Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Από 10 ευρώ το στρέμμα και κάτω η εξισωτική

24EC61942D3D65080910F33ADEC0E764

Τα 10 ευρώ ανά στρέμμα θα είναι το μέγιστο ποσό που θα μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης από εδώ και μπρος στα ορεινά, με το ποσό αυτό να μειώνεται για όσους έχουν βοσκότοπο ή επιλέξιμες καλλιέργειες σε πάνω από 200 στρέμματα και να κόβεται εξολοκλήρου για κατόχους 300 στρεμμάτων και άνω, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά ειδικότερα τα βοσκοτόπια, σύμφωνα με την απόφαση, η ενίσχυση θα προκύπτει πλέον ανάλογα την στρεμματική έκταση του τόπου που δηλώνει ο κτηνοτρόφος στο ΟΣΔΕ και όχι βάσει του ζωικού κεφαλαίου που κατέχει. Ωστόσο η πυκνότητα βόσκησης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,7MMZ/εκτάριο.

Ύψος ενίσχυσης ορεινών περιοχών Υπομέτρου 13.1 (πρώην Μέτρο 211)

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται κατά μέγιστο στα 10 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα 200 στρμ. μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

• Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 200 στρμ: 100% της ενίσχυσης
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 200 στρμ έως και 250 στρμ: 80% της ενίσχυσης

• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 250 στρμ έως και 300 στρμ: 50% της ενίσχυσης
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρμ δεν χορηγείται ενίσχυση

Υπομέτρο 13.2 Μειονεκτικές Περιοχές (πρώην Μέτρο 212)

Αλλάζει ο δρόμος για τις εξισωτικές αποζημιώσεις για τους δικαιούχους στις μειονεκτικές περιοχές, καθώς αναμένεται να μπει σε εφαρμογή ο νέος χάρτης των επιλέξιμων τόπων με «φυσικά μειονεκτήματα», με τις «αλχημείες» να είναι άγνωστο μέχρι στιγμής πόσους κτηνοτρόφους θα «πετάξουν» εκτός εξισωτικής και πόσοι θα οριστούν ως νέοι δικαιούχοι. Η διαδικασία αυτή πάντως βρίσκεται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο, οπότε για φέτος μάλλον θα ισχύσουν οι παλαιές περιοχές.

Η ενίσχυση καθορίζεται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές. Σε έκταση μεγαλύτερη από 300 στρέμματα χορηγείται ενίσχυση.

Περιοδική μείωση για όσους δεν θα είναι πλέον επιλέξιμοι

Για τους δικαιούχους των περιοχών οι οποίες δε θα είναι επιλέξιμες με τη νέα οριοθέτηση, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση για περίοδο 4 ετών το μέγιστο, η ετήσια ενίσχυση αποτελεί φθινον ποσοστό της ενίσχυσης που λάμβαναν την περίοδο 2007−2013, ως εξής:

  • 1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013
  • 2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013
  • 3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013
  • 4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013

Δικαιούχοι − Κριτήρια επιλεξιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης ισχύουν τα εξής:

Δεσμεύσεις δικαιούχων μέτρου 13

Α. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

1. Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β΄/22.1.2015).

2. Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :

α) εντός των ορεινών περιοχών,

β) εντός των μειονεκτικών περιοχών α) με την υφιστάμενη οριοθέτηση και β) μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς βάσει των βιοφυσικών κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα III του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Οι δικαιούχοι των περιοχών οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες με τη νέα οριοθέτηση, συνεχίζουν να λαμβάνουν ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το μέγιστο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

3. Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Β. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

1. Να διατηρούν την εκμετάλλευση, με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.

2. Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής

Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 υπουργικής απόφασης.

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση Εφαρμογή του Μέτρου 13 της εξισωτικής στο νέο ΠΑΑ.pdf

Πηγή: http://www.agronews.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!