Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

Επιχειρήσεις πληροφορικής και αγροδιατροφικού τομέα κατά προτεραιότητα θα ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό νόμο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση

fish_olive_wheat

Δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας προβλέπει το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου που τέθηκε την Πέμπτη (5/5) σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας. Δύο είναι οι κλάδοι που κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν, της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται μέχρι τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει ψηφισθεί από τη Βουλή έως τα τέλη Μαΐου. Οι κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να διεκδικήσουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες και συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Α) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών
Β) Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται από 10% έως 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης
Γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη
Δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Ε) Σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη
Ζ) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου
Επίσης οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν Fast track αδειοδότηση.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters), στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Στο νέο Αναπτυξιακό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις που αφορούν και τον πρωτογενή τομέα όπως είναι:

 • Κατασκευές κτηρίων
 • Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Λιανικό εμπόριο
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές)
 • Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Στον τομέα παραγωγής ενέργειας, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων θα υποβάλλονται ως εξής:
α. στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας για επενδυτικά σχέδια ύψους έως 3 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου,
β. στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου

Πηγή: Αγρότυπος

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!