Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Συνεδριάζει το Σάββατο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

perifereia notiou aigaiouΧωρίς θεματολογία για την Άνδρο συνεδριάζει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο – Επικύρωση πρακτικών της 13ης /30-9-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου. Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος – Γ. Πουσσαίος.

ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου. Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά
του Νοτίου Αιγαίου».  Εισηγητής : κ. Γ. Μακρυωνίτης.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Nοτίου Αιγαίου, Κ.Ε.Κ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ. και Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων του έργου µε τίτλο «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως προς τον προϋπολογισµό και τη χρονική διάρκεια της.  Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 6ο Κτηµατολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου Εισηγήτρια : κα. Καφαντάρη Ευθαλία

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ2007 – 2013» του έργου µε τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισµός στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ΑµΕΑ, που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση
στην Κάλυµνο»  Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 8ο Πρωτοβουλία για την προστασία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των κληροδοτηµάτων-ιδρυµάτων-Υπογραφή σχετικών προγραµµατικών Συµβάσεων.  Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 9ο ∆ηµιουργία Τραπεζικού Λογαριασµού, για την κατάθεση ποσού που προέρχεται από δαπάνες αναπαραγωγής τευχών δηµοπράτησης.  Εισηγήτρια : κα. Αδαµαντία Συµεοπούλου Προϊστάµενη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2012 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της εταιρείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΕΙΟ Α.Ε.  Εισηγήτρια : κα. Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2012 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Εισηγήτρια : κα. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία

ΘΕΜΑ 12ο Έκδοση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 20.218 τ.µ.  στη θέση «Μεροβίγλι» του ∆ήµου Κύθνου της εταιρείας Αφοί Κυριακού Ο.Ε.  Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών έργων αποκατάστασης και
αναγέννησης των καµένων δασών σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις ΙΣΤΡΙΟΥ – ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ – ΑΡΝΙΘΑΣ – ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ –  ΒΑΤΙΟΥ, της Νήσου Ρόδου Νοµού ∆ωδεκανήσου ». Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων) για την «∆ιάθεση ενός αυτοκινήτου προς την Περιφέρεια, ειδικά διαµορφωµένου για την διενέργεια ελέγχων στον
τοµέα των τροφίµων».  Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Καλύµνου για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου κρηπιδότοιχου, προσήνεµου µόλου λιµένα Καλύµνου,  λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού» µε προϋπολογισµό 100.000 €.  Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Κω και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός επαρχιακού οδικού δικτύου από Σταυρού Πέραµα έως Αεροδρόµιο µε σύστηµα
εξοικονόµησης ενέργειας». Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της ΠΕ∆ΝΑ και της Αστικής µη κερδοσκοπικής Εταιρίας ΓΑΛΗΝΟΣ για το έργο «Προαγωγή της Υγείας, Μέριµνας και Αλληλεγγύης στα νησιά του Νοµού
∆ωδεκανήσου».  Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Συλλόγου γονέων και φίλων ΑΜΕΑ Καλύµνου για την υλοποίηση τουέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑµΕΑ, ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ» ως προς το άρθρο 3 (ΠΟΣΑ – ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ).  Εισηγητές: κ. Χατζηδιάκος Φώτης – κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!