Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Δήμος Άνδρου: Η διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση σε ισχύ.
2. Φωτοτυπία τυχόν άδειας κοινόχρηστου χώρου προηγούμενου έτους.
3. Συνηγορία ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΚΑ, όπου απαιτείται.
4. Απόδειξη ταμειακής μηχανής όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του καταστήματος.
5. Σχεδιάγραμμα μηχανικού, με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε., ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού, το οποίο θα περιλαμβάνει:
• Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια του Δήμου κλπ.).
• Πρόταση χωροθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο (διαστάσεις–αρίθμηση), θερμαντικών στοιχείων, κινητών προστεγασμάτων, ζαρντινιερών και άλλων στοιχείων εξοπλισμού.
• Αναλυτικό υπολογισμό κατάληψης σε τετραγωνικά μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος).
• Διάσταση ελεύθερου πλάτους όδευσης πεζών, που προκύπτει από την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και των υπόλοιπων στοιχείων.
• Σχεδιασμό του περιγράμματος του χώρου τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων με έντονη γραμμή και αναγραφή των διαστάσεων του.
6. Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Άνδρου, περί μη ύπαρξης σε βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος με το εξής περιεχόμενο: «Παρέχω στον Δήμο Άνδρου ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Άνδρου διά των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του». Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
2. Αντίγραφο της τελευταίας άδειας.
3. Δημοτική ενημερότητα.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!