Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Δήμος Άνδρου: Ενεργοποίηση δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους

 

epidoma-ftoxias

Στην ενεργοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Άνδρου. 

Η εν λόγω σύμπραξη αποτελεί μια ευκαιρία για τον Δήμο  να αυξήσει τις κοινωνικές του δράσεις και να συμμετέχει σε όσο μερίδιο του αναλογεί στις παροχές ανθρωπιστικής βοήθειας οι οποίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να σημειώσουμε πως η συμμετοχή του Δήμου στην παραπάνω δράση θα τεθεί προς ψήφιση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση του Κανονισμού ΕΕ 223/2014/11-4- 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (εφεξής «Ταμείο»). 3 Το Ταμείο αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποστήριξη των εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια και στην κοινωνική ένταξη των απόρων. Το Ταμείο στοχεύει στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής.

Οι στόχοι του Ταμείου συνάδουν με αυτούς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, συμπληρώνοντας παράλληλα τις δράσεις των διαρθρωτικών ταμείων. Στο πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής ο εθνικός στόχος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εξειδικεύεται ως ακολούθως:

• μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000, έως το 2020.

• αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω της μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000, έως το 2020.

Υπογραμμίζεται ότι το Πρόγραμμα εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική αντιμετώπισης της φτώχειας με βασικούς πυλώνες :

– την υλοποίηση του Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»,

–  τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9, του νέου ΣΕΣ, 2014-2020,

–  λοιπές δράσεις στήριξης των ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥπΕΚΑΠ) ή/και εποπτευόμενων Φορέων αυτού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Ελλάδας, 2014-2020 (ΕΠ-Ι)

Το Περιεχόμενο του Προγράμματος (ΕΠ-Ι)

 Τα είδη υλικών στερήσεων

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-Ι), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 330.555.921,00 ευρώ για την επιλέξιμη χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020), θα διανέμει, στοχευμένα, υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης.
Αντικείμενο του ΕΠ-Ι αποτελούν:
1. Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).
2. Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ)

Τρόφιμα: Η διανομή θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων ή ως έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων. Η ειδική ομάδα στόχος για τα τρόφιμα είναι άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές/πολυμελείς οικογένειες), καθώς και οι άστεγοι.

Βασικές Υλικές Στερήσεις: Η ειδική ομάδα στόχου για τις βασικές υλικές στερήσεις θα είναι οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και οι άστεγοι.

Συνοδευτικά Μέτρα: Το ΕΠ δίνει σημαντικό βάρος και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων.

Ενδεικτικά συνοδευτικά μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, είναι τα εξής:

– Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).

– Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)

– Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

– Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ).

– Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους.

– Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).

– Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).

– Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

Προσδιορισμός Ωφελούμενων/Ταυτοποίηση

Σύμφωνα με το ΕΠ-Ι, για το 2014 και μέχρι την αναθεώρησή του, ως πλαίσιο προσδιορισμού των ωφελουμένων ορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος (ΕΚΕ), το οποίο αναμένεται να αφορά μέχρι στο 7% του πληθυσμού. Το ΕΠ-Ι με την εξειδίκευσή του σε ειδικές ομάδες στόχος εντός του ανωτέρω πλαισίου, αναμένεται να καλύψει υποσύνολο του πληθυσμού αυτού. Ειδικότερα, το ΕΠ-Ι στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια, δίδοντας έμφαση στις παρακάτω αναλυτικές κατηγορίες ωφελουμένων:

– Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας 5

–  Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης

– Πολυμελείς Οικογένειες

–  Άστεγοι

– Για τα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών με αναπηρία (ΑμεΑ) το ΕΠ περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες προσβασιμότητας / διευκολύνσεων παροχής της υλικής συνδρομής

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις  θα δημοσιεύουν πρόσκληση προς δυνητικούς ωφελούμενους για υπαγωγή στις πράξεις που υλοποιούν με βάση τις προθεσμίες και τα εκάστοτε κριτήρια που αποφασίζει η Εθνική Αρχή και ανακοινώνει η Διαχειριστική Αρχή και θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους και για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Προβλέπεται να αναπτυχθεί διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας οι ωφελούμενοι (ή με τη βοήθεια των Οργανώσεων Εταίρων) για καταχώρηση των δεδομένων τους (εισοδήματα, τύποι υλικής στέρησης, αιτούμενα συνοδευτικά μέτρα, οργάνωση εταίρος που θα εξυπηρετεί τον ωφελούμενο κλπ). Το σύστημα θα ελέγχει τα τυπικά κριτήρια με σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων και θα ορίζει την αρχική απάντηση υπαγωγής του ωφελούμενου στις πρόνοιες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανάλογα με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Όπου απαιτηθεί, οι Οργανώσεις Εταίροι θα διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, όπου απαιτείται το πόρισμα της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική απόφαση υπαγωγής.

Επιλογή των Πράξεων

Τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία ορίζονται ήδη στο ΕΠ-Ι για την επιλογή των Πράξεων είναι τα ακόλουθα:

• Η πρόταση υποβάλλεται από την «επικεφαλής» Οργάνωση Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης,

• Η προτεινόμενη πράξη δεν πρέπει να τυγχάνει διπλής χρηματοδότησης από το ΕΠ ή άλλους κοινοτικούς πόρους

• Η πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας

• Η «ευρύτητα» (αντιπροσωπευτικότητα) της Σύμπραξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας, ως προς την συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων

• Η πληρότητα και σαφήνεια της Πρότασης.

• Τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα και η συνάφειά τους με το είδος υλικής στέρησης και την ομάδα στόχος της Πράξης.

Προμήθειες

Οι κεντρικές προμήθειες θα αφορούν κατά κύριο λόγο όλα τα αγαθά, πλην των φρέσκων και των μικρής διαρκείας τροφίμων και θα διενεργούνται σε κεντρικό επίπεδο από τη Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπΕΚΑΠ (ή τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) Οι αποκεντρωμένες προμήθειες θα αφορούν κυρίως στα φρέσκα και μικρής διάρκειας τρόφιμα και θα διενεργούνται σε επίπεδο «Περιφερειακής Ενότητας», ανάλογα με την επιλογή της κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης. Στην περίπτωση αυτή, οι Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι λαμβάνουν επιδότηση την οποία θα χρησιμοποιούν για τις σχετικές προμήθειες μέσω διαγωνισμών εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς περί δημοσίων προμηθειών.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!