Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Καταργείται η αδειοδότηση των επιχειρήσεων, έρχεται η γνωστοποίηση λειτουργίας

9f8ef486bda548beac3b6eae5fedfc81

Tης Αλεξάνδρας Γκίτση
 
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου, βρίσκεται από χθες το μεσημέρι το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου, ρυθμίζεται το πλαίσιο της άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων για τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας, τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα. Με βάση τον προγραμματισμό ακολουθεί, σε δεύτερο χρόνο, η απλούστευση στον τομέα της εξόρυξης, στις υπόλοιπες τουριστικές υποδομές (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ), στα έξυπνα επιχειρηματικά πάρκα, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας, ενώ ο στόχος είναι έως το τέλος του 2018 να έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των οικονομικών κλάδων.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση βασίζεται, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, στο τρίπτυχο: ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, γνωστοποίηση και έγκριση, ενώ γίνεται ανάλυση ρίσκου με βάση το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και αυτές ταξινομούνται με τη χρήση ΚΑΔ. Βασικό εργαλείο του νέου συστήματος αποτελεί το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει όλη τη διαδικασία, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος.
 
Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το σχέδιο νόμου

–    Για να λειτουργήσει μια επιχείρησή δεν θα απαιτείται άδεια λειτουργίας. Αυτή η υποχρέωση αντικαθίσταται με τη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή της λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

–   Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

·      Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της και δεν προσκομίζονται στη διοίκηση.
–   Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι, οι οποίοι θα είναι δειγματοληπτικοί, θα γίνονται εκ των υστέρων, δηλαδή θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

–  Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 100 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

–  Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με προηγούμενη έγκριση, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από 500 ευρώ έως 100.000 ευρώ ακόμη και ολική, μερική, προσωρινή, οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

–  Ως έγκριση (σ.σ. μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικού ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία που προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία) ορίζεται κάθε εκ των προτέρων πράξη ή διαδικασία που απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία κάθε οικονομικής δραστηριότητας. H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη όταν π.χ. η άσκηση της δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος.
 
Τι προβλέπεται για τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών

–   Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με γνωστοποίηση (σ.σ. εξαιρούνται ορισμένες δραστηριότητες και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις παραγωγής ζάχαρης, παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής). Η διαδικασία της γνωστοποίησης επεκτείνεται στις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει σήμερα η αναγγελία έναρξης λειτουργίας.
–    Τα δικαιολογητικά διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.

–   Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (εξαιρείται η δραστηριότητα εμφιάλωσης νερού). Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται καταχώριση των δραστηριοτήτων.

–   Η διαδικασία «καταχώρισης» μετατρέπεται σε διαδικασία καταχώρισης χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγράφων και αυτοψίας.

–  Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από διαδικασία μίας έγκρισης.

–  Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Εξαίρεση αποτελούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και η παραγωγή και η εμφιάλωση νερού.

Για τις τουριστικές δραστηριότητες προβλέπεται μεταξύ των άλλων πως:

–  Η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) εντός 28 ημερών από 50 που είναι σήμερα. Με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ο χρόνος του ΕΣΛ θα μειωθεί στις 10 ημέρες, ενώ μετά την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος το ΕΣΛ θα αντικατασταθεί με γνωστοποίηση.

–  Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.

–   Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν  απαιτείται η υποβολή τους.

–  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εκδίδεται για καταλύματα δυναμικότητας 51 κλινών και άνω από 20 και άνω που είναι σήμερα.

–  Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

– Σε ότι αφορά τις πισίνες η άδεια αντικαθίσταται με γνωστοποίηση.

Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

– Για τη λειτουργία απαιτείται γνωστοποίηση στον Δήμο (ή ΚΕΠ) και μετέπειτα σε ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.

– Απλή γνωστοποίηση για τη χρήση μουσικής, διατήρηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

–  Μηδενίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας από 30 ημέρες που είναι σήμερα.

– Σχετικά με την προέγκριση απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας δόμησης.

Πηγη: http://www.capital.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!