Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Επιστολή παρατάξεων Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου για τον Αιολικό Σταθμό στο Φραγκάκι Κορθίου

Άμεση χορήγηση της υποβληθείσας γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κόλλια για το ζήτημα των αιολικών σταθμών στο νησί μας αλλά και την επιστολή του  Δημάρχου Άνδρου κ. Λοτσάρη προς την εταιρεία GWP A.E (Φραγκάκι) ζητούν με επιστολή τους οι 13 σύμβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου.

Το αίτημα των συμβούλων ήδη έχει λάβει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου. Ελπίζουμε ο Δήμος Άνδρου να μην εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο που δίνεται από τον Κώδικα για αποστολή σχετικής απάντησης. 

Αναλυτικά η επιστολή:

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Α Ι Τ Η Μ Α                                                                             Άνδρος, 27.03.2020

Επικεφαλείς και λοιποί δημοτικοί Σύμβουλοι μείζονος και ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου

ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα

Κοινοποίηση:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  – Γραφείο Συντονιστή, Πειραιάς

  – Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Πειραιάς

  – Τμήμα Διοίκησης Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

Θ Ε Μ Α : Άμεση χορήγηση υποβληθείσας γνωμοδότησης δικηγόρου Τρύφωνος Κόλλια για το ζήτημα των αιολικών σταθμών στο νησί μας και επιστολής Δημάρχου προς την εταιρεία GWP A.E

Σχετ.

  • Η υπ΄ αρ. 31/6.03.2020 Απόφαση Δ.Σ. Άνδρου (ΑΔΑ: 96ΔΜΩΨΙ-ΣΑΨ)
  • Η υπ΄αρ. 70/11.03.2020 Απόφαση Δ.Σ. Άνδρου (ΑΔΑ: 60ΞΛΩΨΙ-ΒΓΣ) περί γνωμοδότησης για την ΜΠΕ Αιολικού Σταθμού στη θέση Φραγκάκι Κορθίου
  • Η από 19.03.2020 Εισήγηση της Επιτροπής Αγώνα Άνδρου ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών προς το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου
  • Η υπ’ αρ. πρωτ 2541/24-3-2020 ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτησή μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Άνδρου για τη σύγκλιση έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. Άνδρου για την υποβολή αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Φραγκάκι Δ.Ε. Κορθίου

Κύριε Πρόεδρε Δ.Σ Άνδρου,

Κύριε Δήμαρχε Άνδρου ,   

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε άμεσα (μέσω ηλεκτρονικής αποστολής) αντίγραφο :

  • της ήδη υποβληθείσας στον Δήμο Άνδρου γνωμοδότησης του δικηγόρου Αθηνών κ. Τρύφωνος Κόλλια σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετ. (1) καθώς το ζήτημα της πρόσφατης αδειοδότησης της εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θέση Φραγκάκι Κορθίου είναι φλέγον, απασχολεί εντόνως και αρνητικά την τοπική μας κοινωνία και χρήζει άμεσης αντίδρασης εκ μέρους του Δήμου μας με την άσκηση ένδικων μέσων κατ’ αυτής, προτού παρέλθει η προβλεπόμενη προς τούτο χρονική προθεσμία   καθώς και
  • της υπ΄αρ. πρωτ. 2509/23.03.2020 επιστολής του Δημάρχου Άνδρου προς την εταιρεία Greek Wind Power Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του αιολικού σταθμού στο Φραγκάκι.

Τέλος σας καλούμε όπως πράξετε, ως έχετε υποχρέωση, τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4555/2018 αναφορικά με το σχετ. (4) καθώς εκκρεμεί μέχρι σήμερα κάθε νόμιμη εκ μέρους σας ενέργεια .

Με τιμή,        

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Άνδρου

Αδάμης Βασίλειος

Αντώνογλου Αντώνιος

Βάμβουκας Εμμανουήλ

Βιδάλης Νικόλαος

Θεοδωράκης Διαμαντής

Καπάκης Γιάννης

Μαμάη Νίκη

Μαμάη-Καπόν Αναστασία

Μπακέλας Γιάννης

Σουσούδης Θεοδόσης

Τρανάκος Γιώργος

Τσαούσης Σπύρος

Ψωμάς Γιώργος

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!