Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Δράσεις διαχείρισης ύδατος στις Μικρές Κυκλάδες

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργων για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της διοικητικής ευθύνης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, κ. Φώτης Μαυρομμάτης, εισήγαγε προς συζήτηση το θέμα, σχετικά με την περίληψη της τεχνικής περιγραφής της μελέτης “Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος των νησιών Δονούσα, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονίσι”, με προϋπολογισμό 329.046,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ζήτησε την έγκριση της από το Σώμα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν σε έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού,όπως:

• κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης

• αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη μείωση απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού

• κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού

• κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών τους έργων για μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρουνερού σε πόσιμο

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης, το οποίο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης ποσίμου ύδατος των νησιών Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας Κουφονησίου», όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 253/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, περί υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του επιχειρησιακού προγράμματος με τίτλο: «∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας» για τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων (∆ονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνοντας τη μελέτη με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης ποσίμου ύδατος των νησιών Δονούσας, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονησίου», προϋπολογισμού 329.046,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που έχει συνταχθεί από τηνΤεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!