Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στα νησιά

xatzimarkos

Προβλέπεται η λειτουργία  8 ΤΟΜΥ (3 σε Ρόδο, 2 σε Κω και από ένα σε Κάλυμνο, Σύρο και Νάξο), με στόχο τη δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού

Με σκοπό τη δημιουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στα νησιά, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση προς το Υπουργείο Υγείας για την υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση με τίτλο «Δράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)» απευθύνεται στην  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, ως δυνητικό δικαιούχο,  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας 4 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”  του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση  με το Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, η  δράση αφορά στη δημιουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού με εξωστρεφή λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , την ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την έμφαση στην πρόληψη των νόσων και στην αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται ώστε να παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση) σε άτομα, οικογένειες και στην κοινότητα.  Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία.

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017) , όπου  διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας .

Στο Νότιο Αιγαίο προβλέπεται η λειτουργία  8 ΤΟΜΥ (3 σε Ρόδο, 2 σε Κω και από ένα σε Κάλυμνο, Σύρο και Νάξο) και ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 28.560 άτομα.

Επιλέξιμες ενέργειες που χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση είναι (ενδεικτικά):

  • Πρόσληψη ή μετακίνηση προσωπικού για συγκρότηση των ΤΟΜΥ. Κάλυψη μικτού μισθοδοτικού κόστους των μελών των ΤΟΜΥ
  • Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων πρόληψης, αγωγής υγείας για στοχευμένες παρεμβάσεις των ΤΟΜΥ της ΥΠΕ που αφορούν τον πληθυσμό ευθύνης τους ή και ευρύτερα το σύνολο της κοινότητας
  • Μετακινήσεις προσωπικού και υλικού για δράσεις στη κοινότητα και για τις δράσεις κατ οίκον (χώρους εργασίας, σχολικές μονάδες κ.α.)
  • Επικοινωνία και δημοσιότητα (τοπική) πρωτοβουλιών δράσεων σε ειδικό κοινό που εντάσσεται σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών των ΤΟΜΥ
  • Μικροπρομήθειες της Υ.ΠΕ. μικροεξοπλισμοί και αναλώσιμα υλικά αναγκαία για τη λειτουργία και το παρεχόμενο έργο των ΤΟΜΥ που η ΥΠΕ λειτουργεί
  • Μίσθωση κτηρίου- καταβολή ενοικίων κλπ

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 5.243.986,56 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

από τις 23/12/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

έως τις 28/02/2020 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!