Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Με απόφαση της Λιμενικής Αρχής Άνδρου: Οριοθετήθηκε ο Όρμος Μπατσίου

Document-page-002 (1) (1)

Στην οριοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής του όρμου Μπατσίου προχώρησε η Λιμενική Αρχή Άνδρου, όπου με σχετική απόφασή του ο Λιμενάρχης κ. Θεόδωρος Κραψίτης έθεσε απαγόρευση της κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών για το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η Απόφαση

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261/03-10-1973).

β) Τα άρθρα 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Άνδρου (Β΄ 487/1978).

γ) Το εδάφιο (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20, όπως ισχύουν (Β΄ 1929/30-05-2018).

δ) Το υπ’ Αριθ.Πρωτ.: 2131.16/241/19/26-03-2019 πρακτικό συνεδριάσεως της επιτροπής του άρθρου 11 του π.δ. 31/2018 (Α’ 61) (ΑΔΑ: Ω5ΨΩ4653ΠΩ-Ξ0Γ).

ε) Την ανάγκη για ασφάλεια και προστασία των λουομένων στην παράκτια περιοχή εντός όρμου Μπατσίου Άνδρου, που παρουσιάζει μεγάλη προσέλευση λουομένων κατά τους θερινούς μήνες. στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας κάθε είδους σκάφους για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, στη θαλάσσια περιοχή εντός όρμου Μπατσίου νήσου Άνδρου, και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού και περικλείεται, όπως αυτός οριοθετείται από την παράκτια ζώνη και τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία και αποτυπώνονται στο παρακάτω απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:

(Α) φ: 37.857325°Β, λ: 24.784924°Α,

(Β) φ: 37.857787°Β, λ: 24.781271°Α και

(Γ) φ: 37.856652°Β, λ: 24.780761°Α,

(Δ) φ: 37.854983°Β, λ: 24.780075°Α.

2. Η οριοθέτηση του θαλασσίου χώρου θα γίνεται με πλωτούς σημαντήρες, απόστασης δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Οι πλωτοί σημαντήρες θα είναι χρώματος κίτρινου και η τοποθέτηση τους θα γίνει με μέριμνα του Δήμου Άνδρου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατόπιν αιτήσεώς του. Οι πλωτοί σημαντήρες δεν θα συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο και θα αγκιστρώνονται ή θα προσδένονται στο βυθό.

3. Με μέριμνά του Δήμου Άνδρου να τοποθετηθούν πινακίδες ανά τακτά διαστήματα της ακτογραμμής σε εμφανές σημείο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα οι οποίες θα αναγράφουν το ακόλουθο κείμενο: »ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ»

4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί για δημοσίευση στο διαδικτυακό Πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

5. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί για δημοσίευση στο διαδικτυακό Πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ.

ΚΡΑΨΙΤΗΣ Θεόδωρος

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!