Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Δρόμος πυρασφάλειας Συνετίου: Ανοικτή επιστολή καταγγελίας κατά της Δημοτικής Αρχής Άνδρου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ 14/9/21

▪ Ο Δήμος Άνδρου με έγγραφο Α.Π. 5099/14-5-21 ζήτησε από τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων για παραχώρηση τμήματος από τα αγροκτήματά τους, προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενέργειες σύνταξης κτηματολογίου και διαδικασιών ολοκλήρωσης των μελετών οδοποιίας του Δρόμου Πυρασφάλειας στο Συνετί. Το έγγραφο που εστάλη από τον Δήμο Άνδρου Δημοσιεύεται στο τέλος του παρόντος κειμένου προς ενημέρωση όλων!!!
▪ Στους Δεκατρείς αποδέκτες του εγγράφου του Δήμου, προσήλθαν και προστέθηκαν με δική τους πρωτοβουλία Εννέα άτομα ως επιπλέον ιδιοκτήτες, οι οποίοι υπέγραψαν θετικά την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση. Από τους συνολικά Είκοσι δύο ιδιοκτήτες, έχουν Ανταποκριθεί θετικά Δέκα οκτώ άτομα, Δύο άτομα αρνητικά στην αρχή της διάνοιξης του Δρόμου και Δύο άτομα δεν έχουν απαντήσει ακόμα!!!
▪ Έχουν περάσει πέντε μήνες από την αποστολή των επιστολών του Δήμου (14-5-21) προς τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων και η Αρχή του Δήμου Άνδρου δεν έχει Αξιοποιήσει τις Θετικές Απαντήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της περιοχής «Αντρέα – Φιρόγια» στο Συνετί.
▪ Η συγκέντρωση των θετικών απαντήσεων θα μπορούσε να γίνει πολύ ενωρίτερα, εάν δεν υπήρχαν τα «γραφειοκρατικά τερτίπια κωλυσιεργίας και οι «Παράνομες ενέργειες» του Δήμου Άνδρου!!!
▪ «Γραφειοκρατικά τερτίπια κωλυσιεργίας» του Δήμου Άνδρου: Ανάθεση και παρακολούθηση των απαντήσεων των ιδιοκτητών, σε εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου που παρευρίσκεται στην Άνδρο ελάχιστες μέρες. Οι πληροφορίες εδίδοντο Μόνο από τον μελετητή μηχανικό του Δρόμου και από τον εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου κατόπιν ραντεβού και ΟΧΙ και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου!!!
▪ «Παράνομες ενέργειες» του Δήμου Άνδρου: Η Γραμματεία του Δήμου Άνδρου, Δημιουργούσε Δυσκολίες στην πρωτοκόλληση των υπεύθυνων δηλώσεων των ιδιοκτητών που έχουν μερίδιο κυριότητας εξ αδιαιρέτου και επιπλέον ζητούσε Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν το «Γνήσιο Υπογραφής» αν και
υπογράφοντο από τους ίδιους ιδιοκτήτες παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου Άνδρου!!!
▪ Επί του θέματος της διάνοιξης του Δρόμου Πυρασφάλειας στο Συνετί Άνδρου, έχουν εκδοθεί επτά νέα έγγραφα. Από τον Συνήγορο του Πολίτη, με αριθ. πρωτ. 293268/23887/2001 από 23/4/21 και με αριθ. πρωτ. 293268/31365/2021 από 2/6/21. Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με αριθ. πρωτ. 24387/20-5-21 και με αριθ. πρωτ. 30442/28-6-21. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΠ/Φ64/596/6030/5- 5-21 και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αριθ. πρωτ. 12263/ΟΙΚ από 15-4-21 και με αριθ. πρωτ. 24328/ΟΙΚ/2021/26-7- 21. Τα παραπάνω επτά νέα έγγραφα Δημοσιοποιούνται στο τέλος του παρόντος κειμένου προς ενημέρωση όλων!!!
▪ Η «Τριανδρία» που διοικεί τον Δήμο Άνδρου, μετά τις παρεμβάσεις των Ανεξαρτήτων Αρχών και των Δημοσίων Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους, Αναγκάστηκε να Υιοθετήσει την πρόταση (μετά από ένα χρόνο!!!) της συστημένης επιστολής της 10/6/20, η οποία δημοσιοποιείται στο τέλος του παρόντος κειμένου.
▪ Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου, έχουν εκδοθεί Δύο έγγραφα, προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αριθ. πρωτ. 6547/15-6-21 και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με αριθ. πρωτ. 7088/28-6-21, τα οποία Δημοσιοποιούνται στο τέλος του κειμένου προς ενημέρωση όλων!!!
▪ Στα παραπάνω έγγραφα Γίνεται Επιλεκτική Αναφορά Μόνο στα αναγραφόμενα στην επιστολή της 10/6/20. Αποφεύγεται να Γίνει Αναφορά στα αναγραφόμενα στις συστημένες επιστολές προς τον Δήμαρχο Άνδρου στις 11/11/2019, 1/7/20, 9/9/20, 5/10/20, 9/11/20 και ειδικά στην επιστολή της 11/12/20 (η οποία
δημοσιοποιείται στο τέλος του κειμένου) στην οποία μεταξύ των άλλων εζητείτο και η έγγραφη ενημέρωση επί του θέματος του Δρόμου Πυροπροστασίας Συνετί. Δεν Γράφεται το οποιοδήποτε, για την έκδοση επιστολής του Δήμου Άνδρου προς τους Ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων με αριθ. πρωτ. 5099/14-5-21. Γίνεται επίκληση υπάρξεως οικονομικής αδυναμίας του Δήμου, για την χρηματοδότηση της εκπόνησης των μελετών της σύνταξης
κτηματολογικού πίνακα και των οριστικών μελετών οδοποιίας, αν και έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις για ένταξη του Δρόμου στα προγράμματα «Φιλόδημος» (Αναμόρφωση προϋπολογισμού) και «Αντώνης Τρίτσης» (χρηματοδότηση, νέα ένταξη έργων κ.λπ.)!!!
▪ Για τα έργα οδοποιίας, ασφαλτόστρωσης και καθαρισμού δρόμων που έχουν γίνει στα χωριά του Άνω Γαυρίου και Κορθίου, υπάρχουν Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και Εγγεγραμμένα ποσά στον προϋπολογισμό του Δήμου;;;
▪ Για την διάνοιξη του δρόμου στο χωριό Λαρδιά – Κορθίου υπήρχε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Ανάλογη Πίστωση, Περιβαλλοντική μελέτη, Οριστική μελέτη Οδοποιίας κ.λπ.;;;
▪ Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, Εισηγήθηκε Θετικά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Δήμο Άνδρου, για την δημιουργία Δρόμου Πυρασφάλειας στο Συνετί. Τα σχετικά έγγραφα δημοσιοποιούνται στο τέλος του κειμένου προς ενημέρωση όλων. (ΔΙ.ΠΥ.Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ αριθ. πρωτ. 1611/Φ701.1/1-9-20, ΔΙ.ΠΥ.Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ αριθ. πρωτ. 1571/Φ701.1/1-9-20 και ΔΙ.ΠΥ.Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ αριθ. πρωτ. 2205/Φ701.1/8-10-20)
▪ Όλοι καταλαβαίνουν γιατί στα δύο παραπάνω εκδοθέντα έγγραφα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου Έγινε «Επιλεκτική Αναφορά» και Δεν Αναφέρθηκαν «Όλα τα Στοιχεία» στις Ανεξάρτητες Αρχές και τις Δημόσιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους!!! Για το εν λόγω θέμα θα ενημερωθούν σχετικά οι Ανεξάρτητες Αρχές και Δημόσιες Υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους σύμφωνα με τους Νόμους 3094/03 (άρθρο 4) και 4622/19 (άρθρα 99, 100)!!!
▪ Όλοι οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων της περιοχής «Αντρέα – Φιρόγια» στο Συνετί που κατέθεσαν τις θετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις τους προς τον Δήμο Άνδρου για την δημιουργία του Δρόμου Πυρασφάλειας, Δυστυχώς «χρησιμοποιήθηκαν» για να Αποκτήσει «Άλλοθι και Επιχειρήματα» ο Δήμος Άνδρου για να καλύψει την «Αναβλητικότητα» και την «Επιλεκτική Απραξία» του στην Εκτέλεση του Έργου!!!
▪ Γιατί μετά από Είκοσι Οκτώ ολόκληρα χρόνια και την Μεγάλη Πυρκαγιά της 25/8/20, Δεν Έχει Ωριμάσει Ακόμα η Εκτέλεση Αυτού του Ζωτικού Έργου;;;
▪ Υπάρχουν Ακόμα Οικονομικές Εκκρεμότητες και Απαιτήσεις από προσωπικό που είχε εργαστεί στο παρελθόν σε «Εταιρεία» του Δήμου Άνδρου;;;
▪ «Οι Υπερόπτες πάντα Κοιτάζουν αφ’ υψηλού τα πράγματα και τις καταστάσεις. Επειδή κοιτάζουν προς τα κάτω, δεν βλέπουν τίποτα από όσα βρίσκονται πάνω από αυτούς» LEWS!!!
▪ Η Αλαζονεία Προηγείται της Πτώσης!!!

Αντιναύαρχος ε.α. Ν. Καλλιβρούσης Π.Ν.


Έγγραφα Ανοικτής Επιστολής Καταγγελιας κατά Δήμου Άνδρου  Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!