Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 2022

523,4 εκατ. ευρώ για τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

alieia-2-aftodioikisi-620x320

Σημαντική δέσμη μέτρων για τον θαλάσσιο και αλιευτικό τομέα, καθώς και για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η συνεισφορά της ΕΕ στο ποσό των 523,4 εκατ. ευρώ που διατίθεται για την περίοδο 2014-2020 υπερβαίνει τα 388 εκατ. ευρώ.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έγκριση, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα, τόνισε:

«Με αυτή τη δέσμη μέτρων για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση έργων με μακροπρόθεσμα οφέλη. Η Ελλάδα έχει μια παγκοσμίου φήμης θαλάσσια παράδοση. Με έναν καλό χωροταξικό σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η τεράστια ακτογραμμή της μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στην απασχόληση των Ελλήνων αλιέων, υδατοκαλλιεργητών, και των κοινοτήτων τους.»

Το εγκριθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) για την Ελλάδα αποβλέπει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Είναι δε σύμφωνο με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα σχετικά κονδύλια θα στηρίξουν έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ελληνικών αλιευτικών κοινοτήτων – π.χ. με τη βελτίωση των υποδομών ή την παροχή νέων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης.

Η χρηματοδότηση θα συμβάλει επίσης στον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και θα ενισχύσει τη βιοποικιλότητα, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Δεδομένης της σημασίας του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνικών.

Ιστορικό
Συνολική δημόσια συνεισφορά: 523,4 εκατ. ευρώ
Συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ: 388,7 εκατ. ευρώ
Το ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Αλιείας εστιάζει κυρίως στα εξής:
· Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας: 186,2 εκατ. ευρώ
· Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας: 89,8 εκατ. ευρώ
· Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: 92,1 εκατ. ευρώ
· Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής: 54,1 εκατ. ευρώ
· Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης: 78,3 εκατ. ευρώ
· Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Πολιτικής: 5,9 εκατ. ευρώ
· Τεχνική βοήθεια: 17 εκατ. ευρώ

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!