Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 2022

Διαμαρτυρία: Δεν αναγνωρίζεται το δυσπρόσιτο του ΕΠΑΛ στο Κόρθι

images

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΘΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

Καταγγελία – Διαμαρτυρία

για τη μη αναγνώριση του δυσπρόσιτου του Παραρτήματος του ΕΠΑΛ Άνδρου

στην τοποθεσία Πίσω Μεριά περιοχή Κορθίου Άνδρου

Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών που προσληφθήκαμε ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2014-2015 στο νομό Κυκλάδων και συγκεκριμένα στη Δ’ Κυκλάδων στο νησί της Άνδρου. Κάποιοι συνάδελφοι τοποθετηθήκαμε ως αναπληρωτές στο ΕΠΑΛ Άνδρου (Δημητρίου Ιωάννης ΠΕ18.18, Καλογρίδης Μιχαήλ ΠΕ17.06, Μακρή Παρασκευή ΠΕ04.02, Νικολαΐδης Γεώργιος ΠΕ03, Παπαγιαννακοπούλου Βασιλική ΠΕ03, Στακιάς Ευάγγελος ΠΕ02) και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στο Γυμνάσιο – Τ.Λ. Κορθίου (Καλογεροπούλου Ελένη ΠΕ06, Φύλλας Μιχαήλ ΠΕ01).

Στο ΕΠΑΛ Άνδρου σήμερα, λειτουργεί και η ειδικότητα “Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου” – “Τεχνικός Οχημάτων”. Η ειδικότητα αυτή πέρασε στο ΕΠΑΛ Άνδρου από το έτος 2006, όταν τα τότε ΤΕΕ μετονομάστηκαν – μετατράπηκαν σε ΕΠΑΛ. Μέχρι τότε η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργούσε στο ΤΕΕ Κορθίου (δυσπρόσιτο, σύμφωνα με τα 46272/Δ2/02-05-2002 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 599/Β’/16-05-2002), το οποίο στεγαζόταν στο “Μουστάκειο Διδακτήριο” που βρίσκεται στο χωριό Πίσω Μεριά Άνδρου (περιοχή Κορθίου). Από το Κληροδότημα του Μουστακείου, έχουν παραχωρηθεί χώρος και εξοπλισμός για τα εργαστήρια που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ειδικότητας, τα οποία βρίσκονται στον ίδιο χώρο (Πίσω Μεριά περιοχή Κορθίου). Το 2006, δρομολογήθηκε η μετατροπή του ΤΕΕ Κορθίου σε ΕΠΑΣ Κορθίου (81646/Δ4/10-08-2006 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 1379/Β’/14-09-2006). Το πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΣ όμως δεν προέβλεπε τη λειτουργία της συγκεκριμένης ειδικότητας παρά μόνο των ΕΠΑΛ. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν, η ειδικότητα να περάσει στο ΕΠΑΛ Άνδρου και να λειτουργεί στην Πίσω Μεριά Κορθίου το Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι προαναφερόμενοι, κληθήκαμε να καλύψουμε το πρόγραμμα λειτουργίας του Παραρτήματος του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι. Όλες οι ώρες του προγράμματος (μαθήματα γενικής παιδείας, μικτά μαθήματα ειδικότητας, θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας) έγιναν στο χώρο του Μουστακείου Διδακτηρίου στο χωριό Πίσω Μεριά, στο Κόρθι Άνδρου.

Απόδειξη αυτών είναι επίσημα έγγραφα του ΕΠΑΛ Άνδρου που αναφέρουν ξεκάθαρα την ύπαρξη του Παραρτήματος στο Κόρθι για το σχολικό έτος 2014 – 2015 (ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, απουσιολόγια τμημάτων Β’ Οχημάτων και Γ’ Οχημάτων, βιβλία συμβάντων των εργαστηρίων που βρίσκονται στα εργαστήρια του Παραρτήματος, συμβάσεις με μέσα μεταφοράς για τη μετακίνηση των μαθητών από τα σπίτια τους προς την Πίσω Μεριά Κορθίου κ.α.), αλλά και επίσημα έγγραφα της ΔΔΕ Κυκλάδων που εκδόθηκαν φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια (μιας και το Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι λειτουργεί από το 2006) για τοποθετήσεις – μετακινήσεις συναδέλφων και ορισμούς τομεαρχών – υπευθύνων εργαστηρίων (Α.Π. 12323/22-10-2014, Α.Π.6502/12-11-2012 , Α.Π. 9194/08-12-2010). Επίσης, τη φετινή χρονιά είχαμε την τιμή να επισκεφτεί το Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’ με την παρουσία των αρχών του τόπου (αντιδήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι), όπου και έκανε δωρεά στα εργαστήρια του Παραρτήματος ένα αυτοκίνητο (γεγονός αναρτημένο σε πολλές τοπικές ιστοσελίδες και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, με φωτογραφικό υλικό).

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2014 – 2015, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων μας έστειλε ηλεκτρονικά την βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας μας για αυτό το σχολικό έτος και προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι το Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι δεν μας έδωσε αυτό που δικαιούμαστε (δε χαρακτηρίστηκε ως δυσπρόσιτο σχολείο με αποτέλεσμα τη μη προσμέτρηση των μορίων μας στο διπλάσιο στον πίνακα αναπληρωτών) με τη δικαιολογία ότι το Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι δεν αναφέρεται στη λίστα με τα δυσπρόσιτα σχολεία.

Η επικοινωνία με τη ΔΔΕ Κυκλάδων προκάλεσε την αποστολή mail– ερώτησης (με θετική εισήγηση) της Δ/νσης προς το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα αυτό (Α.Π. 5716/10-7-2015) αλλά η απάντηση δεν έχει έρθει ακόμη επίσημα (μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας – αν και ανεπίσημα μας ανέφεραν πως θα είναι αρνητική). Επίσης και η ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας με επικοινωνία ΟΛΩΝ των συναδέλφων με τους αρμόδιους ανά ειδικότητα υπαλλήλους έπεσε στο κενό, μιας και για το Υπουργείο Παιδείας το Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι… ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Είναι φανερό ότι διόρθωση της αδικίας αυτής έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν αλλά επισημαίνουμε ότι από το 2006 μέχρι το 2010 (όπου και έκλεισαν οι πίνακες προϋπηρεσίας), οι συνάδελφοι που δίδασκαν στο Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου έπαιρναν διπλά μόρια στον πίνακα αναπληρωτών για την προϋπηρεσία τους. Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση αυτή (Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ΔΔΕ Κυκλάδων, ΕΠΑΛ Άνδρου), αλλά καλούμε τον κάθε αρμόδιο να διορθώσει αυτή την αδικία ΑΜΕΣΑ!

Καταγγέλλουμε την αδικία αυτή και Διαμαρτυρόμαστε

για τη μη προσμέτρηση εις το διπλάσιο της προϋπηρεσίας μας στον πίνακα αναπληρωτών (σύμφωνα με τα 46272/Δ2/02-05-2002 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 599/Β’/16-05-2002) που προέρχεται από τις ώρες διδασκαλίας μας στο Παράρτημα του ΕΠΑΛ Άνδρου στο Κόρθι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΑΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!