Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Τι ισχύει για το κυνήγι στην Άνδρο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες

Εκδόθηκε από το Δασαρχείο Κυκλάδων η διάταξη με την οποία καθορίζονται οι όροι για την φετινή κυνηγετική περίοδο, για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Το κυνήγι ξεκινά στις 20 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής:

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2014-2015 από 20-08-2014 μέχρι 28-02-2015.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015.
3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερησία έξοδό του αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
4. Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
5. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15-09-2014 μέχρι 20-01-2015 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) δηλ. μόνο τη χρονική περίοδο και κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού. Επισημαίνουμε δε ότι « Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγίου ή την οποιαδήποτε μετακίνηση του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του » και ότι « Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό ,του οποίου ο σκύλος , που χρησιμοποιείται στο κυνήγι , δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του Ν.4039/12 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς , μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 ,5 του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15/τΑ/2-2-2012). Επίσης, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού όλων των κυνηγετικών σκύλων σύμφωνα με την αρ.3941/120925/7-10-2013 (ΦΕΚ 2642/Β/17-10- 2013) Υπ. Απόφαση.
6. Για τα είδη πουλιών που δεν αναφέρονται στην (2) σχετική απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
7. Απαγορεύουμε το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
8. Απαγορεύουμε το κυνήγι σε όλες τις περιοχές που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/1985 (ΦΕΚ τεύχος Β’ 757/18-12-1985) κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Α.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012).
9. Απαγορεύουμε το κυνήγι στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής και στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
10. Απαγορεύουμε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις ανεξάρτητα αν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
11. Απαγορεύουμε την αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (Δημόσια ή ιδιωτικά), ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
12. Απαγορεύουμε το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
13. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
14. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Οι κυνηγοί που θα συλλαμβάνονται να κυνηγούν εκτός τόπου και χρόνου ή σε απαγορευμένη περιοχή, θηράματα που απαγορεύεται το κυνήγι τους, όσοι δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια κυνηγιού και γενικά όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα διώκονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 287 παρ. 18 του Ν.Δ.86/1969, του Ν.Δ. 996/1971, του Ν.Δ. 177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας » (ΦΕΚ 757/18-12-1985 τ.Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/04-02-1998) και της υπ’ αριθ. 87578/703/06-03-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-04-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η παρούσα ισχύει από 20-08-2014 έως και 28-02-2015 και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στην Αστυνομία και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη.

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. Pingback: Fistful of Aliens

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!