Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

ΧΥΤΥ και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Νήσου Άνδρου

dimos

Ανακοινώνεται οτι οι προτάσεις συγκεκριμένων γηπέδων ως κατάλληλων για την δημιουργία ΧΥΤΥ και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Νήσου Άνδρου, πρέπει να είναι σύμφωνες με τα παρακάτω κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Χωροταξικά Κριτήρια
Τα χωροταξικά κριτήρια αναφέρονται στις εξής παραμέτρους:

  • Κριτήριο Χ1: Απόσταση από οικισμούς
  • Κριτήριο Χ2: Αποκλεισμός Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 291/4-11-2011: περιοχές προστασίας της φύσης)
  • Κριτήριο Χ3: Αποκλεισμός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων
  • Κριτήριο Χ4: Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία
  • Κριτήριο Χ5: Αποκλεισμός οικοπέδων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.

Χ1: Απόσταση από οικισμούς
Στην παρούσα μελέτη, για λόγους ασφαλείας, αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση μικρότερη των 500m σε ευθυγραμμία από τα όρια των οικιστικών περιοχών συμπεριλαμβανομένων όλων των οικισμών).
Χ2: Αποκλεισμός Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 291/4-11-2011: περιοχές προστασίας της φύσης)
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 291/4-11-2011 «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Άνδρου της Νήσου Άνδρου και στις νησίδες Γαυριονήσια (Ν. Κυκλάδων)» καθορίζονται δώδεκα (12) περιοχές προστασίας της φύσης. Στην παρούσα μελέτη αποκλείεται η χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου στις περιοχές αυτές.
Χ3: Αποκλεισμός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων
Στην παρούσα μελέτη αποκλείονται οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικοί χώροι / μνημεία από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίας.
Χ4: Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία
Στην παρούσα μελέτη αποκλείονται οι περιοχές που έχουν την ελάχιστη απόσταση από μνημεία/αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτές καταγράφονται στο ΦΕΚ 65Β/05-02-1992.
Χ5: Αποκλεισμός οικοπέδων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.
Στην παρούσα μελέτη αποκλείονται τα γήπεδα που υπάρχουν υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ με βάση τον γεωχωρικό χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Γεωλογικά – Υδρολογικά
Τα γεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια που εφαρμόζονται είναι τα εξής:

  • Κριτήριο Γ1: Απόσταση από πηγή υδροληψίας κατάντη του χώρου
  • Κριτήριο Γ2: Απόσταση από ενεργά σεισμικά ρήγματα

Γ1: Απόσταση από πηγή υδροληψίας κατάντη του χώρου
Στην παρούσα μελέτη, για λόγους ασφαλείας, αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση μικρότερη των 500m σε ευθυγραμμία από πηγή υδροληψίας, η οποία βρίσκεται στα κατάντη του χώρου και χρησιμοποιείται για υδρευτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι στο κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπόψη η απόσταση από πηγές υδροληψίας όπως αυτές απεικονίζονται στον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (1978) – Φύλλα Άνδρος-Πίσω Μεριά-Γαύριον. Δεν λαμβάνονται υπόψη ιδιωτικές γεωτρήσεις.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!