Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων παρουσίασε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης Ν. Αιγαίου

«Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων» εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης Φίλιππος Τριομμάτης με αφορμή την Ετήσια Έκθεση του η οποία παρουσιάστηκε στην ειδική συνεδρίαση απολογισμού της Περιφερειακής Αρχής.

 Συγκεκριμένα ο κ. Τριομμάτης ανέφερε:

«πρόθεση μου είναι να αποτελέσει στο εξής εγχειρίδιο ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και σωστής διοικητικής συμπεριφοράς. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να γίνει και η ανάλογη ενημερωτική προσπάθεια τόσο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προφανώς η προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει σταδιακά και αφού μπούμε σε κάποιου είδους κανονικότητα τόσο σε επίπεδο υπηρεσιακό, όσο και σε επίπεδο ανταπόκρισης των πολιτών.

Πολίτες οι οποίοι αυτή την εποχή έχουν την προσοχή στραμμένη στο πεδίο της πανδημίας,  και ειδικότερα στην τουριστική περιοχή μας και στο επίπεδο της οικονομίας και της αγωνίας για το αν η επερχόμενη σεζόν θα αποτελέσει συνέχεια της προηγούμενης καλής αρχής, ή αν θα μπούμε εκ νέου σε περιπέτειες.»

Η χάρτα κινείται στην κατεύθυνση της καταγραφής: 

Α) Των Υποχρεώσεων των Υπηρεσιών

Β) Των Δικαιωμάτων του πολίτη και στην Δυνατότητα προσφυγής και θεραπείας. Εννοείται μετά την έκδοση της απόφασης – Διοικητικής πράξης.

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή των υποχρεώσεων των Υπηρεσιών, διαχωρίζονται 2 στάδια:  πρώτο  αυτό της Εισαγωγής του αιτήματος από τους πολίτες και δεύτερο αυτό της έκδοσης της διοικητικής πράξης δηλαδή της απόφασης από τις Υπηρεσίες.

Η προσπάθεια κωδικοποίησης με την δημιουργία της Χάρτας αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν σύντομο και εύχρηστο οδηγό προς τους πολίτες οι οποίοι προφανώς δεν έχουν την δυνατότητα να ανατρέχουν σε διαφορετικούς νόμους και διατάξεις προκειμένου να γνωρίζουν δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, σε σχέση με τις συναλλαγές τους με τον οργανισμό που λέγεται Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δεν παραβλέπω όμως το αυταπόδεικτο γεγονός ότι θα αποτελέσει και ένα καλό εγχειρίδιο και για τους υπηρεσιακούς παράγοντες  οι οποίοι θα μπορέσουν να ευθυγραμμίσουν  πρακτικές και ενέργειες, με απώτερο σκοπό πάντα την εύρυθμη και αρτιότερη, αλλά κυρίως φιλικότερη προς τον πολίτη διοικητική συμπεριφορά.

Εν κατακλείδι, η Χάρτα θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της Διοίκησης και στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και της επιχείρησης.»

Επιγραμματικά Περιεχόμενα της Χάρτας:

Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών

  • Κατά την διαδικασία Υποδοχής του αιτήματος έχουμε την :

Α) Υποχρέωση απάντησης, (Χρονικοί περιορισμοί), Παραπομπής (σε αρμόδια    Υπηρεσία) και Χορήγησης εγγράφων

B) Υποχρέωση Διευκόλυνσης Υποδοχής αιτήματος (Τα σωστά έντυπα με τις σωστές πληροφορίες και Εννοείται διευκόλυνση σε ευπαθείς ομάδες ΑΜΕΑ κλπ)

Γ) Υποχρέωση σωστής πρωτοκόλλησης φακέλου αλλά και δυνατότητα  ανασύστασης υπόθεσης με αίτηση του πολίτη .

Δ) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ( Τα πρωτότυπα έγγραφα δεν χρειάζονται πλέον, είναι κατάλληλο ευκρινές φωτοαντίγραφο  αυτών

 Ε) Ευπρέπεια Υπαλλήλου και Σεβασμός

  • Κατά την διαδικασία έκδοσης Διοικητικής πράξης εξετάζουμε :

Α) Νομιμότητα της πράξης ( Να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη  από το αρμόδιο όργανο)

Β) Συμμόρφωση προς σχετικές Δικαστικές αποφάσεις.(Αν υπάρχουν)

Γ) Υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), αλλά και εχεμύθειας.

Δ) Υποχρέωση – Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Διακίνησης των εγγράφων

Ε) Υποχρέωσης χορήγησης πρόσβασης. (με αυτονόητη την ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος)

Και τέλος πολύ σημαντικό, την υποχρέωση:

Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων

Α) Το Δικαίωμα Ιεραρχικής προσφυγής. (Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί σε ανώτερο βαθμό)

Ειδική διοικητική προσφυγή  Ενδικοφανής προσφυγή (Ακύρωση σε σχέση με την νομιμότητα ή σε σχέση με την ουσία)

Β) Το Δικαίωμα προσφυγής  στον Επόπτη (ΟΤΑ)

Προς το παρόν και μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου που παρουσίασε το ΥΠΕΣ χρέη ασκεί η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διοικητής)

 Γ) Το Δικαίωμα ως προς τον Συμβιβασμό (με απόφαση οικονομικής Επιτροπής έως 60.000 σύν ΦΠΑ ή Περιφερειακού Συμβουλίου για ανώτερα ποσά)

Τέλος:

Δ)  Το Δικαίωμα προσφυγής στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα Χάρτα για να τύχει εφαρμογής θα πρέπει να εισαχθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/10.» Ανέφερε ο κ. Τριομμάτης

Τέλος Ενημερώθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο για το γεγονός της ανάληψης της Προεδρίας του Παννελλήνιου Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών από τον Συμπαραστάτη Νοτίου Αιγαίου κ. Φίλιππο Τριομμάτη

«θεωρώ ότι είναι χρέος μου να αναδείξω σε διακριτή ενότητα το έργο του Πανελλήνιου Δικτυού Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών στο οποίο έχω την τιμή και την ευθύνη της προεδρίας για τα επόμενα 2 έτη. Τιμή που μου ανατέθηκε πρόσφατα και που για πρώτη φορά θα ήθελα να αναφερθεί, με την ευκαιρία της ειδικής συνεδρίασης.  Οφείλω λοιπόν να είμαι άξιος συνεχιστής συναδέλφων που εκκίνησαν την διαδικασία βελτίωσης του θεσμού κυρίως σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων, πολλές δε από αυτές αφορούν  την νησιωτικότητα και επηρεάζουν άμεσα την αρτιότερη Διοικητική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Η τιμή αυτή δεν είναι μόνο  προσωπική. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι αντανακλά στο σύνολο της Περιφερειακής Αρχής, στον Περιφερειάρχη που πίστεψε, στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τον θεσμό, αλλά και στο σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου» Ανέφερε ο κ. Τριομμάτης.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης

Φίλιππος Τ. Τριομμάτης


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!