Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Γ. Καπάκης: Επιστολή για τη Χορήγηση απομαγνητοφωνημένων Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Άνδρου

ΓιάννηςΚαπάκης_Ανδριακή1

ΘΕΜΑ: Χορήγηση απομαγνητοφωνημένων Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Άνδρου – Επίσημη βιντεοσκόπηση Συνεδριάσεων – Απάντηση στις επιστολές σας περί τριμηνιαίων πινάκων εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2014

Κύριε Πρόεδρε,

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. 16852/6.04.2011) καθώς και εκείνων του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2880/2001 και την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3242/2004 και ισχύει, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα, εντός του προβλεπόμενου νομίμου χρονικού διαστήματος, των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβαν χώρα από 1.09.2014 μέχρι και σήμερα, είτε σε έντυπη, είτε (προτιμότερο) σε ηλεκτρονική μορφή (C.D.).

Παράλληλα σας επισημαίνω ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από την αρχή της λειτουργίας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου να βιντεοσκοπούνται οι συνεδριάσεις του Οργάνου από άτομο του οποίου τα στοιχεία δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί και ούτε έχει ζητηθεί η άδεια των μελών του Δ.Σ. γι’ αυτή την ενέργεια και κατόπιν να αναρτώνται τα σχετικά βίντεο στην προσωπική ιδιωτική ιστοσελίδα του Δημάρχου και όχι στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου, υποβιβάζοντας κατάφορα κατ΄αυτόν τον τρόπο τόσο την ίδια τη λειτουργία του Δ.Σ. αλλά και τη νοημοσύνη όλων μας, εξαναγκάζοντας όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να δει τις συνεδριάσεις βιντεοσκοπημένες, να επισκέπτεται τη συγκεκριμένη, ανεπίσημη διοικητικά, ιστοσελίδα του Δημάρχου, διογκώνοντας παράλληλα και πλασματικά την επισκεψιμότητά της.

Επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και το ποιος τελικά πληρώνει τη δαπάνη των εν λόγω βιντεοσκοπήσεων αφού δεν υπάρχει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Το χειρότερο όμως, όλων, που καταδεικνύει τόσο την ασέβεια και απαξίωση της διοίκησης του Δήμου προς τον ανώτερο συλλογικό αυτοδιοικητικό θεσμό, εκείνον του Δ.Σ., όσο και τη νοσηρή νοοτροπία αντιμετώπισης της διαφάνειας, της πληροφόρησης και της αντικειμενικότητας, είναι η απολύτως καταδικαστέα απόπειρα λογοκρισίας, άλλως «κοπτοραπτικής», που γίνεται στις βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων, όπου αφαιρούνται κατά το δοκούν, προφανώς κατόπιν εντολής της διοίκησης του Δήμου, σοβαρά στιγμιότυπα και κρίσιμης σημασίας διάλογοι με μέλη του Δ.Σ. τα οποία εμφανώς ενοχλούν τους διοικούντες και τους φέρνουν σε δυσχερή θέση μη δυνάμενους να απαντήσουν τεκμηριωμένα στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, όταν εισηγούνται μη νομίμως θέματα της Η.Δ., προσπαθώντας να εγκλωβίσουν διχαστικά το σώμα να τα υπερψηφίσει, ώστε να λειτουργήσει δήθεν ο Δήμος, έστω και στο όριο της νομιμότητας.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, επικαλούμαι τη βιντεοσκόπηση από την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27.07.2015 που ανήρτησε «λειψή» (για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο παραποιημένη) ο κ. Δήμαρχος στην προσωπική του ιστοσελίδα αφού φρόντισε προηγουμένως να απαλείψει ουσιώδεις διαλόγους μαζί μου (κυρίως κατά τη συζήτηση του θέματος της παραχώρησης του νέου ανοικτού θεάτρου από τον Δήμο προς το ΝΠΔΔ) και προσωπικές επιθέσεις τόσου του ιδίου, όσου και δικές σας εναντίον μου, υποβιβάζοντας κατάφορα το επίπεδο της συνεδρίασης και φοβούμενος προδήλως την ενδεχόμενη περαιτέρω χρησιμοποίηση του ηχητικού και οπτικού υλικού για την έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων μου.

Η αλήθεια των ισχυρισμών μου θα αποκαλυφθεί μέσω της απλής σύγκρισης των επίσημων απομαγνητοφωνημένων πρακτικών από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. και της βιντεοσκόπησης που έχει αναρτήσει ο κ. Δήμαρχος στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Τονίζω ότι είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων μας, αφού με αυτόν τον τρόπο οι δημότες μας θα έχουν, ανέξοδα, άμεση ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε και τους αφορούν και έτσι θα ελεγχόμεθα όλοι μας για τη στάση και τη συμπεριφορά μας εντός του κορυφαίου συλλογικού Οργάνου του Δήμου μας, υπό τη βασική όμως προϋπόθεση να τηρείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για τη λήψη των σχετικών videos και την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών.

Το Δ.Σ. οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια και όλοι να έχουν ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στις συνεδριάσεις του μέσω της βιντεοσκοπημένης ανάρτησης αυτών στην μόνη επίσημη ιστοσελίδα, εκείνη του Δήμου Άνδρου, και όχι σε προσωπικές ιστοσελίδες μελών της διοίκησης του Δήμου και μάλιστα με κομμένα όσα στιγμιότυπα δεν συμφέρουν .

Και επ’ αυτού έχετε εσείς κ. Πρόεδρε την απόλυτη θεσμική ευθύνη να προασπίσετε την ομαλή και σύννομη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, και να μεριμνήσετε για τη σωστή και πρωτίστως ειλικρινή πληροφόρηση των πολιτών του νησιού μας.

Επιπλέον γεννά σοβαρά ερωτηματικά (τα οποία αναμένω ως Γραμματέας του Δ.Σ. να μου απαντήσετε τόσο εσείς όσο και ο κ. Δήμαρχος δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 12 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.) το γεγονός ότι από 1.01.2015 μέχρι και 30.04.2015 – οπότε και ψηφίστηκε από το Δ.Σ. σχετική αναμόρφωση του Π/Υ και δημιουργήθηκε ο νέος ΚΑΕ 10.6117.001 με πίστωση ποσού 4.000 ευρώ για τη δαπάνη απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δ.Σ. -, δεν υπήρχε σχετική πίστωση, η δαπάνη συνεπώς δεν μπορεί να καλυφθεί νομίμως ενώ η υπηρεσία απομαγνητοφώνησης αλλά και βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεών μας διεξαγόταν κανονικά, αλλά από ποιόν άραγε ??

Διερωτώμαι επίσης ποιός θα πληρώσει την εν λόγω δαπάνη για το συγκεκριμένο διάστημα αφού ο Δήμος δεν νομιμοποιείται να το κάνει. Και πόσο νόμιμα και δεσμευτικά θα είναι για όλους μας τα παραχθέντα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά όταν η απομαγνητοφώνησή τους για τους 4 πρώτους μήνες του 2015 γινόταν χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένη διαδικασία .

Εκτός των προαναφερθέντων και έχοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. όπου ορίζεται ότι «Στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», σας καλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει επίσημη απόφαση:

για τη βιντεοσκόπηση ή μη των συνεδριάσεών του τη δαπάνη της οποίας μπορούμε να καλύψουμε μέσω μικρής ενίσχυσης της πίστωσης του προσφάτως αναμορφωθέντος σχετικού ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Δήμου μας,

από ποιόν και υπό ποιά ιδιότητα θα παρέχεται αυτή η υπηρεσία καθώς και

για την ανάρτηση των σχετικών videos κατά προτεραιότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και όχι σε ιδιωτικές ιστοσελίδες παραγόντων της παρούσας διοίκησης.

Η απρόσκοπτη πληροφόρηση των δημοτών της Άνδρου και η τήρηση της πλήρους διαφάνειας σε ότι σχετίζεται με τη λειτουργία του Δ.Σ. είναι πρωταρχική υποχρέωσή σας και πρακτικές όπως η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη να βιντεοσκοπούνται οι συνεδριάσεις μας χωρίς εμείς να έχουμε λάβει σχετική απόφαση και κατόπιν αυτές να αναρτώνται με γκεμπελική επικοινωνιακή τακτική -κατά το δοκούν- στην προσωπική ιστοσελίδα του Δημάρχου είναι το λιγότερο ανορθόδοξες, δεν συνάδουν με το πνεύμα του νομοθέτη και μαρτυρούν ξεπερασμένα και φθαρμένα μοντέλα τοπικής αυτοδιοίκησης, απολύτως καταδικαστέα στη συνείδηση της κοινωνίας .

Τέλος και σχετικά με τις υπ’ αρ. πρωτ. 4892/2.06.2015 και 5719/24.06.2015 απαντητικές προς εμένα επιστολές του Προέδρου του Δ.Σ. και του Αντιδημάρχου Οικονομικών αντιστοίχως σχετικά με την παντελώς εκπρόθεσμη εισαγωγή, μόλις τον Ιούνιο του 2015, τόσο στην Ο.Ε. όσο και στο Δ.Σ., των τριμηνιαίων πινάκων εσόδων-εξόδων της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2014, έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι:

Η διαδρομή και μόνον των σπασμωδικών ενεργειών σας αμέσως μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 4711/28.05.2015 επιστολή μου, καταδεικνύει περίτρανα το δίκαιο των ισχυρισμών μου.

Συρθήκατε κυριολεκτικά ως διοίκηση στο να συγκαλέσετε αρχικά την Ο.Ε. εκδίδοντας εσπευσμένα πρόσκληση στις 2.06.2015 για συνεδρίαση στις 8.06.2015 και κατόπιν Δ.Σ. στις 24.06.2015 όπου εισηγηθήκατε σε μη νόμιμο χρόνο τους τριμηνιαίους απολογιστικούς πίνακες. Λησμονήσατε ωστόσο μέσα στην τόση βιασύνη σας ότι έθεσα το εν λόγω θέμα για την περίοδο από 1.09.2014 έως και 31.12.2014, διότι για το προγενέστερο δημοτικό διάστημα δεν είχα ουδεμία δικαιοδοσία να το πράξω καθόσον δεν ήμουν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος !

Από τη μια ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. έσπευσε να αποποιηθεί των όποιων τυχόν ευθυνών του, επιρρίπτοντας παράλληλα εμμέσως ευθύνες στους αρμόδιους επί των οικονομικών του Δήμου, απαντώντας μου σε ύφος επιεικώς απαράδεκτο, επιδιδόμενος σε ένα κρεσέντο απειλών εις βάρος μου, καταχρώμενος το απολύτως περιορισμένο εκ του νόμου εύρος των δικαιωμάτων του που τον οδήγησε μάλιστα στο διοικητικό ατόπημα να υπογράψει με τη στρογγυλή κρατική σφραγίδα και να πρωτοκολλήσει μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου τη γεμάτη απειλές επιστολή του εκφεύγοντας παντελώς του ρόλου του, αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν δύναται να κατανοήσει το αληθές νόημα των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 10 και εκείνων της παρ. 6 του άρθρου 12 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/20.04.2011) .

Και από την άλλη ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Ο.Ε. ο οποίος προέβη σε βαρύγδουπες δηλώσεις περί διαφάνειας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου αλλά και σε δημόσιες απειλές και συκοφαντίες εις βάρος μου κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24.06.2015 ενώ εγώ ήμουν απών και δεν μπορούσα να του ανταπαντήσω. Τα όσα αναφέρει στην απαντητική του επιστολή την οποία έσπευσε μάλιστα να αναρτήσει και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για λόγους προσωπικής προβολής του, χρήζουν σαφώς ελέγχου από τις εποπτεύουσες αρχές μαζί όμως και με την δική του εκπρόθεσμη εισήγηση του θέματος των πινάκων εκτέλεσης του Π/Υ 2014 για το γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2014, διάστημα κατά το οποίο ήταν απολύτως κατά νόμο υπεύθυνος να το πράξει.

Αντ’ αυτού αποστέρησε από το Δ.Σ. τη δέσμια αρμοδιότητά του να αποφασίσει κατά το τέλος του γ΄ τριμήνου του 2014 εάν έπρεπε ή όχι να προβεί σε ριζική αναμόρφωση του Π/Υ όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 καθώς και στα άρθρα 37 και 39 του Ν. 4257/2014.

Και δεν μιλάμε βεβαίως για μια συνηθισμένη τροποποίηση του Π/Υ σαν και εκείνες που λαμβάνουν χώρα συχνά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους βάσει του Β.Δ. του 1959 περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων, αλλά για την εξειδικευμένη αναμόρφωση κατόπιν εξέτασης των τριμηνιαίων πινάκων εκτέλεσης της πορείας του Π/Υ.

Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττές δικαιολογίες .

Όσο για τα βαρύγδουπα λόγια του κ. Βουραζέρη περί διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στην οικονομική λειτουργία του Δήμου που μόνον γέλια, αν όχι και θλίψη, προκαλούν σε κάθε σκεπτόμενο δημότη, αρκεί να διαβάσει κανείς την υπ΄αρ. πρωτ. 55096/13.08.2015 Απόφαση του ασκούντος χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία ακυρώνει την υπ΄αρ. 78/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας σχετικά με την απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας των καυσίμων. Φαίνεται ότι ο έμπειρος, όπως διατείνεται, Αντιδήμαρχος των Οικονομικών οραματίζεται την οικονομική εξυγίανση του Δήμου με τις συνεχείς απευθείας αναθέσεις και το σπάσιμο των προμηθειών-εργασιών . Είναι τα νέα ήθη και ο νέος τρόπος διοίκησης….

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως επιληφθεί του θέματος και με ενημερώσει εγγράφως για τις ενέργειές της.

Με τιμή,

Γιάννης Καπάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου

Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!