Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Έως 31/12 οι αιτήσεις στο Δήμο Άνδρου για ρύθμιση οφειλών

c2741baafdb14f53463a747344537467_L

Ο Δήμος ΑΝΔΡΟΥ στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α”) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 31/12/2019

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 29/11/2019

Β.Οι οφειλές μπορούν, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του δήμου Άνδρου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής , καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

αν εξοφληθούν σε δύο (2έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80% )

αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οχτώ ( 48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)

αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) .(παρ.1 άρθρο 110 Ν.4611/19)

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Άνδρου (τηλ2282360208, 2282360236,2282360245)

Ο Δήμαρχος Άνδρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!