Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Οι νέοι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Άνδρου και οι αρμοδιότητές τους

PicMonkey Collage

Ανακατατάξεις φέρνει η σημερινή ημέρα στο Δήμο Άνδρου, αφού με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσης Σουσούδης προχώρησε σε εκ νέου ορισμό Εντεταλμένων Συμβούλων οι οποίοι αναλαμβάνουν και αυτή τη φορά κρίσιμα πόστα. 

Να υπενθυμίσουμε ότι τα καθήκοντα των Εντεταλμένων Συμβούλων είναι άμισθα ενώ στόχος του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων είναι η συμβολή στην διοικητική δομή του Δήμου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους:

Ανδρέας Βόσσος 

vossosΕποπτεία και συντονισμός των θεμάτων του Δήμου Άνδρου που αφορούν:

 • την προστασία της δημόσιας υγείας του Δήμου.
 • την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημοσίων σχολείων του Δήμου.
 •  την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αξίζει να αναφερθεί πως ο κ. Βόσσος, συνεχίζει το έργο που του είχε ανατεθεί από την προηγούμενη περίοδο, αφού ουσιαστικά αφαιρέθηκε μόνο η αρμοδιότητα των λιμανιών και των λιμενικών ζωνών. Ωστόσο του προστέθηκε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που μέχρι πρότινος δεν είχε ανατεθεί σε κανέναν Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Νικόλαος Βιδάλης

ΒΙΔΑΛΗΣ

Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων, στη Δ.Ε. Άνδρου:

 • Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων και των δικτύων λυμάτων .
 • Την εφαρμογή των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
 • Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια πηγών υδροδότησης – δικτύων.
 • Την λειτουργία και τον έλεγχο των δεξαμενών νερού.
 • Την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας νερού.
 • Τη συντήρηση, λειτουργία και εποπτεία των ΒΙΟ.ΚΑ.
 • Την καθαριότητα ακτών και παραλιών Σε συνεργασία με το αντίστοιχα Τμήματα του ΟΕΥ.

Στον κ. Βιδάλη ανατέθηκαν σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες (πλην της Πολιτικής Προστασίας και του γραφείου ύδρευσης) που είχε αναλάβει ο παρετηθείς για επαγγελματικούς λόγους Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Λάβδας. Να αναφέρουμε όμως ότι ανέλαβε και μία επιπλέον αρμοδιότητα ιδιαίτερα σημαντική που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, η οποία αφορά στην καθαριότητα ακτών και παραλιών.

Δημήτριος Λάσκαρης

αρχείο λήψης

Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων του Δήμου Άνδρου που αφορούν:

 • Της λειτουργίας της υπηρεσίας ανακύκλωσης, την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.
 • την εποπτεία της συντήρησης, λειτουργίας και αναβάθμισης των λιμανιών και λιμενικών ζωνών του Δήμου
 • την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των οχημάτων του Δήμου
 • Την εποπτεία μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Θέματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές διατάξεις.
 • την μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων.
 • την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Θέματα της νέας Γενιάς και συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

Ο κ. Λάσκαρης ο οποίος είχε μία ομολογουμένως επιτυχημένη θητεία ως Αντιδήμαρχος τα προηγούμενα χρόνια αναλαμβάνει πλέον χρέη Εντεταλμένου Συμβούλου με νέες για τη λειτουργία του Δήμου αρμοδιότητες. 

Ελένη Πολίτου

12113_264912487013076_7280561678242621061_n

Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων του Δήμου Άνδρου που αφορούν:

 • τις Διεθνείς και Δημόσιες σχέσεις του Δήμου.
 • την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση όλων εκείνων των έργων και ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή.
 • την Τουριστική προβολή της Άνδρου, με όλα τα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των επισκεπτών.
 • την συνεργασία και το συντονισμό µε τους αρμόδιους φορείς, Οργανισμούς, Ν.Π.Ι.∆, Συλλόγους, επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Άνδρο.
 • τον συντονισμό του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες και του προγράμματος Life.
 • τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ για τα αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου
 • την τεχνολογία, την πληροφορική και τον ψηφιακό Δήμο.
 • την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.
 • Την διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
 •  Των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και των ΚΕΠ
 •  την επίβλεψη της ωρίμανσης μελετών και εκτέλεσης έργων για την ένταξη τους σε Προγράμματα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στην κ. Ελένη Πολίτου η οποία συνεχίζει το έργο της στον τουριστικό τομέα ο Δήμαρχος επέλεξε να προσθέσει δύο ακόμα αρμοδιότητες την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου (αρμοδιότητα που είχε αναλάβει η κα Τσατσομοίρου τα προηγούμενα χρόνια) και την επίβλεψη της ωρίμανσης μελετών και εκτέλεσης έργων για την ένταξη τους σε Προγράμματα.

Αθηνά Τσατσομοίρου

athena

Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων του Δήμου Άνδρου που αφορούν:

 •  τα θέματα Παιδείας, τον πολιτισμού και αθλητισμού
 •  την επικοινωνία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και την διαχείριση των ιδρυμάτων του Δήμου
 • τα θέματα ισότητας των δύο φύλων
 • την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας
 • τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών.
 • την προστασία των αδέσποτων ζώων

και κατά τόπο στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν:

 • τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής ενότητας Άνδρου
 • τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Άνδρου

Σχεδόν ως έχουν παραμένουν οι αρμοδιότητες της κ. Τσατσομοίρου, αφού αφαιρέθηκαν μόνο τα θέματα προνοιακών επιδομάτων και κάποιες επιμέρους αρμοδιότητες της ΔΕ Άνδρου. 

Ιάκωβος Σκόρδος 

skordos

Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων του Δήμου Άνδρου που αφορούν:

 •  Τη λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 • θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας κ.α.) λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 •  τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εκμετάλλευση περιπτέρων.

Την εποπτεία και το συντονισμό των κάτωθι θεμάτων, στη Δ.Ε. Κορθίου:

 •  της συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και της αλλαγής λαμπτήρων κλπ.
 •  της λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
 •  του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», στις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας.
 •  Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους τους, για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής ευθύνης του.
 •  Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων και των δικτύων λυμάτων .
 •  Την εφαρμογή των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 
 • Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια πηγών υδροδότησης – δικτύων.
 •  Την λειτουργία και τον έλεγχο των δεξαμενών νερού.
 • Την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας νερού.
 •  Τη συντήρηση, λειτουργία και εποπτεία των ΒΙΟ.ΚΑ. Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα του ΟΕΥ.

Τελος, ο κ. Σκόρδος εκτός από τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δ.Ε. που είχε από την αρχή της θητείας του, αναλαμβάνει για όλο το Δήμο τη λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων, θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας κ.α.) λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εκμετάλλευση περιπτέρων.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!