Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Εκκαθαριστικά – σοκ για 620.000 αγρότες και 200.000 πολίτες με γεωργικά εισοδήματα

agrotes_1-620x320

Ως «επιχειρηματίες» φορολογούνται φέτος για τα εισοδήματα του έτους 2014 περίπου 620.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τουλάχιστον άλλοι 200.000 φορολογούμενοι που δεν είναι αγρότες αλλά αποκτούν και γεωργικά εισοδήματα.

Για να προσδιοριστούν σωστά τα εισοδήματά τους για το 2014 οφείλουν να έχουν κρατήσει παραστατικά για τις πωλήσεις των προϊόντων που παρήγαγαν καθώς επίσης και αποδεικτικά για τις δαπάνες αγοράς σπόρων, καλλιέργειας, άρδευσης, καταβολής ημερομισθίων στους εργάτες, προμήθειας καυσίμων και αποπληρωμής καλλιεργητικών δανείων.

Το γεωργικό εισόδημα του έτους 2014 προσδιορίζεται με έκπτωση των παραγωγικών δαπανών του αγρότη από τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέκυψαν από την παραγωγή και πώληση των προϊόντων του. Φορολογείται δε με 13% από το πρώτο ευρώ. Αν προκύψει ζημιά, δηλαδή αν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τα έσοδα, αυτή ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεται καθώς στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα τεκμήρια τα οποία προσδιορίζουν τεκμαρτό εισόδημα το οποίο φορολογείται επίσης με 13%.

Διευκρινίσεις

Το τι ακριβώς ισχύει φέτος για τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος διευκρινίζεται με αναλυτική εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, που απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας. Από την εγκύκλιο αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα:

Προσδιορισμός εισοδήματος

1 Για το έτος 2014 και τα επόμενα έτη καταργήθηκε ο «τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος» με βάση το αντικειμενικό σύστημα που προέβλεπε ο καταργηθείς νόμος 2238/1994 (παλαιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). Το εισόδημα (κέρδος) που αποκτάται από αγροτική δραστηριότητα προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προσδιορίζεται δηλαδή με τη μέθοδο του λογιστικού προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία από το σύνολο των εσόδων που έχουν προκύψει από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων αφαιρούνται οι δαπάνες για την υποβοήθηση της παραγωγής, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

2 Το εισόδημα (κέρδος) από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογείται με συντελεστή 13%.

Επιδοτήσεις – αποζημιώσεις

3 Ειδικά για όσους φορολογούμενους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος (κέρδους) από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις δεν συνυπολογίζονται στο σύνολό τους.

Επομένως, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων (κερδών) από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα λαμβάνεται υπόψη κανένα ποσό αποζημιώσεων και από το σύνολο των επιδοτήσεων-ενισχύσεων θα λαμβάνεται τυχόν υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσού των 12.000 ευρώ.

4 Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα στο έτος που αφορούν. Στην περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, θα συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν. Οι επιδοτήσεις-ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν από το 2014 (στις οποίες ίσχυε ο αντικειμενικός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος, βάσει του ν.2238/1994) και οι οποίες εισπράχθηκαν μετά την 1η-1-2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που να πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι’ αυτές.

5 Το μέρος των εισοδηματικών («λοιπών») αγροτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων που δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να καλύπτει τεκμήρια. Γι’ αυτό το λόγο, το ποσό αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στους κωδ. 659-660 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Αντιθέτως, οι αγροτικές αποζημιώσεις δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο.

6 Το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 (για πληροφοριακούς λόγους) αλλά μόνο το μέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ μεταφέρεται στον Πίνακα ΣΤ’ του Ε3 ούτως ώστε να προσμετρηθεί στη διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική.

Τεκμήρια

7 Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεκμήρια διαβίωσης (για τη χρήση κατοικιών, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.) και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, για την αποπληρωμή δανείων κ.λπ.) προσδιορίζουν τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος πραγματικού αγροτικού εισοδήματος, η πρόσθετη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, φορολογείται με συντελεστή 13%, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση. Σε περίπτωση που προκύπτει ζημιά από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, η διαφορά μεταξύ της ζημιάς και του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια φορολογείται με 13%.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!