Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Διαμαρτυρία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Άνδρου – Μυκόνου – Τήνου

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου

ΚΟΙΝ.: α. ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ

β. Μέλη ΣΑΜΑΤ

γ. ΣΑΔΑΣ

δ. ΤΕΕ                                        

ε. ΥΠΕΝ                                 

στ. Έντυπος &Ηλε/κος τύπος

 

Θέμα:  Επιστολή-Διαμαρτυρία

Ο Σύλλογος μας, έλαβε γνώση ότι εκδόθηκε από το ΣΥΠΟΘΑ Α. Σύρου μία παράτυπη (ίσως και παράνομη) απόφαση κατά την 2η Συνεδρίαση (16-5-2022) που αφορά σε προσφυγή του πολιτικού μηχανικού κ. Σάββα Βαρθαλίτη κατά πράξεων της ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ και που κατά τη γνώμη μας θίγει έντονα τα συμφέροντα του κλάδου μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                                                                                                                                                         

 Ο πολιτικός μηχανικός έκανε αίτηση για έκδοση άδειας «επισκευή υπάρχοντος κτιρίου και προσθήκη ορόφου» σε παραδοσιακό οικισμό της Τήνου. Η αρμόδια υπάλληλος της ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ που ήλεγξε το φάκελο, ζήτησε υπογραφή της μελέτης από αρχιτέκτονα μηχανικό. Ο κ. Βαρθαλίτης αφού συμμορφώθηκε με την υπόδειξη της υπαλλήλου και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, προσέφυγε στο ΣΥΠΟΘΑ Α  κατά των παρατηρήσεων της ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ με το σκεπτικό: γιατί να μην μπορεί να υπογράψει ο πολιτικός μηχανικός σε παραδοσιακό οικισμό; Κατά την εξέταση της προσφυγής στο ΣΥΠΟΘΑ Α, αποφασίστηκε μετά από διαλογική συζήτηση να γίνει δεκτή η προσφυγή του μηχανικού και ακυρώνει την πράξη της ΥΔΟΜ. Ποια πράξη; Την άδεια που έχει εκδώσει η ΥΔΟΜ σύννομα;                                                                                                                                                                          

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ  της Απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ Α.                                                                                                                                                                  

 Η  απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ Α υπερβαίνει τα όρια του ακυρωτικού ελέγχου και στην προκειμένη περίπτωση – είναι σαφές ότι, – αποφάνθηκε χωρίς επιστημονική και τεχνική κρίση. Η απόφαση αυτή, θίγει κατ’αρχήν τον κλάδο των αρχιτεκτόνων και κατ’ επέκταση είναι παράνομη καθ’ όσον από τη νομοθεσία επιβάλλεται η αρχιτεκτονική μελέτη σε παραδοσιακό οικισμό να εκπονείται από διπλωματούχο αρχιτέκτονα. Είναι σαν να ακυρώνεται το υπ’αριθμ.99/2018 Π.Δ. και κάθε άλλη σχετική πράξη της Διοίκησης και να ζητείται η ακύρωση κατά το μέρος που με τις διατάξεις του άρθρουν4 παρ. 2γ δεν απονέμονται στην ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας του αρχιτέκτονα μηχανικού.                                                                                                                                                     

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε αυτούσια την ΟΔΗΓΙΑ του ΣΑΔΑΣ /27.09.2021 προς τα μέλη των Συμβουλίων  Αρχιτεκτονικής.

Σε συνέχεια του ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/112067/3389/22/2/21 εγγράφου, όπου πέραν των άλλων αναφέρει: «για την αποφυγή διενέξεων αλλά και προστασίας του κύρους των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά… η διαπίστωση λανθασμένης εφαρμογής του επαγγελματικού δικαιώματος είναι δυνατόν να καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα»,

Επειδή:

  1. Σύμφωνα με το αρ. 40 εδ. Α του Ν. 4495/17 ή αίτηση για οικοδομική άδεια συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα μηχανικούς.
  2. Η αιτιολογική έκθεση αποτελεί ανεξάρτητο και υποχρεωτικό στοιχείο πληρότητας, ανεξάρτητο της αρχιτεκτονικής μελέτης (αρ. 40.ε και 1στ του Ν.4495/17) και συντάσσεται σύμφωνα με το αρ. 3.1 του Ν.1557/85.
  3. Το άρ. 3.1 του Ν.1557/85 αναφέρεται στον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό έλεγχο: «1. Κάθε κτίριο ή  εγκατάσταση…….οικιστικό και φυσικό. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία… και τις  ΕΠΑΕ».  Δηλαδή το συγκεκριμένο άρθρο απαιτεί έλεγχο της ένταξης και της ενσωμάτωσης του έργου στο περιβάλλον.
  4. Το αρ. 3 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ31/Β/20) που αφορά στο αντικείμενο και στις αρμοδιότητες των ΣΑ, αναφέρει: «3. Τα Σ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητες τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα κριτήρια: την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος…. να επιτυγχάνεται η αρμονική ένταξή της στο οικόπεδο / γήπεδο…» Δηλαδή και πάλι ελέγχεται ή ένταξη  και ή ενσωμάτωση του έργου στο περιβάλλον.
  5. Το Π.Δ. 99/5-11-18 ( ΦΕΚ 187/Α/18) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, στο αρ.4.2,  αναφέρει (αποκλειστικά για τους αρχιτέκτονες): Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά  δικαιώματα: «α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών.».                                                                                  
  6. Το Π.Δ. 99/5-11-18 ( ΦΕΚ 187/Α/18) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, στο αρ.4.2γ, αναφέρει (αποκλειστικά για τους αρχιτέκτονες): Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: «γ. ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες…».

Είναι προφανές, κατόπιν των ανωτέρω, ότι:

Η σύνταξη της αιτιολογικής έκθεσης που απαιτεί το αρ. 40.1στ του Ν.4495 και περιγράφει τη χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη & ενσωμάτωση των κατασκευών, πρέπει να υπογράφεται ΜΟΝΟΝ από Αρχιτέκτονες.

Αντίστοιχα και η υπογραφή των αρχιτεκτονικών μελετών σε ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στο αρ. 4. 2γ του ΠΔ 99/5-11-18 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟΝ από Αρχιτέκτονες.

Κατά συνέπεια, ορθώς η ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ  ήλεγξε και απαίτησε την υπογραφή της Αιτιολογικής Έκθεσης  και της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 40.α,40.ε και 40ιστ του Ν.4495/17 σε συνδυασμό με τα αρ. 4.2α και 2γ του ΠΔ 99/5-11-18 (ΦΕΚ187/Α/18).                                                                                            

Επειδή λοιπόν όλο αυτό, εκτός από το ότι θίγεται ένας ολόκληρος κλάδος, αποτελεί άμεσο κίνδυνο  να παράγει αποτελέσματα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας της αρχιτεκτονικής & φυσικής κληρονομιάς, ΖΗΤΑΜΕ επιτακτικά ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ αυτής της αχαρακτήριστης απόφασης για  ΑΜΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ της καθόλα ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ.


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!