Κυριακή, 11 Ιουνίου, 2023

Ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Άνδρο: Οι παγίδες από την εφαρμογή των νέων αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ

c74a8f0ff01b28cfab3c1b6f033fc05f_L

Αναλυτικές διευκρινίσεις με εγκύκλιο του ΓΓΔΕ Γ. Πιτσιλή-Θα χρεώνεται ΦΠΑ 24% σε αγαθά που πωλούνται και υπηρεσίες που παρέχονται πριν την 1η Ιουνίου αν το τιμολόγιο εκδοθεί μετά την ημερομηνία-Ανατιμήσεις από 3,6% έως 6,9% σε εκατοντάδες αγαθά και υπηρεσίες στα νησιά Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος.

Με συντελεστή ΦΠΑ αυξημένο από το 23% στο 24% θα χρεωθούν όλοι οι λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που θα εκδοθούν από την 1η Ιουνίου και μετά, ακόμη κι αν αφορούν παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Γενικότερα δε, οποιαδήποτε υπαγόμενη στον βασικό συντελεστή ΦΠΑ συναλλαγή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Μαϊου θα χρεωθεί με ΦΠΑ 24% αντί 23% εφόσον το τιμολόγιο εκδοθεί από την 1η Ιουνίου και μετά!

Επιπλέον, με συντελεστή ΦΠΑ αυξημένο από το 16% στο 24% θα χρεωθούν όλοι οι λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που θα εκδοθούν από την 1η Ιουνίου και μετά σε κατοίκους των νησιών Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος, ακόμη κι αν αφορούν παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις δηλαδή αυτές οι καταναλωτές θα χρεωθούν με τιμολόγια αυξημένα κατά 6,9% λόγω απότομης αύξησης του ΦΠΑ από το 16% στο 24%. Γενικότερα δε, όποιες συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαϊου στα παραπάνω 11 νησιά θα χρεωθούν με συντελεστές ΦΠΑ αυξημένους από 5%, 9% και 16% σε 6%, 13% και 24%, οπότε οι καταναλωτές ή οι λήπτες των υπηρεσιών θα χρεωθούν με ανατιμήσεις από 3,6% έως 6,9%, εφόσον τα τιμολόγια εκδοθούν από την 1η Ιουνίου και μετά!

Σύμφωνα, ειδικότερα, με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής:

1) Από την 1η Ιουνίου τίθεται σε ισχύ ο νέος αυξημένος από το 23% στο 24% βασικός συντελεστής ΦΠΑ. Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. θα είναι οι εξής:

α) ο νέος βασικός συντελεστής 24%,

β) ο μειωμένος συντελεστής που παραμένει στο 13%,

γ) ο υπερμειωμένος συντελεστής που παραμένει στο 6%.

2) Από 1/6/2016 δεν ισχύουν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος. Συνεπώς στα νησιά αυτά από 1/6/2016 εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 24% (κανονικός), 13% (μειωμένος), 6% (υπερμειωμένος). Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα νησιών στην οποία καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές, μετά την πρώτη ομάδα νησιών, ήτοι Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο, στα οποία καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ήδη από 1/10/2015.

3) Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ που εξακολουθούν να ισχύουν στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%.

4) Για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

5) Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

6) Κατά τα λοιπά, για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα παραπάνω 11 νησιά, ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με προηγούμενη εγκύκλιο (υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1224/2015), η οποία είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2015 με οδηγίες για τα πρώτα 6 νησιά, τη Θήρα, τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο, τη Ρόδο και τη Σκιάθο, στα οποία καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές από 1/10/2015. Βάσει της εγκυκλίου εκείνης, την οποία είχε εκδόσει η τότε Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαϊδου:

α) Αγαθά που παραδίδονται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κάποιο τα νησιά Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος προς οποιοδήποτε πρόσωπο (υποκείμενο ή μη σε ΦΠΑ) εγκατεστημένο στα ίδια νησιά ή σε άλλη περιοχή της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Ελλάδος, όπου ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στους συντελεστές ΦΠΑ 24%, 13% και 6%.

β) Οι παραδόσεις αγαθών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα εν λόγω ένδεκα νησιά προς αγοραστές υποκείμενους σε ΦΠΑ εγκατεστημένους στα νησιά για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές, υπάγονται στους συντελεστές ΦΠΑ 17%, 9% και 4%, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά. Αντιθέτως, αν τα ίδια τα αγαθά παραδίδονται σε αγοραστές μη υποκειμένους σε ΦΠΑ (ιδιώτες) υπάγονται αντίστοιχα στους συντελεστές 24%, 13% και 6%, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του εκάστοτε αγοραστή.

Παράδειγμα: Υποκείμενος σε ΦΠΑ που είναι εγκατεστημένος στην Σίφνο παραδίδει σε ιδιώτη πελάτη του ένα μηχάνημα ψύξης – θέρμανσης και το παραδίδει με ευθύνη του στην οικία του στην Σέριφο. Η συναλλαγή αυτή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 24% παρότι η Σέριφος ανήκει στην κατηγορία των νησιών που υπάγονται στους χαμηλούς συντελεστές καθώς το πρόσωπο που λαμβάνει τα αγαθά είναι ιδιώτης. Το ίδιο πρόσωπο – λήπτης των αγαθών διαθέτει επίσης ατομική επιχείρηση και αγοράζει αντίστοιχο μηχάνημα για τον εξοπλισμό των τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτει στην Σέριφο από τον ίδιο πωλητή ο οποίος το μεταφέρει σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η συναλλαγή υπάγεται στο  μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 17%!

γ) Η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες αποκλειστικά σε κάποιο από τα παραπάνω ένδεκα νησιά δεν υπάγεται στους μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ , ακόμη κι αν οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται σε νησί του Αιγαίου για το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές!

Παράδειγμα: Μηχανικός εγκατεστημένος στην Κάρπαθο που παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας επίβλεψης της ανέγερσης τουριστικών κατοικιών στην Κάσο θα πρέπει να χρεώσει τους πελάτες του με ΦΠΑ 24%, παρότι στην Κάσο ισχύουν μειωμένοι συντελεστές. Αν ο μηχανικός είχε έδρα την Κάσο ο συντελεστής ΦΠΑ που θα χρέωνε θα ήταν 17%!

δ) Δεν υπάγονται στους μειωμένους κατά 30% συντελεστές οι υπηρεσίες που παρέχονται από  επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε νησιά όπου εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες εκτελούνται σε κάποιο από τα ένδεκα ανωτέρω νησιά ή στη λοιπή ηπειρωτική ή νησιωτική Ελλάδα.

Παράδειγμα: Επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικού λεωφορείου εγκατεστημένη στην Σέριφο συμβάλλεται με ξενοδοχείο της Σίφνου και αναλαμβάνει τη μεταφορά των πελατών του εν λόγω ξενοδοχείου από και προς το αεροδρόμιο της Σίφνου. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 24%.

ε) Υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και αγαθών χρεώνονται με ΦΠΑ κανονικό ή μειωμένο ανάλογα με τον τόπο (το νησί) αναχώρησης και τον τόπο (το νησί) άφιξης των προσώπων και των αγαθών.

Παράδειγμα: Έστω πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο Πειραιά –Χίο-Μυτιλήνη. Οι επιβάτες που αναχωρούν από τον Πειραιά επιβαρύνονται με συντελεστή ΦΠΑ 24%, ανεξαρτήτως του τόπου προορισμού τους. Όμως οι επιβάτες που επιβιβάζονται στη Χίο με προορισμό τη Μυτιλήνη χρεώνονται με συντελεστή ΦΠΑ 17% δηλαδή μειωμένο κατά 30%, καθώς στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η μεταφορά εκτελείται υλικά σε νησιά στα οποία ισχύει ακόμη η κατά 30% μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!