Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Το υδατοδρόμιο Άνδρου στην ατζέντα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

image_06

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η Άνδρος στην απόκτηση υδατοδρομίου. Η Περιφερειακή Αρχή πιστή στις δεσμεύσεις δείχνει να προωθεί άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσουν υδροπλάνα τα νησιά και μάλιστα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει τεθεί η υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Τήνου – Άνδρου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί μας.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα έχουν ως εξής: 

Θέµα 1ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Τήνου – Άνδρου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί της Άνδρου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

Θέµα 2ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Νάξου για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί της Νάξου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

Θέµα 3ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Πάρου – Αντιπάρου για την αδειοδότηση και
κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί της Πάρου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

Θέµα 4ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Μήλου για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί της Μήλου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

Θέµα 5ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Νάξου για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί της Αµοργού και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

Θέµα 6ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Νοτίας ∆ωδεκανήσου για την αδειοδότηση και
κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί της Σύµης και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 7ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί της Καλύµνου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 8ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί της Λέρου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 9ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Κω για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί της Αστυπάλαιας και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 10ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την αδειοδότηση και κατασκευή
Υδατοδροµίου στο νησί τών Λειψών και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 11ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Νοτίας ∆ωδεκανήσου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί του Καστελλορίζου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

ΘΕΜΑ 12ο : Ενηµέρωση για τα προβλήµατα στη λειτουργία εγκαταστάσεων Σφαγείων και Ελαιοτριβείων στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τοµέα κ. Φιλήµονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 13ο : Συµµετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Πρόγραµµα µε γενικό τίτλο “Sustainable Maritime Transport with LNG Between Greek Mainland and Island in the Archipelagos” (ARCIPELAGO – LNG) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ΤΕΝ – Τ 2014 και αποδοχή της πρώτης δόσης της χρηµατοδότησης. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 14ο : 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014 (Έγγραφη Νέου Έργου για την υλοποίηση ∆ράσεων της ΠΝΑ στο πλαίσιο
Συµµετοχής της στο Πρόγραµµα µε γενικό τίτλο “Sustainable Maritime Transport with LNG Between Greek Mainland and Island in the Archipelagos” (ARCIPELAGO – LNG) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ΤΕΝ – Τ 2014). Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 15ο: Ενηµέρωση επί της πορείας υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκρισης του νέου ΠΕΠ 2014-2020. (Αίτηµα παράταξης Νησιωτικής Ανατροπής) Εισηγητής: Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνης Βουτσίνος

ΘΕΜΑ 16ο : Ενηµέρωση για το σχέδιο δράσεων του ΠΕΠ Υγείας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014- 2020. (Αίτηµα παράταξης Νησιωτικής Ανατροπής) Εισηγητής: Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνης Βουτσίνος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Καλυµνίων για το έργο «Ανάδειξη και αναβάθµιση του ιστορικού κέντρου Πόθιας Καλύµνου – Αρχαιολογικού Μουσείου» ως προς το Άρθρο 2 (Ισχύς και ∆ιάρκεια). Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 18ο: Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Άρση
επικινδυνότητας κατολισθήσεων ∆ήµου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες» ως προς το Άρθρο 4 (Αµοιβή – Πόροι –Χρηµατοδότηση – ∆ιάρκεια). Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

Θέµα 19ο: Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Αστυνοµίας στη Ρόδο- Επισκευή Γραφείων Τµήµατος
Ασφαλείας Ρόδου» ως προς το Άρθρο 2 (Προϋπολογισµός – Χρονική ∆ιάρκεια). Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

ΘΕΜΑ 20ο : Υπογραφή Προγραµµατική Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµου Σύµης και Μητρόπολης Σύµης για το έργο : Επισκευή καµπαναριού Μητρόπολης Σύµης. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος

ΘΕΜΑ 21ο: Έκφραση γνώµης για Τροποποίηση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τις χρήσεις γης στην Μακρόνησο. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τοµέα κ. Φιλήµων Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 22ο : 7η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2014 Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τοµέα κ. Φιλήµονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 23ο : Ορισµός εκπροσώπων στην «Επιτροπή πρόληψης νοσηµάτων και εφαρµογής προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου». Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισµός Εκπροσώπου για την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Πολυδύναµο Κέντρο κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων» για τη στήριξη του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση αιτήµατος ώστε να τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Εκδήλωση προβολής της Αρχαίας ∆ήλου. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 26ο : Υπόδειξη Εκπροσώπων στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Προσέγγιση LEADER). Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση υλοποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, για την εφαρµογή του προγράµµατος κουνουποκτονιών για τα έτη 2014-2015. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 28ο: Εξοπλισµός Προµηθειών Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (Ε.Σ.Π.Α.). Εισηγητής : κ. Ρηγούτσος Γεώργιος

ΘΕΜΑ 29ο : Αίτηµα καθορισµού εκ νέου της ετήσιας εταιρικής εισφοράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς την Αστική Εταιρεία «Ιπποκράτης» Εισηγητής : Εντεταλµένος Σύµβουλος για θέµατα Υγείας κ. Νικόλαος Καραµαρίτης

ΘΕΜΑ 30ο : Ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής σχετικά µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 42128/30-10-2014 του ΥΠΕΣ (Αίτηµα παράταξης Νησιωτικής Ανατροπής). Εισηγητής : Εκτελεστικός Γραµµατέας κ. ∆ηµήτρης Σκιαδάς.

ΘΕΜΑ 31ο: Ενηµέρωση σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης της Βίλας Άρτεµις για την κάλυψη αναγκών διαµονής µεταναστών στη Λέρο. (Αίτηµα παράταξης
Νησιωτικής Ανατροπής)

ΘΕΜΑ 32ο : Πορεία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α) (Αίτηµα παράταξης Νησιωτικής Ανατροπής) Εισηγητής: Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνης Βουτσίνος

ΘΕΜΑ 33ο: Λήψη απόφαση για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 34ο : Επικύρωση Πρακτικών 13ης/18-11-2014 και 14ης/18-11-2014 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!