Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022

Η απαξίωση των συλλογικών οργάνων

tsaousis

Του Σπύρου Τσαούση, Δημοτικού Συμβούλου Άνδρου

Ως νέος Σύμβουλος παρατηρώ προσεκτικά τα πρώτα Συμβούλια, για να διαπιστώσω καλύτερα τη λειτουργία της διαβούλευσης σε σχέση με τον κανονισμό και το πνεύμα της δημοκρατίας.

Επειδή όμως εξελίσσεται στο διαδίκτυο, μια έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα σχετικά με τις καλές προσπάθειες της συμπολίτευσης, θεωρώ χρήσιμο να αναδειχθεί αντίστοιχα η αντίληψη διοίκησης και στάσης της απέναντι στην αντιπολίτευση, η οποία εκπροσωπεί και την πλειοψηφία των πολιτών.

Να πάρουμε λοιπόν τα δεδομένα από την αρχή για να διαπιστώσουμε αν ο Δήμαρχος πορεύεται με το «είκοσι ένα εν δυνάμει συνεργάτες» που έλεγε μόλις εκλέχθηκε ή με το «διοικώ και χωρίς εσάς».

Την 1η Σεπτέμβρη ξεκίνησε η νέα δημοτική περίοδος και έπειτα από τρεις μήνες προετοιμασίας, πολλά Δημοτικά Συμβούλια της χώρας συγκροτήθηκαν σε Σώμα. Εμείς εκείνη τη μέρα τελέσαμε αγιασμό, η συγκρότηση του Συμβουλίου σε Σώμα έγινε στις 8 Σεπτέμβρη (ημερομηνία που επίσης προβλέπονταν από το νόμο) και το πρώτο Έκτακτο Συμβούλιο για τον αιολικό σταθμό στη Ράχη έγινε στις 13/9, δηλ. την καταληκτική ημέρα συλλογής γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, φορέων και κοινού (Σημειώνω ότι τον Αύγουστο ζήτησα δημόσια να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Ιουνίου για συνάντηση του απερχόμενου με το νέο Συμβούλιο, ώστε να γίνει ενημέρωση επί των ανοιχτών θεμάτων όπως αυτό, ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων των αιρετών και η μετάβαση να είναι πιο ομαλή, αλλά δεν έγινε τίποτα).

Ευτυχώς για την αξιοπιστία του νέου Συμβουλίου υπήρξε απαρτία και δεν χάθηκε η διοικητική προθεσμία. Ωστόσο ένδειξη αποτέλεσε η ώρα διεξαγωγής που ήταν διαφορετική από ό,τι συμφωνήθηκε πέντε μέρες πριν, και δεν επέτρεψε στον Προέδρο Τ.Κ. Κορθίου να παρευρεθεί σε ένα σοβαρό θέμα της Κοινότητάς του (απέστειλε γραπτώς τη δυσαρέσκειά του).

Ενώ η Διοίκηση διέθετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρείας 324 σελίδων (Μάϊος 2019), απόφαση Τ.Κ. Κορθίου (8 Σεπτεμβρίου) και απόφαση Δημ. Συμβουλίου του 2012, μας τα έστειλε με την πρόσκληση 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση.

Το δεύτερο Έκτακτο Συμβούλιο έγινε στις 25/10 διότι έπρεπε να εκλέξουμε τους εκπροσώπους του Δήμου μας στη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και να εγκρίνουμε προτάσεις χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» έως 31/10. Η Διοίκηση διέθετε το σχετικό έγγραφο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (14/10), τοπογραφικά και μελέτες του 2011 και προσκλήσεις του Προγράμματος «Φιλόδημος» (Νοέμβριος 2018 & Μάιος 2019), όμως τα λάβαμε πάλι 24 ώρες πριν. Η αντιπολίτευση ωστόσο ενέκρινε τη συζήτησή τους σε κλίμα συναίνεσης και τα ψήφισε όλα ομόφωνα.

Το τρίτο Έκτακτο Συμβούλιο αποτελεί μελέτη περίπτωσης (case study). Λάβαμε πρόσκληση μόλις 8 ώρες πριν τη συνεδρίαση (18:30, 7/11) και ενώ υπήρχαν μέλη του Δ.Σ. στην Τήνο για το Λιμενικό Ταμείο, στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση Τουρισμού, αλλά και εκτός Ελλάδας. Ελλείψει απαρτίας όπως ήταν φυσικό, εστάλη δεύτερη πρόσκληση για την επόμενη μέρα το πρωί και τελικά το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε μετά από τρίτη πρόσκληση το μεσημέρι 8/11, οριακά με το ένα τρίτο των Συμβούλων (7), αφού απουσίαζαν και μέλη της συμπολίτευσης.

Μοναδικό θέμα ήταν η έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2019 σχετικά με εγκρίσεις πιστώσεων για τις εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Φιλίππου στο Μπατσί, την αποκατάσταση του κτιρίου του Επισκοπείου και μετακινήσεις αιρετών για Αθήνα (Συνέλευση Π.Ε.Δ.) και Θεσσαλονίκη (έκθεση Philoxenia).

Αξίζει να σημειωθεί ότι: α) μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. (18:30, 7/11) υπήρχε και έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής για τα ίδια θέματα, άρα στην 1η πρόσκληση για Δ.Σ είχε ήδη προεξοφληθεί από τη συμπολίτευση η έγκριση της Οικ. Επιτροπής και πριν αναρτηθεί στη Διαύγεια β) το θέμα για την αποκατάσταση του κτιρίου του Επισκοπείου μπήκε βεβιασμένα στην ημερήσια διάταξη και αποσύρθηκε, διότι μετά από επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη έπρεπε πρώτα να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου γ) η Διοίκηση είχε ξανακάνει αναμορφώσεις και άρα γνώριζε έγκαιρα τα ποσά στους κωδικούς.

Στην Οικονομική Επιτροπή όπου η συμπολίτευση έχει την απόλυτη πλειοψηφία, όλες οι συνεδριάσεις διεξάγονται μεταξύ 13:00 – 16:00 (εκτός της τελευταίας). Η παρουσία μελών ή πολιτών που εργάζονται κρίνεται απαγορευτική, ωστόσο οι αποφάσεις μπορούν και λαμβάνονται από τα μέλη της συμπολίτευσης.

Συμπερασματικά, τα μέλη των αποφασιστικών οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή), καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα πλαίσιο που περιορίζει την ουσιαστική τους συμμετοχή, αφού μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε: ώρες συνεδριάσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων προσώπων, καθυστερημένες εισηγήσεις ή και καθόλου αιτιολογικές εκθέσεις, μεγάλο όγκο πληροφοριών προς μελέτη σε σύντομο χρόνο, κακός προγραμματισμός που στο παρά πέντε καθιστά τα θέματα ως κατεπείγοντα, περισσότερα έκτακτα από τακτικά Συμβούλια και τελικά υποβάθμιση της ποιότητας της διαβούλευσης.

 Πραγματικά έκτακτη ανάγκη, ήταν η αλλαγή του τρόπου ανάθεσης έργου (από ανοιχτή διαδικασία σε διαπραγμάτευση) για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η φυσική καταστροφή στις 7 Οκτωβρίου. Παρόλο που η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε την ίδια μέρα, δηλ. 7/10, η πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή (11/10 στις 15:00), εστάλη μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση και προφανώς απευθύνονταν σε όσους βρίσκονταν δίπλα στο Δημαρχείο, διότι πρακτικά κανείς άλλος δεν προλάβαινε να παρευρεθεί.

Να προσθέσω τέλος, ότι η αντιπολίτευση δεν προσκλήθηκε σε επιμορφωτικό σεμινάριο για υπηρεσιακά και πολιτικά στελέχη του Δήμου και ότι δεν έχω λάβει απάντηση σε γραπτό αίτημά μου από τις 23 Σεπτεμβρίου για γνωστοποίηση του πρακτικού Σύμπραξης των Δημοτικών Παρατάξεων (δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στη Διαύγεια, όμως στα πλαίσια της διαφάνειας πολλοί Δήμοι το έχουν κάνει, ακόμα και στις ιστοσελίδες τους).

Ασχολούμαι καθημερινά με ζητήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς σε σύνθετα περιβάλλοντα εργασίας και αναγνωρίζω τα όποια λάθη και παραλείψεις μπορεί να κάνει μια νέα Διοίκηση. Έμπρακτα έχω επικροτήσει όσα κρίνω θετικά, όταν ωστόσο εδραιώνεται μια κατάσταση σε βάρος του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης, οφείλω να ενημερώσω τους δημότες και να το σταθμίσω διαφορετικά.

*Ο Σπύρος Τσαούσης είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Άνδρου με την παράταξη «Η Άνδρος της Ζωής μας».

 

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ

    Κύριε Τσαούση, ευχαριστούμε που με την ενδελεχή ενημέρωση που μας κάνετε ξεκαθαρίστηκε πλήρως η εικόνα που έχουμε σχηματίσει για την νέα διοίκηση του Δήμου μας. Δυστυχώς για την Άνδρο, τα πράγματα δεν είναι καλά και πολύ νωρίς αναδεικνύεται αυτή η κατάσταση. Μπήκαν με πολύ ξιπασμό, αυταρχικότητα, ανευθυνότητα και κακές προθέσεις κι ο κόσμος είναι ήδη έξαλλος, όπως ήδη γνωρίζουν από όσα τους καταλογίζουν και δια ζώσης και σε σχόλια στα social media. Η Άνδρος στηρίζεται απολύτως στην αντιπολίτευση αυτού του μορφώματος.

    Reply

Αφήστε μια Απάντηση στο ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ Ακύρωση Απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!