Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, ύψους 1,2 εκ €, οι ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου των Κυκλάδων

54799750_2295179920695229_3980731288007999488_n

Τις αποφάσεις ένταξης των έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος

Καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, εκδηλώσεων, δρώμενων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και συνολικά του πολιτιστικού κεφαλαίου που διαθέτουν, αποκτούν τα νησιά των Κυκλάδων, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», δέκα (10) έργα, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.207.300,00 €. Τα έργα αυτά αφορούν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων αλλά και ειδικότερα τα νησιά Σύρος, Κέα, Αμοργός, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος. Άνδρος και Κύθνος.

Δικαιούχοι των έργων είναι οι αντίστοιχοι Δήμοι και η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία λόγω αρμοδιότητας έχει την ευθύνη για τη συγγραφή και την τεκμηρίωση των κειμένων για τα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, καθώς και για τον έλεγχο του απαραίτητου έγγραφου, έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, απαραίτητου για την υλοποίηση των έργων.

Πρόκειται για τα παρακάτω έργα:

1. Ψηφιακή προβολή του έργου του «Μάρκου Βαμβακάρη»

Αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών για την αναπαράσταση του βίου και του έργου του Συριανού συνθέτη Μάρκου Βαμβακάρη και την ενίσχυση του πολιτισμού της εμπειρίας, μέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός ψηφιακού / πολυμεσικού βιωματικού δρώμενου το οποίο θα αναπαριστά εικονικά μία ολόκληρη εποχή της πρόσφατης κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας.

Το ψηφιακό αυτό δρώμενο, θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής ενότητες: (α) το φαινόμενο του ‘ρεμπετισμού’ (τέλη του 19ου αιώνα – Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), (β) τον Βίο και το Έργο του Μάρκου Βαμβακάρη (βασισμένο στον αυτοβιογραφικό στίχο των τραγουδιών του), και (γ) την ψηφιακή πολυμεσική απόδοση σημαντικών έργων του Μάρκου Βαμβακάρη με σύγχρονα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα, και θα εγκατασταθεί σε δημοτικά ακίνητα, στον κεντρικό δρόμο του Οικισμού της Άνω Σύρου. Παράλληλα, το έργο θα δημιουργήσει συμπληρωματικές ψηφιακές δράσεις στο υφιστάμενο Μουσείο Βαμβακάρη.

Για την υλοποίηση του έργου, πλην των ψηφιακών εφαρμογών, προβλέπεται και η τεκμηρίωση και συλλογή του απαραίτητου περιεχομένου για την πλήρη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων προβολής και συνέχισης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μάρκου Βαμβακάρη. Στην πράξη περιλαμβάνονται και δράσεις προβολής του έργου.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 200.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/11/2019 και λήξης η 31/12/2021.

2. Ψηφιακός ξεναγός στον πολιτισμό και τα δρώμενα της Σαντορίνης

Το αντικείμενο της πράξης αφορά:

(α) στην ανάπτυξη ψηφιακής ‘mobile’ εφαρμογής (με ακουστική ξενάγηση) για την προβολή του ηφαιστείου της Σαντορίνης και του νησιού της Νέας Καμένης, το οποίο έχει κηρυχθεί ως τόπος «ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», καθώς και διαφόρων πολιτιστικών σημείων του νησιού, και ενδεικτικά του Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου, της Αρχαίας Θήρας, του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας, της Εκκλησιαστικής Συλλογής Πύργου, της Συλλογής Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Εικόνων Αγίας Τριάδος Πύργου, της Εκκλησίας Παναγίας / Επισκοπής Γωνιάς, της Αγίας Ειρήνης Περίσσας και των Μύλων Γαβρήλου Εμπορείου και

(β) στη δημιουργία πλατφόρμας / ημερολογίου πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablet, μέσω της οποίας θα παρέχεται ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση για τα ετήσια δρώμενα στο νησί αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ, και η οποία θα τροφοδοτείται από πολιτιστικούς φορείς αλλά και στελέχη του Δήμου.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 110.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021.

3. Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό και την αγροτική οικονομία της Κύθνου

Αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος της Κύθνου, μέσω περιήγησης  στους παραδοσιακούς οικισμούς, και σε υπαίθρια σημεία της αγροτικής οικονομίας του νησιού. Ο επισκέπτης σε πρώτο στάδιο, θα έρθει σε επαφή με το πολιτισμικό απόθεμα της Κύθνου, μέσω σημείων λαογραφικού ενδιαφέροντος στους οικισμούς της Χώρας και της Δρυοπίδας, και σε δεύτερο στάδιο, μέσω σημείων ενδιαφέροντος της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου του νησιού.

Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια της ψηφιακής εφαρμογής, να ταξιδέψει στο χρόνο, να γνωρίσει εις βάθος την αγροτική ζωή των Θερμιωτών, τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, να επισκεφτεί όλα τα σημεία ενδιαφέροντος των οικισμών (π.χ. σοκάκια, πλατώματα, ελαιοτριβεία εντός οικισμού, μικροί αμπελώνες, κεραμοποιία, λαογραφικά μουσεία, κλπ) και να έρθει σε επαφή με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το σημαντικό λαογραφικό απόθεμα του νησιού καθώς και οι τοπικές ποικιλίες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής τους.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 77.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 16/12/2019 και λήξης η 30/06/2021.

4. Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου

Aφορά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διάθεση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας με στόχο την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου και της Δήλου. Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη των παρακάτω εφαρμογών:

(α) Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας ‘Mykonos AR Augmented Reality’, η οποία θα συνδυάζει την πραγματική και την εικονική περιήγηση σε επιλεγμένα σημεία του νησιού (κυκλαδίτικα σπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφέρον, Κάτω Μύλοι, κ.α.), έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να απολαμβάνει μια βελτιωμένη εμπειρία ξενάγησης χωρίς τη βοήθεια ξεναγού.

(β) Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας ‘Mykonos Giants Hunt’, η οποία περιλαμβάνει ένα ψηφιακό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας, που θα βασίζεται στον αρχαιοελληνικό μύθο της εξόντωσης των τελευταίων τιτάνιων Γιγάντων από τον Ηρακλή στο νησί της Μυκόνου. Ο επισκέπτης θα μπορεί ‘κατεβάζοντας’ την εφαρμογή στο κινητό του, να μπαίνει στην θέση του Ηρακλή σε ένα εικονικό κυνήγι γιγάντων στο νησί ώστε να τους εξοντώσει.

(γ) Εφαρμογή 3D παιχνιδιού ‘Gaming Delos: the myths’, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τις μυθολογικές ιστορίες που συνδέονται με τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου και έχει ως στόχο την ανακάλυψη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων (π.χ. ο Ναός του Απόλλωνα, οι Κολοσσικοί Λέοντες από το Άνδηρο των Λεόντων της Δήλου, τo Μαρμάρινο άγαλμα της Αρτέμιδος, κ.α.).

επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 150.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021.

5. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας

Η πράξη αφορά τη δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που θα περιλαμβάνει ξενάγηση σε μουσεία της περιοχής, ξενάγηση σε μνημεία, αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο τον χρόνο. Οι υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον δυνητικό επισκέπτη να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360 μοιρών τεχνολογίας, αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης. 

Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί σε όλο το νησί επιλέγοντας  σημεία πολιτισμού και ιστορίας. όπως ο Λέων της Ιουλίδας και η βρύση του Βενιαμίν, οι νερόμυλοι της Κέας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας, η Καρθαία, το Ιστορικό Δημαρχείο καθώς και ο αρχαιολογικός χώρος της Αγ. Ειρήνης, ο Πύργος της Αγίας Μαρίνας, η Ι.Μ. Παναγίας Καστριανής, η Ι.Μ. Επισκοπής, Ναυάγια, και το Αγροτικό Λαογραφικό και Πολιτιστικό Εκθετήριο Κέας.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 60.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021.

6. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας στην Αμοργό

Η πράξη αφορά την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού εμπειρίας στην Αμοργό. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα βιωματική ξενάγηση με χρήση φορητών συσκευών προκειμένου να υπάρξει απομακρυσμένη δυνατότητα γνωριμίας με το μοναδικό περιβάλλον της Μονής Χοζοβιώτισσας. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα εικονικής περιήγησης με χρήση 360 μοιρών τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές συσκευές των επισκεπτών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη πρόσβασης στο σημείο επίσκεψης έτσι ώστε ο επισκέπτης να γνωρίζει νωρίτερα το πολιτιστικό σημείο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του. Ταυτόχρονα, θα αποτυπωθούν με χρήση 3D μοντέλων αντικείμενα που δεν βρίσκονται στην Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να τα γνωρίσει καλύτερα.

Τέλος, στο έργο θα υπάρχει καταγραφή και προβολή της Παραδοσιακής γιορτής του παστελιού, του παραδοσιακού γλυκού της Αμοργού με πλούσιο πολυμεσικό υλικό και βίντεο σε δύο (2) γλώσσες. 

Τα πολιτιστικά σημεία έχουν επιλεγεί με κριτήρια τοπικού σημείου ενδιαφέροντος, ιδιομορφίας του περιβάλλοντος και της προσέγγισής τους, της ιστορικής αξίας τους και  αφορούν ενδεικτικά τον Πύργο της Αγίας Τριάδας στην Αρκεσίνη, την Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού, τη Μονή και την Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας, τις Μονές Θεοσκέπαστη, Χρυσόστομο στα Κάψαλα,  Aϊ Γιώργη Βαρσαμίτης, Άγιο Ιωάννη Θεολόγο στο Κρούκελο καθώς και τον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 70.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021.

7. Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ‘ξεναγού πολιτιστικών διαδρομών’ στην Παροικιά Πάρου, με χρήση φορητών συσκευών και ακουστική ξενάγηση, με σκοπό την αναβάθμιση της φυσικής πλοήγησης των επισκεπτών στον χώρο, και κατ’ επέκταση την ανάδειξη και με ψηφιακά μέσα του πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τόσο του ιστορικού κέντρου της πόλης της Παροικιάς όσο και της ευρύτερης περιφέρειάς της. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ξεναγού, ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στα προτεινόμενα από τις διαδρομές πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος και να διατρέχει ένα πλούσιο όγκο πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης.

Στις πολιτιστικές διαδρομές οι οποίες θα αναδειχθούν ψηφιακά συγκαταλέγονται:

(α) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 1, η οποία αποτελεί μία μεγάλη διαδρομή μέσα από την οποία γίνεται κατανοητή η ιστορική εξέλιξη της Πάρου, και περιλαμβάνει το Ιερό Δηλίου Απόλλωνα και Άρτεμης, το Αψιδωτό οικοδόμημα (Περιοχή Κριός), το επίσημο νεκροταφείο (Θέση Βίτζι), το Ηρώον Αρχίλοχου- Τρεις Εκκλησιές (Περιοχή Έλητας) και τα Αρχαία λατομεία (Θέσεις Μαράθι και Λάκκοι),

(β) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 2 μέσω της οποίας προβάλλονται η Παναγία Eκατoνταπυλιανή, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Υπαίθριο Ιερό – Θεσμοφόριο, το Οικιστικό συγκρότημα ελληνιστικής περιόδου (Θέση Καστροβούνι), το Αρχαίο τείχος (Θέση Δύο Πλάκες) και το Εργαστήριο κεραμικής (Θέση Θόλος),

(γ) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 3, με την οποία αναδεικνύονται η Αγορά – Μεσαιωνική πόλη, το ενετικό κάστρο της Παροικιάς και ο Ναός Αθηνάς (Λόφος κάστρου), και

(δ) η Πολιτιστική Διαδρομή (ΠΔ) 4, η οποία περιλαμβάνει το επίσημο νεκροταφείο (θέση Βίτζι), το Ηρώον Αρχίλοχου- Τρεις Εκκλησιές (Περιοχή Έλητας), το Οικιστικό Συγκρότημα Ελληνιστικής Περιόδου (Θέση Καστροβούνι), το Αρχαίο τείχος (Θέση Δύο Πλάκες), το Ιερό Ασκληπιού (Θέση Αγία Άννα) και το Ιερό Πυθίου Απόλλωνα (Θέση Αγία Άννα).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 110.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021.

8. NAXiOS – Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης πολιτιστικών πόρων και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου

Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην ανάπτυξη:

(α) καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής ηλεκτρονικού ξεναγού (e-Ξεναγός), ως επίσημου ξεναγού του Δήμου και ως εργαλείου ενίσχυσης του τουρισμού εμπειρίας, και

(β) μιας συνοδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας (e-Χωριό), διασυνδεδεμένης με την ψηφιακή εφαρμογή, που θα υποστηρίζει, προβάλλει και προωθεί τα πολιτιστικά δρώμενα σε όλη την περιοχή, την πολιτιστική κληρονομιά και τον e-Ξεναγό.

Ενδεικτικά προβλέπεται η προβολή, ανά νησί, ιστορικών δεδομένων, στοιχείων παράδοσης, και πολιτιστικών χώρων (μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, κ.α.) και ενδεικτικά του Aρχαίου Yδραγωγείου Νάξου, του Αρχαίου Ιερού του Απόλλωνα και της Δήμητρας στον Γύρουλα Σαγκρίου, του Πύργου Χειμάρρου, του Σπηλαίου Άη Γιάννη και του Κάστρου Λιβαδίου Ηρακλειάς, της Σπηλιάς του Μανιάτη Σχοινούσας, της Σπηλιάς του Τοίχου και της Πηγής στο Μερσίνι Δονούσας, της Λαογραφικής Συλλογής και του Βωμού του Προφήτη Ηλία Κουφονησίων, κτλ.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 125.300,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021.

9. Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διαφύλαξη, προβολή και προώθηση της πολιτιστικής, ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς της Άνδρου. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιχειρείται να επιτευχθεί ο στόχος αυτός μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Καϊρείου Βιβλιοθήκης και να καταστεί δυνατή η πολυκαναλική διάθεση του υλικού με ψηφιακά μέσα.

Η πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης, αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές της Ελλάδας, αφού έχει στην κατοχή της περί τους 80.000 τόμους εντύπων (πολλά από τα οποία είναι παλαιές και δυσεύρετες εκδόσεις), εκτενέστατο αρχείο που είναι ταξινομημένο και περιλαμβάνει άνω των 1.000 φακέλων (περί τα 50.000 έγγραφα), πέρα από άλλα ειδικά ογκώδη αρχεία όπως της ναυτιλίας της Άνδρου και των ειρηνοδικείων της, πολλά έργα τέχνης, αντικείμενα ιστορικής αξίας και αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί ένα πολύ ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο σε ένα σύνολο δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αξιοποίησης και ανάδειξης του πολιτισμού της Άνδρου.

Το περιεχόμενο θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διευκόλυνση των μελετητών για τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, την προσέλκυση ομάδων Εναλλακτικού και Πολιτιστικού Τουρισμού και την αύξηση της τουριστικής κίνησης  αλλά και για την ανάγκη διάσωσης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, της ολοκλήρωσης της γνώσης για την περιοχή και την παράδοση.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 150.000,00 €

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2020 και λήξης η 31/12/2021.

10. Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων

Αφορά την υλοποίηση μιας πλατφόρμας διαχείρισης και προβολής αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και κινητών ευρημάτων με διαδραστική αφήγηση, με στόχο την αξιοποίηση του μοναδικής αξίας πολιτιστικού αποθέματος των Κυκλάδων για την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του τουρισμού εμπειρίας στην ευρύτερη περιοχή, την ποσοτική αύξηση των επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μοναδικής πολιτιστικής αξίας και την ποιοτική ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας επίσκεψης στην ευρύτερη περιοχή.

Η πλατφόρμα θα εστιάσει στην ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου των Κυκλάδων, και ειδικότερα, αφενός στην αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης των Μικρών Κυκλάδων ήδη από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο (3.200 – 2.000 π.Χ.), και αφετέρου στην ψηφιακή ανάδειξη των εξαιρετικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας οχυρωματικών έργων (ακροπόλεων, κάστρων, οχυρωμένων οικισμών, πύργων, κ.λπ.) του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, αξιοποιώντας ‘έξυπνες’ τεχνικές και τεχνολογίες αιχμής.

Επιπλέον, στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και εργασίες συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων και ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο θα καθίσταται διαθέσιμο στους τελικούς χρήστες μέσω της πλατφόρμας.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 155.000,00

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 03/06/2019 και λήξης η 31/12/2021.

Οι παραπάνω πράξεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Γραφείο Τύπου

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!