Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Αίτημα της Περιφέρειας για αποζημίωση λόγω ανομβρίας

Η συνεχιζόμενη ανομβρία στα νησιά μας επέφερε πολλαπλά προβλήματα σε αγρότες κτηνοτρόφους και μελισσουργούς. Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής Φιλήμονας Ζαννετίδης αφουγκραζόμενος την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής, με επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Οικονομίας κ. Λιβανό ζητά την αποζημίωση των πληγέντων και την τροποποίηση του κανονισμού ασφάλισης φυτικής παραγωγής, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει την ανομβρία ως ζημιογόνο αίτιο για αποζημίωση.  Την επιστολή αυτή ο αντιπεριφερειάρχης έχει αποστείλει και στον υφυπουργό κ. Οικονόμου, στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέτζο και στους βουλευτές της Περιφέρειας. Το εμπεριστατωμένο κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ζημιές στην αγροτική παραγωγή από την ανομβρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στην περιοχή μας παρουσιάζεται και φέτος το φαινόμενο των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων με καταστρεπτικές συνέπειες στην παραγωγή των καλλιεργειών και κατεπέκταση στο εισόδημα των παραγωγών μας. 

Η παρατεταμένη ανομβρία έχει επηρεάσει δυσμενώς τις καλλιέργειες των σιτηρών και των οσπρίων, των οποίων οι αποδόσεις για την φετινή χρονιά θα είναι εξαιρετικά μειωμένες στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επίσης αναμένεται να υπάρξει ζημιά στην παραγωγή και σε δενδρώδεις καλλιέργειες σε διαφορές περιοχές των νησιών μας. Επί πλέον έχουν επηρεαστεί η κτηνοτροφία, λόγω της μειωμένης ανάπτυξης των κτηνοτροφικών φυτών και των βοσκοτόπων, η μελισσοκομία λόγω της μειωμένης ανθοφορίας και της ξήρανσης των μελισσοκομικών φυτών, καθώς και άλλοι κλάδοι του πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα στοιχεία των βροχοπτώσεων σε δυο σταθμούς του νησιού της Ρόδου κατά το 1ο τετράμηνο του 2020 και του 2021. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η συνεχιζόμενη ανομβρία στα νησιά μας επέφερε πολλαπλά προβλήματα σε αγρότες κτηνοτρόφους και μελισσουργούς. Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής Φιλήμονας Ζαννετίδης αφουγκραζόμενος την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής, με επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Οικονομίας κ. Λιβανό ζητά την αποζημίωση των πληγέντων και την τροποποίηση του κανονισμού ασφάλισης φυτικής παραγωγής, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει την ανομβρία ως ζημιογόνο αίτιο για αποζημίωση.  Την επιστολή αυτή ο αντιπεριφερειάρχης έχει αποστείλει και στον υφυπουργό κ. Οικονόμου, στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέτζο και στους βουλευτές της Περιφέρειας. Το εμπεριστατωμένο κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ζημιές στην αγροτική παραγωγή από την ανομβρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στην περιοχή μας παρουσιάζεται και φέτος το φαινόμενο των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων με καταστρεπτικές συνέπειες στην παραγωγή των καλλιεργειών και κατ” επέκταση στο εισόδημα των παραγωγών μας. 

Η παρατεταμένη ανομβρία έχει επηρεάσει δυσμενώς τις καλλιέργειες των σιτηρών και των οσπρίων, των οποίων οι αποδόσεις για την φετινή χρονιά θα είναι εξαιρετικά μειωμένες στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επίσης αναμένεται να υπάρξει ζημιά στην παραγωγή και σε δενδρώδεις καλλιέργειες σε διαφορές περιοχές των νησιών μας. Επί πλέον έχουν επηρεαστεί η κτηνοτροφία, λόγω της μειωμένης ανάπτυξης των κτηνοτροφικών φυτών και των βοσκοτόπων, η μελισσοκομία λόγω της μειωμένης ανθοφορίας και της ξήρανσης των μελισσοκομικών φυτών, καθώς και άλλοι κλάδοι του πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα στοιχεία των βροχοπτώσεων σε δυο σταθμούς του νησιού της Ρόδου κατά το 1ο τετράμηνο του 2020 και του 2021. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΒΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΒΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

ΕΜΠΩΝΑ                                        ΛΙΝΔΟΣ

395,6                                                     330,2 

232,8 |                                                   125,8 

Τονίζουμε ότι ίδια κατάσταση και χειρότερη επικρατεί και στα άλλα νησιά της Περιφέρειάς μας

Παρακαλούμε να εξετάσετε ευνοϊκά την περίπτωση τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 

/Β’/14.10.98) που αφορά τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και να συμπεριλάβετε στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια την ανομβρία για τους παραγωγούς των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνολικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον αγροτικό τομέα της περιοχής μας. 

Επίσης παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα , μέχρι να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημά 

μας , να αποζημιωθούν οι παραγωγοί μας με βάση το με άρθρο 2 του «Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων » (ΦΕΚ 4562/30-12-2016). 

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας και το ζήτημα των κατώτατων ορίων ζημιών ανά ζημιογόνο αίτιο για αποζημιώσεις των παραγωγών των νησιών μας. 

Με το άρθρο 4 του «Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων » (ΦΕΚ 4562/30-12-2016) τα κατώτατα όρια ζημιών, ανά ζημιογόνο αίτιο, πέρα από τα οποία είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις υπό το παρόν καθεστώς, καθορίζονται για τη φυτική παραγωγή, στο σχετικό κατώτατο όριο απωλειών 30%, με βάση τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών. 

Στα νησιά μας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν α) με το μικρό μέγεθος των αγροτεμαχίων β) τον πολυτεμαχισμό των εκμεταλλεύσεων και γ) τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες κλπ) έχουν σαν αποτέλεσμα πολλές φορές ίδια καλλιέργεια να βρίσκεται σε διαφορετικό μικροκλίμα ακόμα και στην ίδια περιοχή. Αυτό έχει σαν συνέπεια στις περισσότερες των περιπτώσεων το ποσοστό αυτό του κατώτατου ορίου απωλειών 30% να μην μπορεί να εκπληρωθεί. Και να μην δικαιούται αποζημίωση οι πληγέντες καλλιεργητές. 

Προτείνουμε να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα με σχετική τροποποίηση του «Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων» για αποζημίωση των ζημιών από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τις καλλιέργειες στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.»

Το Γραφείο Τύπου


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!