Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

ΕΣΚ Κυκλάδων: Προκήρυξη Κυπέλλου Ανδρών 2014-15

Basket

Η  Ε.Σ.Κ.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  κατά την  αγωνιστική  περίοδο  2014-2015      θα διοργανώσει  και  θα  τελέσει    Κύπελλο  Κυκλάδων   το  οποίο  και  προκηρύσσει    που  θα  διεξαχθεί  με  μέριμνα  και  ευθύνη της  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του ισχύοντος  Αθλητικού  Νόμου,  του  Καταστατικού  της  Ε.Ο.Κ.,  των  Κανονισμών  της,  καθώς  και  των  Κανονισμών  Παιδιάς.

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σωματεία  δυνάμεως  Ε.Σ.Κ.Κ.                   

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ

Τα  ανωτέρω  σωματεία  πρέπει  να  δηλώσουν  συμμετοχή  στα  γραφεία  της Ε.Σ.Κ.Κ.  μέχρι την  10/12/2014.  Η  κλήρωση  των  αγώνων  διεξαγωγής  του  κυπέλλου  θα  γίνει  στα  γραφεία  της Ένωσης  στις  12/12/2014  και  ώρα  12.00.  Η  έναρξη  του  κυπέλλου  ορίζεται  το  2015.

ΑΡΘΡΟ  3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

α)    Οι  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  των  αγωνιζομένων  σωματείων,  καθορίζονται  στις  διατάξεις  των  Κανονισμών  της ΕΟΚ  που  αναφέρονται  ανωτέρω.  Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  η  συμμετοχή  των  σωματείων,  που  θα  δηλώσουν  ότι  θα  πάρουν  μέρος  στο  Κύπελλο  είναι  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  το Άρθρο  27  των  Κανονισμών  της  ΕΟΚ.

Τα  αγωνιζόμενα  σωματεία  υποχρεούνται  να  απασχολούν  προπονητές  σύμφωνα  με  το  άρθρο  31  παράγραφος 5γ  του  νέου  αθλητικού  νόμου  2725/99  και  επίσης  υποχρεούνται  προ  του  αγώνα  να  καταθέτουν  το  δελτίο  ταυτότητας  των  προπονητών  τους  (πρώτου  και  βοηθού)  που  δηλώνουν  στο  φύλλο  αγώνα,  το  οποίο  εκδίδεται   από  τον  Σ.Ε.Π.Κ.  και  αποδεικνύει  την  νόμιμη  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  προπονητή  Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα  με  το  άρθρο  135  παράγραφος  13  του  ιδίου  Νόμου.

β)    Είναι  ασυμβίβαστη  η  ιδιότητα  του  προπονητή    και  κόουτς  με  την  ιδιότητα  του  αθλητή  (άρθρο  31  παρ.  11  του  Ν.  2527/1999).

γ)  Το  σωματείο  που  έχει  έδρα  σε  κάθε  αγώνα  έχει  την  υποχρέωση  να  φροντίζει  για  την  ύπαρξη  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  την  ευθύνη  την  έχει  αποκλειστικά  και  μόνο  το  σωματείο. 

 ΑΡΘΡΟ  4ο: ΓΗΠΕΔΑ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες  του    Κυπέλλου    θα  διεξαχθούν  στα  γήπεδα  Σύρου,  Τήνου,  Μυκόνου,  Πάρου, Νάξου,  Σαντορίνης  και  Άνδρου.  Τα  γηπεδούχα  Σωματεία  υποχρεούνται  να  προμηθεύουν  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  για  τις  ανάγκες  της  προθέρμανσης  των  αθλητών  της  με  έξι  (6)  τουλάχιστον  δερμάτινες  μπάλες,  όμοιες  με  αυτή  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τον  αγώνα. 

Οι  αγωνιζόμενες  ομάδες  είναι  υποχρεωμένες  να  έχουν  στη  διάθεση  του  διαιτητή  2  δερμάτινες  μπάλες .

ΑΡΘΡΟ  5ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Κύπελλο  δικαιούνται  να  πάρουν  μέρος  οι  αθλητές  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  ισχύοντος  αθλητικού  Νόμου  και  του  Άρθρου  36  των  Κανονισμών  της ΕΟΚ  ανεξαρτήτου  ηλικίας. 

ΑΡΘΡΟ  6ο:  ΔΕΛΤΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ

  Οτιδήποτε  αφορά  τα  δελτία  ταυτότητας  αθλητών,  αναφέρεται  στο  Άρθρο 41  των  κανονισμών  της  ΕΟΚ,  όπως  τούτο ισχύει ύστερα  από  την  εφαρμογή  του ισχύοντος  αθλητικού  Νόμου.

ΑΡΘΡΟ  7ο:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Για  τη  βαθμολογία  των  σωματείων  ισχύουν  όσα  ορίζει  το  Άρθρο 48  των  Κανονισμών  της  ΕΟΚ  ( 2  βαθμοί  για  τη  νίκη,  1  βαθμός  για  την  ήττα  -συμπεριλαμβανομένου  και  αγώνα που  χάθηκε  από  αδυναμία,  Άρθρο 31  Κανονισμών  Παιδιάς-  και  0  βαθμοί  για  αγώνα  που  χάθηκε  από  υπαιτιότητα).

 Β  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την  κατάταξη  ισχύει  το  Άρθρο  49  παρ. 2,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  Άρθρου  47  παρ. 3γ  και  παρ.  4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας:

α) Αν  οι  ομάδες  που  ισοβαθμούν  είναι  2  τότε  λαμβάνονται  υπόψη  οι  βαθμοί  από  τους  μεταξύ  τους  αγώνες  (νίκες -ήττες -μηδενισμοί).  Αν  οι  ομάδες  έχουν  το  ίδιο  σύνολο  βαθμών,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  πόντων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες.

β) Αν  συνεχίζεται  η  ισοβαθμία,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  πόντων  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  στον  όμιλο  που  συμμετείχαν.

γ) Αν  οι  ομάδες  που  ισοβαθμούν  είναι  περισσότερες  από  2  τότε  καταρτίζεται  βαθμολογικός  πίνακας  με  τους  βαθμούς  που  συγκεντρώσαν  οι  ομάδες  που  ισοβαθμούν,  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  και  με  βάση  τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η  μεταξύ  τους  κατάταξη.

δ) Αν  όμως  από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύψει  νέα  ισοβαθμία,  τότε  για  τις  ομάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθμούν,  λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  πόντων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες.

ε) Αν  παρά  ταύτα  συνεχίζεται  η  ισοβαθμία,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  πόντων  σε  όλους  τους  αγώνες τους  στον  όμιλο  που  συμμετείχαν.

στ) Σε  περίπτωση  πολλαπλής  ισοβαθμίας  και  αφού  μετά  την  εφαρμογή  των  παραπάνω  κριτηρίων  η  ισοβαθμία  περιοριστεί  μόνο  σε  2  ομάδες,  τότε  αυτόματα  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  των  παραγράφων α  και  β.

      Αν  η  ισοβαθμία αφορά  σε  περισσότερες των  δύο  ομάδων,  τότε  επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  της παραγράφου  γ.

ζ) Η  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΠΟΝΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΔΙΑΙΡΕΣΗ  ΤΩΝ  ΠΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΠΕΤΥΧΕ  Η  ΟΜΑΔΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΠΟΝΤΟΥΣ  ΠΟΥ  ΔΕΧΘΗΚΕ.

Γ.   Σωματείο  που  συμπληρώνει  2  μηδενισμούς  λόγω  μη  καθόδου  σε  αγώνες  από  υπαιτιότητά  του,  αποχωρεί  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  Κυπέλλου.

ΑΡΘΡΟ  8ο:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ

 Οι  Διαιτητές,  Κριτές,  και  Γυμνασίαρχοι  των  αγώνων  ορίζονται  από  την  Επιτροπή  Ορισμού  Διαιτησίας  της  Ε.Σ.Κ.Κ.  και  την  επιτροπή    πρωταθλημάτων  της Ε.Σ.Κ.Κ.  (Άρθρο  38  των  Κανονισμών  της  ΕΟΚ).

ΑΡΘΡΟ  9ο:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΕΦΕΣΕΙΣ

α)  Οι  ενστάσεις  που  αναφέρονται  σε  περιπτώσεις  κακής  εφαρμογής  Κανονισμών  Παιδιάς,  εκδικάζονται  από  τα  προβλεπόμενα  στον  ισχύοντα  Κανονισμό  Διαιτησίας  Όργανα  σε  Α’  και  Β’  βαθμό.

β)  Οι  υπόλοιπες  ενστάσεις  εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  ΕΟΚ  ή  τον  Αθλητικό  Δικαστή,  ανάλογα.

γ)  Οι  αποφάσεις  της  παραγράφου  β’  προσβάλλονται  με  προσφυγή,  ενώπιον  του  ΑΣΕΑΔ.

δ) Το  παράβολο  των ενστάσεων  ορίζεται  στα  30  Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  10ο:  ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ –  ΕΠΑΘΛΑ

Οι  όμιλοι  θα  ορισθούν  μετά  τις  δηλώσεις  συμμετοχής  των  σωματείων. 

Εάν  υπάρξουν  δύο  όμιλοι ο  Κυπελλούχος  Κυκλάδων  θα  αναδεικνύεται  με  αγώνες  Final  Four.  Όλοι  οι  αγώνες  των  ομίλων  θα  είναι  μονοί  και  ο  γηπεδούχος  θα  ορισθεί  κατόπιν  κλήρωσης.

 Στον  Κυπελλούχο  θα  απονεμηθεί  κύπελλο  και  12  μετάλλια  με  δίπλωμα  για  το  σωματείο.

ΑΡΘΡΟ  11ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

 Η  Ε.ΣΚ.Κ.  θα  πληρώσει  τα  έξοδα  Διαιτησίας – Γραμματείας,  καθώς και όλα τα έξοδα της τελικής φάσης Κυπέλλου (Final Four) έχοντας ήδη κάνει επαφές με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον Δήμο στον οποίο θα διεξαχθεί η τελική φάση.​

ΑΡΘΡΟ  12ο:  ΓΕΝΙΚΑ

Για  οτιδήποτε  δεν  προβλέπεται  από  την  παρούσα  Προκήρυξη,  τους  κανονισμούς  της  ΕΟΚ,  καθώς και  για  κάθε  ασάφεια  που  έχει  ανάγκη  από  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση,  αποφασίζει  το  Δ.Σ.  της  ΕΣΚΚ.

Ο                                                            Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΕΡΑΝΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!