Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Απουσία χορήγησης εντολής εκπροσώπησης στο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Π Ρ Ο Σ

Δήμαρχο Άνδρου, κ. Δ. Λοτσάρη δια μέσου του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ελ. Μπάλλα

Κοινοποίηση:

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Περιφερειάρχη. Κ. Γ. Χατζημάρκου, Ρόδος, e-mail: aegeangovernor@gmail.com
  2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • Γραφείο Συντονιστή, Πειραιάς και Σύρος
  • Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης, Ερμούπολη, Σύρος

Θ Ε Μ Α : Eκπροσώπηση Δήμου Άνδρου ως μετόχου στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. ΟΤΑ

Σχετ.: Η από 22.05.2020 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Άνδρου: 4428/22.05.2020)

Κύριε Δήμαρχε,

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας στις 26.04.2020 θέσατε εκτός ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, θέμα για την έγκριση των εξόδων μετακίνησής σας στη Ρόδο προκειμένου να συμμετάσχετε στις 5.06.2020 στην Ιδρυτική Γ.Σ. των μετόχων του υπό σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. ΟΤΑ. (βλ. άρθρο 93 Ν. 4685/2020, άρθρο 265 Ν. 3463/2006, άρθρα 225 και 227 Ν. 4555/2018).

Καθόσον ούτε το Δημοτικό μας Συμβούλιο , ούτε και η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει μέχρι σήμερα συζητήσει θέμα σχετικά με τον εν λόγω υπό σύσταση Φορέα και βεβαίως ουδεμία έγκριση αντιπροσώπευσης σας έχουμε εκχωρήσει προκειμένου να εκπροσωπήσετε τον Δήμο Άνδρου στην ιδρυτική Γ.Σ. των μετόχων, παρακαλείστε όπως μας επιδείξετε άμεσα το «σχετικό έγγραφο αντιπροσώπευσης» το οποίο οφείλετε να προσκομίσετε στην επικείμενη Γ.Σ. στη Ρόδο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση του κ. Περιφερειάρχη.

Φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι η έγκριση των εξόδων μετάβασής σας στη Ρόδο (ο Δήμος μας θα επιβαρυνθεί μάλιστα και με το ποσό των 455 ευρώ για να μετακινηθείτε για 6 ημέρες από την Άνδρο στη Ρόδο, θα επιστρέψετε στις 8.06.2020 ενώ η Συνέλευση θα γίνει στις 5.06.2020) για τη Γ.Σ. των μετόχων του υπό ίδρυση Φορέα την οποία πετύχατε να λάβετε από την Ο.Ε. της 26.04.2020 καθώς διαθέτετε τεχνητή εκ του νόμου πλειοψηφία στο συγκεκριμένο Όργανο, ουδόλως σας νομιμοποιεί προκειμένου να θεωρήσετε ότι έχετε πετύχει εμμέσως (με παράκαμψη των δημοκρατικών διαδικασιών) τον ορισμό σας ως αντιπροσώπου του Δήμου μας στη Γ.Σ. καθώς δεν έχετε λάβει καμία σαφή, διακριτή και νόμιμη προς τούτο εγκριτική Απόφαση συλλογικού Οργάνου του Δήμου μας.

Πολύ δε περισσότερο δεν έχετε μεριμνήσει να ενημερώσετε το Σώμα για το τι πρόκειται να πράξετε σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο νησί μας και να ακούσετε και τις απόψεις της πλειοψηφίας του Σώματος.

Το παρόν κοινοποιείται και στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τις δικές της νόμιμες ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος μη νόμιμης σύγκλισης της ιδρυτικής Γ.Σ. του Διαβαθμιδικού Φορέα και εκπροσώπησης των μετόχων-Δήμων.

Με τιμή,

                                       

Γιάννης Γ. Καπάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου

Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!