Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον – Καινοτόμες δράσεις 2020»

«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» – Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις 2020».

Συγκεκριμένα:

Σκοπός και αντικείμενο της προσκλησης: “Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες”

Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα
που αφορούν:
ΑΔΑ: 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ4
α) στην κλιματική αλλαγή,
β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,
με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα,
την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.
Επιμέρους στόχους αποτελούν:
α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος
προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών
εργαλείων, και
β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις
(για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες
δράσεις με συναφείς στόχους).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” ανέρχεται σε
1.500.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δικαιούχοι

Αίτηση υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» στο
πλαίσιο του Χ.Π.: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» δεν μπορούν να υποβάλουν
όσοι δικαιούχοι των προηγούμενων σχετικών προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο
πρόγραμμα έργα.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση τους
δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, που μπορούν να υποβάλλουν
μέχρι δύο προτάσεις. Για την εφαρμογή του παρόντος ως παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές
ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της Κω και του Καστελόριζου.

Υποβολή

– Το Πράσινο Ταμείο εξετάζει προτάσεις οι οποίες κατατίθενται απευθείας στο Πράσινο Ταμείο.
– Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με εγγραφή και είσοδο στις
ψηφιακές υπηρεσίες (https://prasinotameio.intelliflow.gr/login) από την ιστοσελίδα του Πράσινου
Ταμείου (www.prasinotameio.gr).
Για απόκτηση κωδικών και επίλυση προβλημάτων η επικοινωνία γίνεται στα ακόλουθα email:
support@evolutionprojects.gr και ekolaitis@ikapps.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Καλεί

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη
κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα,
Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και
Συνεταιρισμούς εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία
και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής,
συμπράξεις των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους
ανωτέρω φορείς, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το
Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ.
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.).

 Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες πατώντας στα παρακάτω: 

Πρόσκληση

Οδηγός Υλοποίησης Έργου 2021

Α4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΤΥΠΟ

Α5.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ

Γ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΠΡΟΤΥΠΟ

Γ3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΤΥΠΟ

Δ1 Φόρμα_προϋπολογισμού_2020 – ΠΡΟΤΥΠΟ

ΑΜΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_υπόδειγμα 2020

Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr


Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!