Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με τα αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

1. Έχω εισπράξει αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων. Σε ποιο έτος θα τα δηλώσω;

Τα ποσά των αναδρομικών επιδοτήσεων που αφορούν προηγούμενα έτη δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν. Για το φορολογικό έτος 2018 η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ενώ για παλαιότερα έτη οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του έτους που λάβατε την βεβαίωση για τα ποσά αυτά.

2. Έχω την χειρόγραφη βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αναδρομικά ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών. Πώς θα υποβάλλω τη δήλωση αναδρομικών;

Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αναδρομικά ποσά αγροτικών επιδοτήσεων στο φορολογικό έτος 2018. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.

3. Πώς θα δηλώσω τα αναδρομικά ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής;

Η υποβολή θα γίνει αφού επιλέξετε Τροποποιητική δήλωση και στη συνέχεια Δήλωση Αναδρομικών Ε1.
Οι αγροτικές επιδοτήσεις δηλώνονται αρχικά στον πίνακα Γ2 του Ε3. Για διευκόλυνσή σας εάν επιλέξετε ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ θα ανοίξει υπο-πίνακας ο οποίος φέρνει προ-συμπληρωμένα τα ποσά των επιδοτήσεων της προηγούμενης δήλωσης αθροιζόμενα με τα αναδρομικά ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων. Αφού τα ελέγξετε θα επιλέξετε μεταφορά και κλείσιμο και οι επιδοτήσεις μεταφέρονται αυτόματα στο Ε3. Στη συνέχεια το μέρος αυτών που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναγράφεται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Επισημαίνεται ότι οι επιδοτήσεις δεν μεταφέρονται αυτόματα στους κωδικούς 659/660 αλλά αυτές θα πρέπει να προστεθούν στις επιδοτήσεις που υπήρχαν στην προηγούμενη δήλωση. Αν οι επιδοτήσεις αφορούν σύζυγο, η υποβολή του Ε3 αναδρομικών θα γίνει με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε1 για τις αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις θα γίνει με τους κωδικούς του υπόχρεου.
Συνεπώς θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή του Ε3 και στην συνέχεια να υποβάλλεται το Ε1.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει η υποβολή του Ε3 που αφορά τις αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις να γίνεται μέσω του μενού αναδρομικών και όχι μέσω του απλού Ε3.
Περαιτέρω για διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος  που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα ανατρέξετε  στην ΠΟΛ. 1116/2015.

4. Μπορώ στην τροποποιητική δήλωση που υποβάλλω για να δηλώσω τα αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων να τροποποιήσω και άλλους κωδικούς του Ε3 ή του Ε1 που δεν σχετίζονται με τις επιδοτήσεις;

Το Ε3 αναδρομικών ο φορολογούμενος μπορεί να διαχειριστεί μόνο τους κωδικούς που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις και οι υπόλοιποι κωδικοί είναι ανενεργοί.
Αντίστοιχα στην υποβολή του Ε1 ανοίγει μόνο ο υπο-πίνακας των κωδικών 659-660 εμφανίζοντας τις επιδοτήσεις που είχαν δηλωθεί στην αρχική δήλωση και συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο προσθέτοντας τα ποσά των αναδρομικών επιδοτήσεων.
Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση η οποία δεν θα υποβληθεί μέσω του μενού της Δήλωσης Αναδρομικών.

5. Εκ παραδρομής δεν επέλεξα το μενού Δήλωση Αναδρομικών Ε1 και τροποποίησα το απλό Ε3. Όταν προσπαθώ να υποβάλλω το Ε1 μέσω του μενού των αναδρομικών μου εμφανίζει το μήνυμα ότι ‘’Δεν επιτρέπεται η διόρθωση κωδικών πλην αυτών που σχετίζονται με τα ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων’’. Τι θα κάνω;

Εάν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα τότε θα πρέπει να επιστρέψετε στην υποβολή του
απλού Ε3 και να επαναφέρετε τους κωδικούς όπως ήταν στην προηγούμενη δήλωσή σας. Μόλις ολοκληρώσετε τις διορθώσεις θα πρέπει να επιλέξετε υποβολή και να συνεχίσετε με το Ε3 των αναδρομικών.

6. Μου εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν συμφωνούν τα ποσά των επιδοτήσεων με το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να ελέγξετε την αρχική σας δήλωση προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι τα ποσά που δηλώσατε συμφωνούν με το ηλεκτρονικό αρχείο που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος αυτό. Εφόσον δεν συμφωνούν θα πρέπει να υποβάλλετε πρώτα τροποποιητική δήλωση για να τα διορθώσετε και στη συνέχεια θα υποβάλλετε την δήλωση για τις αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις.

7.Ποιες αγροτικές επιδοτήσεις και σε ποιους κωδικούς του Ε3 δηλώνονται;

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους και επομένως θα ανατρέξετε σε αυτές.
Περαιτέρω σας επισημαίνουμε ότι στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση η οποία φορολογείται από το πρώτο ευρώ καθώς και, οι πράσινες και οι συνδεδεμένες οι οποίες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, στον Πίνακα Γ2 και στους κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080. Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Πηγή: https://www.in.gr


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!