Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 2020

Κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

Παράλληλα εξακολουθεί να ΜΗΝ υπάρχει ακατάσχετο για τους λοιπούς επιτηδευµατίες, οι οποίοι υποχρεούνται, αφενός µεν να χρησιµοποιούν POS για τη δυνατότητα είσπραξης των πωλήσεων τους από τους πελάτες, αφετέρου δε να παραµένουν µπλοκαρισµένοι οι λογαριασµοί τους και να µην µπορούν να προχωρήσουν σε αγορές εµπορευµάτων.

Με τον νόµο 4587/24.12.18, τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν.4314/14 και προστέθηκε η §5, σύµφωνα µε την οποία πλέον: […«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές πληρωµές που λαµβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάµβακος του Κανονισµού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές προς το ∆ηµόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, µέχρι 7.500 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι πληρωµές των ανωτέρω άµεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά».

 

Η ισχύς της παραγράφου αρχεται από τις 10.12.2018

Με βάση τα παραπάνω, δεν µπορούν να κατασχεθούν οι αναφερθείσες επιδοτήσεις. Ή µήπως άραγε δεν είναι έτσι; Όταν µιλάµε για κατάσχεση λογαριασµού, εννοούµε δέσµευση λογαριασµού. Η εντολή δίδεται από την Εφορία και αυτό είναι ξεκάθαρο: µπορεί η κατάσταση µε τα ονόµατα των φορολογουµένων και τους υπό δέσµευση λογαριασµούς να αποστέλλεται από την ΑΑ∆Ε, όµως το κουµπί της εντολής το πατάνε οι κατά τόπους ∆ΟΥ, αφού προηγουµένως ελέγξουν σε τοπικό επίπεδο αν έχει τακτοποιηθεί το υπόλοιπο της τρέχουσας οφειλής, αν έχει ρυθµιστεί κλπ.

 

έντολη δεσµευσης προς ολεσ τις τραπεζες

Εφόσον διαπιστώνεται ότι παραµένει η οφειλή, δίδεται η εντολή δέσµευσης, η οποία πάει σε όλες τις τράπεζες, µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ. Έτσι, έστω π.χ. ότι οφείλω 1.000 ευρώ, δίνεται η εντολή από τη ∆ΟΥ και µπλοκάρεται ο λογαριασµός µου. Έστω ότι την εποµένη ηµέρα κατατίθενται στο λογαριασµό µου 500 ευρώ.

Τα χρήµατα αυτά –καθώς είναι δεσµευµένος ο λογαριασµός µου- δεν µπορώ να τα µετακινήσω, δεν µπορώ να τα κάνω τίποτε. Θα περίµενε κανείς την αυτόµατη µεταφορά τους στη ∆ΟΥ για µείωση της οφειλής µου στο δηµόσιο ταµείο.

Η αλήθεια είναι ότι παραµένουν δεσµευµένα στον τραπεζικό µου λογαριασµό µέχρι να πάω εγώ από την τράπεζα και να ζητήσω να σταλούν στη ∆ΟΥ για µείωση του ποσού, για το οποίο η ∆ΟΥ έδωσε εντολής κατάσχεσης των χρηµάτων του λογαριασµού µου.

Τέλος πάντων, αφού κάνω όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται και εξοφλήσω την οφειλή µου που αντιστοιχεί στο ποσό που ζήτησε η ∆ΟΥ, πρέπει η τράπεζα να αποδεσµεύσει τον λογαριασµό µου. Η λογική λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει άµεσα.

Γίνεται µεν αλλά όχι στο σωστό χρόνο. Ενώ η δέσµευση γίνεται στο «φτερό» [..δόθηκε η εντολή σήµερα; αύριο το πρωί τα πάντα είναι µπλοκαρισµένα], η αποδέσµευση για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει:

Να ενηµερωθεί η ∆ΟΥ ότι το ποσό που ζήτησε έχει µεταφερθεί στο δηµόσιο ταµείο και έχει εξοφληθεί η οφειλή µου. Αυτό προϋποθέτει την αποστολή των χρηµάτων από την τράπεζα, αλλά…

Η τράπεζα για να στείλει τα χρήµατα στη ∆ΟΥ θα πρέπει να πάω εγώ και να της το πω.

Τέλος, µε την ολοκλήρωση της µεταφοράς, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, βεβαίωση αποδέσµευσης του λογαριασµού για τα ποσά που θα κατατεθούν από την ηµέρα εξόφλησης και µετά.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η καθυστερηµένη απόδοση των χρηµάτων από την πλευρά των τραπεζών προς στις υπηρεσίες, οι οποίες έκαναν τη δέσµευση, εξοικονοµώντας µε δόλιο τρόπο τεράστια ποσά προς ίδια εκµετάλλευση.

Θα πρέπει για τους ανωτέρω λόγους, η φορολογική ∆ιοίκηση να παρέµβει άµεσα προκειµένου να αποδίδονται αυτόµατα σε µηδενικούς χρόνους, τα ποσά των οφειλετών και να µην ταλαιπωρούνται οι ίδιοι.

Νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς

Τελειώνει ο χρόνος της δηµόσιας διαβούλευσης στις 14 Ιανουαρίου. Ως ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονοµολογικό Φορολογικό Ινστιτούτο), έχουµε έτοιµες επισηµάνσεις 28 σηµείων, τις οποίες ελπίζουµε να λάβουν σοβαρά υπόψη οι αρµόδιοι, αφού πηγάζουν µέσα από τη χρηστικότητα της καθηµερινής πρακτικής.

Πηγή: https://www.agronews.gr

 

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!