Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Λογιστικό Γραφείο Χρήστου Βουραζέρη & Συνεργατών: Πλήρες εγχειρίδιο αγροτών και αγροτικών θεμάτων

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο Χρήστου Βουραζέρη και Συνεργατών παρουσιάζει ένα πλήρες εγχειρίδιο αγροτών και αγροτικών θεμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Βουραζέρης έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Οικονομικών Άνδρου, ενώ επί θητείας του ο Δήμος είχε βραβευθεί για την οικονομική του διαχείριση.


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Θα ήταν χρήσιμο για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με θέματα αγροτών στο παρελθόν, να καταλάβει κάποιες βασικές έννοιες προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει ολόκληρο το παρόν άρθρο και ενδεχομένως να του φανεί χρήσιμο, ανάλογα με την περίπτωση που τον ενδιαφέρει.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ:

Είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει αγροτική εκμετάλλευση, είναι εγγεγραμμένος στον πρώην Ο.Γ.Α., υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, απασχολείται τουλάχιστον το 30% του ετήσιου χρόνου εργασίας του με την αγροτική του εκμετάλλευση και τουλάχιστον το 50% του ετήσιου εισοδήματος του προέρχεται από την αγροτική του εκμετάλλευση. Στην έννοια του εισοδήματος, στην περίπτωση αυτή, δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, ομόλογα, αποζημιώσεις αιρετών των ΟΤΑ, επιδόματα ανεργίας, κ.λ.π. Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί κάποιος επαγγελματίας αγρότης, θα πρέπει να έχει και τις πέντε αυτές προϋποθέσεις.

Επαγγελματίας αγρότης δεν μπορεί να είναι κάποιος με αναπηρία άνω του 67%, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι κάποιος που είναι στρατευμένος ή φοιτητής (γνωμοδότηση ΝΣΚ 157/2015).

Μερικά σημαντικά οφέλη:

  • Διαφορετική κλίμακα φορολογίας (ενδέχεται να μην πληρώσουν και καθόλου φόρο για τα αγροτικά τους εισοδήματα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω)
  • Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά αγροτεμαχίων
  • Ευνοϊκές διατάξεις σε απόκτηση Φορτηγού Ι.Χ.

ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ:

Είναι το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει κάτω από 5.000€ επιδοτήσεις κάθε μορφής, εκτός από επενδυτικές και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) κάτω από 15.000€, από την αγροτική του εκμετάλλευση.


ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Στο κανονικό καθεστώς εντάσσεται ο αγρότης που δεν έχει ένα από τα δυο προαπαιτούμενα που αναλύσαμε προηγουμένως για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δηλαδή επιδοτήσεις κάτω των 5.000€ και τζίρο κάτω των 15.000€. Αν μια από τις δυο προϋποθέσεις αυτές δεν καλύπτεται, πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά για ένα έτος (τουλάχιστον) στο κανονικό καθεστώς. Επίσης, στο κανονικό καθεστώς εντάσσεται και ο αγρότης που ενώ καλύπτει και τις δυο προϋποθέσεις, ζητήσει προαιρετική ένταξη, όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμείνει για τρία έτη. Να σημειωθεί ότι επιτηδευματίας ο οποίος έχει και αγροτική εκμετάλλευση, πρέπει υποχρεωτικά να εντάξει την εκμετάλλευση του στα βιβλία της επιχείρησης του και να κάνει μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. με τους αντίστοιχους ΚΑΔ.


ΑΦΑΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

Αφανής αγρότης επί της ουσίας δεν υπάρχει, αφού για τη φορολογία εισοδήματος μπορεί να υφίσταται τέτοια επιλογή (κακώς, αφού υποτίθεται θα ίσχυε για λίγο διάστημα, μέχρι να ενταχθούν όλοι), όμως πρακτικά δεν υπάρχουν αφανείς αγρότες, δεδομένου ότι βάσει της ΠΟΛ. 1201/2016 για να πραγματοποιήσει κάποιος πώληση αγροτικών προϊόντων, θα πρέπει προηγουμένως να έχεις κάνει ένταξη τουλάχιστον στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.


Μ.Α.Α.Ε. (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)

Τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής .


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Δεν έχουν βιβλία, ούτε υποβάλλουν περιοδικές ΦΠΑ και δεν εκδίδουν παραστατικά για χονδρικές πωλήσεις των προϊόντων τους. Αγοράζουν με τιμολόγια και εκδίδουν ειδικό στοιχείο αγροτικών προϊόντων όταν πωλούν σε ιδιώτες ή σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Για τις πωλήσεις σε επιτηδευματίες, δεν εκδίδουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος κάποιο παραστατικό, αλλά ο αγοραστής εκδίδει τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων. Από τις χονδρικές πωλήσεις τους (με τα τιμολόγια αγοράς που τους εκδίδουν οι αγοραστές), μπορούν να αιτηθούν ατομικά ή μέσω της ένωσης που ανήκουν, επιστροφή ΦΠΑ ίση με 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων αγοράς, που τους έχουν εκδοθεί κατά την πώληση των αγροτικών προϊόντων σε επιτηδευματίες.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και οι λοιποί επιτηδευματίες, δηλαδή ενημέρωση και τήρηση βιβλίων, υποβολή κάθε τρίμηνο περιοδικής ΦΠΑ, εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για πωλήσεις σε ιδιώτες και τιμολόγια πώλησης προς επιτηδευματίες.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΙΕΩΝ

Οι αλιείς θεωρούνται ως αγρότες και έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. Υποβάλλουν ΦΠΑ κατ’ αποκοπή κάθε εξάμηνο, ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους, για όσους έχουν σκάφη από 6 έως 12 μέτρα. Έχουν βιβλία εσόδων εξόδων με απαλλαγή από την ενημέρωση τους και εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις τους (ΑΠΛ και Τ.Π.).

Άλλη μια υποχρέωση που έχουν, είναι η υποβολή της μηνιαίας δήλωση παραγωγής που υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας). Η έκδοση των κωδικών εισόδου γίνεται με αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας και τις πρώτες μέρες κάθε μήνα, θα πρέπει να δηλώνουν τα αλιεύματα του προηγούμενου μήνα. Αυτή η υποχρέωση είναι θεωρητικά εύκολη για σκάφη με μήκος μέχρι 10 μέτρα. Για πάνω από 10 μέτρα είναι λίγο δυσκολότερη η διαδικασία, αφού για κάθε απόπλου με σκοπό την αλιεία, θα πρέπει να γίνεται πλήρη καταγραφή του ταξιδίου, των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευμάτων, της επιστροφής από την αλίευση καθώς και της εκφόρτωσης των αλιευμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται πλήρη καταγραφή του ημερολογίου αλιείας που τηρούσαν χειρόγραφα.


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:

Όλοι όσοι δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις στο  εκκαθαριστικό τους, δικαιούνται ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.5 τόνους μικτού βάρους ή 1300 κιλά ωφέλιμου φορτίου.  Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να έχουν και πάνω από ένα φορτηγό χωρίς περιορισμό βάρους. Να σημειώσουμε ότι τα διπλοκάμπινα φορτηγά έχουν μικτό βάρος περίπου 3 τόνους, αλλά έχουν ωφέλιμο φορτίο περίπου στα 900 κιλά, οπότε καλύπτουν τη δεύτερη περίπτωση (1300 κιλά ωφέλιμο).

Ιστορική αναδρομή: Ο νόμος 4461/2016 με το άρθρο 30 κατήργησε το όριο των 1300 κιλών ωφέλιμου φορτίου, αφήνοντας μόνο το όριο των 2,5 τόνων μικτού βάρους, συνεπώς διπλοκάμπινα αυτοκίνητα, για το διάστημα από το 2016 και μετά μπορούσαν να έχουν μόνο οι επαγγελματίες αγρότες. Όμως, ήρθε ο Νόμος 4530/2018 με το άρθρο 56 και συμπλήρωσε το όριο των 1300 κιλών ωφέλιμου φορτίου, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα.

ΚΑΤΑ ΜΗ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ:

Θεωρούνται όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, το οποίο όμως υπολείπεται του 50% του συνολικού τους εισοδήματος. Αυτοί όπως αναφέραμε και παραπάνω, μόνο με το εκκαθαριστικό τους, μπορούν να αποκτήσουν αγροτικό αυτοκίνητο.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:

Θεωρούνται όσοι δεν συγκεντρώνουν κάποιο ή κάποια  από τα πέντε χαρακτηριστικά του επαγγελματία αγρότη που προαναφέραμε αρχικά, αλλά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα από 50% και άνω του συνολικού τους εισοδήματος.

Παράδειγμα: Αγρότης που συγκεντρώνει τα 4 από τα 5 χαρακτηριστικά του επαγγελματία αγρότη αλλά για κάποιο λόγο πληρώνει ΟΑΕΕ (π.χ. είναι μέλος σε εταιρία που έχει έδρα σε περιοχή υποχρεωτική για τον ΟΑΕΕ), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επαγγελματίας αγρότης, αλλά κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Δικαιούται φορτηγό αυτοκίνητο μέχρι 2,5 τόνους ή 1300 κιλά ωφέλιμο και για να βγάλει άδεια, θα πρέπει να εκδώσει την ειδική βεβαίωση που πλέον βγαίνει Online μέσα από το Μ.Α.Α.Ε. του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης ή από το ΚΕΠΠΥΕΛ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ) της περιοχής που ανήκει.

Να σημειωθεί εδώ ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τέθηκε σε λειτουργία από 10/02/2021 η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εκτύπωσης της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη για το φορολογικό έτος 2019, με υπογραφή και σφραγίδα της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν απαιτείται επικύρωση, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ, ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ:

Τρία είναι τα οφέλη, το πρώτο ότι δεν έχει το όριο του ενός μόνο φορτηγού αυτοκινήτου, το δεύτερο ότι δεν έχει το όριο των τόνων και το τρίτο ότι η εισφορά για την ταξινόμηση του καινούργιου αυτοκινήτου, μειώνεται κατά 2/3. Έτσι, για παράδειγμα ένα ανοικτό φορτηγό 2,5 τόνων που κάποιος θα πλήρωνε εισφορά 235€, ο επαγγελματίας αγρότης θα πληρώσει μόνο το 1/3 δηλαδή 78,33€.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ, ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

Το αγροτικό αυτοκίνητο μπορούν να το οδηγούν όλα τα μέλη της οικογένειας του αγρότη-ιδιοκτήτη, εφόσον φυσικά έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (Νόμος 4530/2018, άρθρο 56).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο τρόπος μεταβίβασης δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα φορτηγά. Να σημειωθεί ότι ένα αυτοκίνητο που του είχε εκδοθεί άδεια για επαγγελματικό μπορεί να μεταβιβαστεί σαν αγροτικό και το αντίστροφο. Το επιπλέον δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση που χρειάζεται από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης, για τους επαγγελματίες αγρότες και για τους κάτοχους αγροτικής γης ή το εκκαθαριστικό που να έχει επάνω αγροτικό εισόδημα για τους μη κύριο επάγγελμα αγρότες. Επίσης, αν ένα αυτοκίνητο είχε εκδοθεί με πρώτη άδεια ως αγροτικό σε επαγγελματία αγρότη και είχε πληρωθεί το 1/3 της εισφοράς ταξινόμησης και το αυτοκίνητο αυτό μεταβιβασθεί σε κάποια επόμενη μεταβίβαση του σε κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης ή κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότη ή σε άλλο επαγγελματία, θα πρέπει να καταβληθούν και τα υπόλοιπα 2/3 της εισφοράς ταξινόμησης.

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, που προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του ν.1473/1984, εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης:
α) Το μεταβιβαζόμενο αυτοκίνητο από το οποίο προκύπτει η ωφέλεια πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως αγροτικό.
β) Το υπόψη αυτοκίνητο να ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται να ασκεί την επιχείρηση αυτή κατά κύριο επάγγελμα (σχετ. 1025097/443/Α0012/23.3.2000, 106926/1471/Α0012/23.7.2003 έγγραφα).

Άρα αν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηρισθεί ως αγροτικό και ο πωλητής ασκεί κατά τη στιγμή της μεταβίβασης, γεωργική επιχείρηση, το αυτοκίνητο δεν έχει υπεραξία. Αν όμως το αυτοκίνητο το έχει κάποιος συνταξιούχος που για κάποιο λόγο δεν το μεταβίβασε όταν σταμάτησε την αγροτική του εκμετάλλευση, το αυτοκίνητο έχει κανονικά υπεραξία.

ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε πρωτίστως την ιδιότητα του πωλητή. Αν ο πωλητής είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, θα εκδώσει τιμολόγιο πώλησης σε κάθε περίπτωση. Αν είναι του ειδικού, θα πρέπει να δούμε και την ιδιότητα του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, αν ο αγοραστής είναι αγρότης και αυτός του ειδικού καθεστώτος ή κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότης, μπορεί να εκδοθεί είτε Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής για το ποσό της μεταβίβασης, είτε ειδικό στοιχείο. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι αγρότης κανονικού καθεστώτος ή οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματίας, θα εκδώσει ο αγοραστής τιμολόγιο αγοράς, χωρίς όμως ΦΠΑ. Επίσης, σε περίπτωση τιμολογίου αγοράς, δεν θα υπολογιστεί χαρτόσημο, όπως πολλοί λανθασμένα πιστεύουν, αφού το χαρτόσημο έχει ενοποιηθεί στο «τέλος μεταβίβασης αυτοκινούμενου οχήματος», ΠΟΛ. 1300/2000.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΦΙΧ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν καινούργιο φορτηγό αυτοκίνητο, χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ στον πωλητή. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και πραγματοποιείται με αίτηση στο τμήμα ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. που ανήκουν. Προϋπόθεση είναι: α) το αναλογούν ΦΠΑ να είναι πάνω από 3.000€ και β) να είναι καινούργιο το αυτοκίνητο, αμεταχείριστο και να μην παρακρατείται η κυριότητα του από τον πωλητή.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τις απαλλαγές του ΦΠΑ (βεβαίωση μη καταβολής του), όπως Αναλυτικός πίνακας, προτιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιμοποιηθεί σε πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, δεν προορίζεται για μεταπώληση, κλπ. Το τμήμα ΦΠΑ θα εξετάσει όλα τα δικαιολογητικά και θα εκδώσει βεβαίωση μη καταβολής του, την οποία θα πρέπει ο αγρότης να την παραδώσει στον πωλητή του φορτηγού.


ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση η συνταξιοδότηση κάποιον αγρότη, ώστε να μη μπορεί να εργάζεται στην αγροτική του εκμετάλλευση. Συνεπώς, κάποιος ο οποίος είναι αγρότης, μπορεί και μετά τη συνταξιοδότηση του να εργάζεται στην εκμετάλλευση του, να έχει στην κατοχή του αγροτικό αυτοκίνητο και να έχει όλα τα οφέλη που έχουν οι αγρότες. Το αγροτικό εισόδημα μαζί με το ποσό της σύνταξης από τον τέως ΟΓΑ συναθροίζονται και φορολογούνται στην ίδια κλίμακα. Βέβαια, θέλει λίγο προσοχή εδώ μην πέσει κάποιος στην παγίδα του φόρου.

Να συμπληρώσουμε εδώ, ότι ακόμη και οι επαγγελματίες που είχαν λάβει απαλλαγή από τον τέως ΟΑΕΕ, ασφαλίστηκαν στον τέως ΟΓΑ και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν αλλά να μη διακόψουν το επάγγελμα τους, μπορούν να το κάνουν χωρίς καμία περικοπή, με τη μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλουν τους ΚΑΔ της επιχείρησης τους και θα ισχύουν οι ίδιοι που είχαν προ συνταξιοδότησης.

Επίσης, για τους ασφαλισμένους πλην ΟΓΑ, που συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/2017 και μετά, οι οποίοι δηλώνουν και αγροτικό εισόδημα, μπορούσαν να δηλώνουν μέχρι 4.923,12€ ετησίως, χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους. Ο τέως υπουργός εργασίας κ. Βρούτσης τροποποίησε το άρθρο 20 του Νόμου 4387/2016 και αύξησε το όριο αυτό με νομοθετική διάταξη, στα 10.000€, το οποίο ισχύει από 01/06/2020 και μετά.

Τέλος να ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπ. εργασίας Δ.15/Δ’/49714/1949 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής εισφοράς στον e-ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την φορολογία εισοδήματος παίζει σημαντικό ρόλο ο κωδικός 037-038 του Ε1. Όμως, αυτός καθαυτός ο κωδικός δεν μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Στο θετικό σενάριο, αν είναι ενεργοποιημένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εισοδήματα, ενδέχεται να ωφελήσει τον επαγγελματία αγρότη και να μη φορολογηθεί για το αγροτικό του εισόδημα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός αυτός, το αγροτικό εισόδημα φορολογείται από το πρώτο ευρώ.

Ένας άλλος κωδικός που είναι σημαντικός, είναι ο 011 και βρίσκεται στο Ε3. Αυτός αφορά τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι έχουν έναρξη εργασιών ή μεταβολή στο κανονικό καθεστώς πάνω από 5 έτη. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να επιλεγεί μόνο στην περίπτωση που ο αγρότης είναι ενεργό μέλος σε αγροτικό συνεταιρισμό. Με την υποβολή του εντύπου Ε3 γίνεται αυτόματα έλεγχος με το Εθνικό Μητρώο των Συνεταιρισμών και αν βρεθεί ότι όντως είναι ενεργό μέλος συνεταιρισμού, απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Να θυμίσουμε ότι το τέλος επιτηδεύματος, λόγω της πανδημίας, διαγράφηκε για το φορολογικό έτος 2019.

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 Νόμου 4772/2021  απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, αλλά εισπράχθηκαν εντός του 2021.

ΤΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ:

  • Οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις κάτω από 12.000€, με εξαίρεση τη βασική ενίσχυση. Για πάνω από το όριο των 12.000€ φορολογείται μόνο το υπερβάλλον ποσό.
  • Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας, στον αγροτικό τομέα, είναι ακατάσχετες και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Η έκτακτη αποζημίωση λόγω COVID-19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς είναι αποζημιωτικού χαρακτήρα, δεν φορολογείται, είναι ακατάσχετη και δεν προσμετράτε στο όριο των 5.000€ που αποτελεί κριτήριο για τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα.
  • Τα ποσά που χορηγούνται ως ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων, θεωρούνται εισόδημα μη φορολογητέο, δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000€ από επιδοτήσεις για τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ποσά, που συνιστούν ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω COVID-19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς, οι οποίες θεωρείται ότι έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κάθε αρχές του χρόνου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων που έλαβε ο αγρότης κατά το προηγούμενο έτος καθώς και του τζίρου που προέρχεται από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και από τυχόν εργόσημα. Αν τηρούνται τα όρια που προβλέπονται και στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, τότε δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση. Αν όμως έστω και ένα από τα δυο όρια δεν τηρείται, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 του Ιανουαρίου μετάταξη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τουλάχιστον για ένα έτος. Με την παρέλευση αυτού του έτους, θα πρέπει να γίνει εκ νέου έλεγχος και αν πληρούνται και οι δυο όροι, μπορεί να γίνει πάλι μετάταξη και επιστροφή στο ειδικό καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διακοπή εργασιών ή μετάταξη από το κανονικό προς το ειδικό, μπορεί να γίνει ενδιάμεσα στο έτος μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης.

Επίσης, η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο  φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1/1/2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31/03/2021, ενώ πρόστιμα του Ν.4174/2013 (Α’ 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1/1/2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1.

Μέχρι 31/3/2021, λόγω παράτασης, έχουν περιθώριο να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής (μετάταξης) και οι αγρότες που όφειλαν να κάνουν μετάταξη έως 30/01/2021  και δεν πρόλαβαν να την κάνουν.

Τέλος, με την εγκύκλιο Α.1260/2020, προστέθηκαν ΚΑΔ σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη οι οποίοι διαχωρίζουν πλέον απόλυτα τους παραγωγούς πωλητές από τους εμπόρους πωλητές των λαϊκών αγορών.

 Έτσι:

47.81.10.01 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89.10.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Οι ανωτέρω ΚΑΔ δηλώνονται από τους παραγωγούς – πωλητές

Αντίστοιχα, οι κατωτέρω ΚΑΔ δηλώνονται από τους επαγγελματίες-πωλητές

47.81.10.02 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, επαγγελματία – πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89.10.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελματία – πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!