Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020

Εγκρίνεται το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του δήμου Ρόδου

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμο Ρόδου για το έτος 2020 αναμένεται να έρθει για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί (πιθανότατα) σήμερα, Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, δια περιφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ρόδου (σ.σ. όπως και όλοι οι ΟΤΑ) υποχρεούται στη σύνταξη του Ο.Π.Δ., την παρακολούθησή του καθώς και την κατάρτιση σχετικών πινάκων στοχοθεσίας και αυτό για το 2020 έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της για τη νέα χρονιά, προχθές 15 Ιανουαρίου.

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται σ’ αυτό, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
-Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους
-Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.
-Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενες μεθόδους για τη διόρθωση των απόκλισης.

Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους για τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ συνολικά.

Πηγή: Ροδιακή

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!