρης, κα Ειρήνη Σβύνου, κ. Μιχαήλ ∆ρακιού ].

34. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συµβούλων

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!