Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

Ανησυχία για τη μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη

Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών επισημαίνουν ότι η αγροτική ατζέντα πρέπει να μετατραπεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής και να αντικατοπτρίζεται στα σχέδια ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής ΕΤΠ για τους φυσικούς πόρους και τους ομολόγους τους από την επιτροπή γεωργίας του Κοινοβουλίου συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της ανάκαμψης στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και να επιτρέψουν στις περιφέρειες να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους στην προετοιμασία και τη διαχείριση της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι ευρωβουλευτές και οι τοπικοί ηγέτες συμφώνησαν ότι η μελλοντική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής που θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται.

Η επιτροπή AGRI και η επιτροπή NAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποίησαν κοινή συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου για να συζητήσουν το μακροπρόθεσμο όραμα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Και τα δύο θεσμικά όργανα ανησυχούν έντονα για τη σημαντική μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προορίζεται για την αγροτική ανάπτυξη.

Η Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Kungsbacka και πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (NAT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σχολίασε: » Παρά το επιπλέον, κερδισμένο 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης της αγροτικής ανάπτυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός για την αγροτική ανάπτυξη θα μειωθεί κατά σχεδόν 8% σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Επομένως, θα είναι απαραίτητο να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Κατά συνέπεια, πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων με τη στενή συμμετοχή των περιφερειών. Εάν οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν βασίζονται στις περιφέρειες, εάν δεν παρέχουν στις περιοχές αυτές επαρκείς πόρους για να αναπτύξουν τις δικές τους πολιτικές και πειράματα.

Ο Norbert Lins, (DE/EPP), πρόεδρος της επιτροπής γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαίωσε ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει σε τριμερείς διαλόγους για να συμπεριληφθούν οι νέες θέσεις της ΕτΠ και των κοινοβουλίων στους νέους κανονισμούς της ΚΑΠ.

Ο Cllr Enda Stenson (IE/EA), μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου του Leitrim και εισηγητής της στρατηγικής της ΕΕ για την αγροτική ατζέντα , υπογράμμισε: «Οι αγροτικοί ενδιαφερόμενοι δεν θέλουν πλέον άχρηστες δηλώσεις: θέλουν πραγματικές αλλαγές. Είναι καιρός η Επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη: η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές δεν θα υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης πρέπει να συνοδεύεται από εργαλεία για την αξιολόγηση της εφαρμογής του. Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη απλούστευσης, συντονισμού και εναρμόνισης της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αγροτική ανάπτυξη».

Ο εισηγητής της ΕτΠ πρόσθεσε: «Στο πνεύμα της εδαφικής συνοχής και της ισορροπίας αγροτικής-αστικής πόλης, είναι σημαντικό για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πόρους να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι αρχές που είναι γνωστές ως οι τρεις Ε:

  • Ισοδύναμο βιοτικό επίπεδο για τις αγροτικές και αστικές περιοχές που πρέπει να συμπεριληφθεί ως βασική αρχή σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Ίσα δικαιώματα για όλους, είτε ζουν σε πόλεις είτε σε αγροτικές περιοχές (αναφορά Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων).
  • Ισοτιμία σε μέσα και πρακτικές σε όλους τους παίκτες και τα εδάφη, ιδίως χρησιμοποιώντας ανταλλαγές και κοινές ικανότητες για την αντιστάθμιση των ειδικών αναγκών των αγροτικών περιοχών. «

Ο Cllr Stenson θεωρεί επίσης ότι μόνο μια συστηματική προσέγγιση, μέσω της υιοθέτησης ενός πραγματικού και απτού «αγροτικού θεματολογίου», η ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, αποτελεσματικά εργαλεία ρύθμισης της αγοράς και μια πιο δίκαιη και πιο δίκαιη εμπορική πολιτική θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών χωρίς να περιμένετε την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Στη συζήτηση επισημάνθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, όπως η ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών, οι συγκοινωνιακές συνδέσεις, η πρόσβαση σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, το Διαδίκτυο και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών επισημάνθηκε επίσης με την έλλειψη υποστήριξης για τους νέους που ξεκινούν τη γεωργία και την έλλειψη συνοχής της πολιτικής συνοχής με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΚΑΠ.

Οι ευρωβουλευτές της γεωργίας και οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόνισαν ότι η τρέχουσα πανδημική κρίση έχει αποκαλύψει και επιδεινώσει τις συνέπειες ορισμένων μακροχρόνιων απειλών που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και έχει τονίσει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη για αγροτική αναβίωση σε περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση . Η παρούσα κατάσταση πανδημίας μπορεί επίσης να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ θα δώσουν προσοχή στην αγροτική ανάπτυξη και ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις δεν θα αποκλειστούν από την προετοιμασία σχεδίων αποκατάστασης μετά το COVID.

Η ανάκαμψη από την κρίση COVID 19 στις αγροτικές περιοχές θα είναι δυνατή μόνο εάν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές συμμετέχουν στην προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (NRRP ) σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, καθώς θα τους επιτρέψει να διευκολύνουν τη μετάβαση και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας πέρα από τη γεωργία.

Το περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο – που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών τον Οκτώβριο του 2020 – επισημαίνει ότι το 33% των πολιτών της ΕΕ θέλουν περισσότερη επιρροή των περιφερειών και των πόλεων στην πολιτική της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών αποτελεί επίσης σαφή απειλή για τη συνοχή της ΕΕ.

Πηγή: https://www.in.gr


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!