Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Μέχρι πότε θα περιμένουν οι κάτοικοι στο Συνετί να διανοιχθεί δρόμος πυρασφάλειας;

 

Στιγμιότυπο από τον φωτογραφικό φακό του Αλέξανδρου Γαρδέλη. Πυρκαγιά στο Συνετί – 25 Αυγούστου 2020.


Το ζήτημα της διάνοιξης δρόμου πυρασφάλειας στο Συνετί επαναφέρει στο προσκήνιο ο Αντιναύαρχος ε.α. Ν. Καλλιβρούσης. Παραθέτοντας όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με το αρχικό αίτημα να έχει υποβληθεί από το 1993 (!!!), ζητά άμεσα, γραπτή ενημέρωση από το Δήμο.

 • Δια την διάνοιξη του δρόμου πυρασφάλειας στο χωριό Συνετί από το 2014 μέχρι σήμερα στον Δήμο της Νήσου Άνδρου έχουν υποβληθεί από μία επιστολή το 2014 και 2019 και έξι επιστολές το 2020. Το πρώτο γραπτό αίτημα για το εν λόγω θέμα έγινε στις 14/4/93, είκοσι οκτώ ολόκληρα χρόνια πριν!!!
 • Επιπλέον επί του ιδίου θέματος έχουν δημοσιευτεί τρεις ανακοινώσεις τύπου. Μία στην εφημερίδα «Ανδριακή» του ΝΟΕ – ΔΕΚ 2014 και από μία ανακοίνωση τύπου στις 8/8/20 και 11/1/20, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ηλεκτρονικής μορφής της Άνδρου.
 • Από τον Νοέμβριο 2019 έχουν ενημερωθεί για την αναγκαιότητα της διάνοιξης του δρόμου πυρασφάλειας στο Συνετί με συστημένες επιστολές, δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του Δήμου Άνδρου.
 • Επί του εν λόγω θέματος έχουν υποβληθεί άλλες πέντε συστημένες επιστολές. Μία επιστολή στις 22/7/20 προς την Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα με εντολή για διενέργεια αυτοψίας στην περιοχή ενδιαφέροντος και υποβολή προτάσεων και άλλες πέντε επιστολές στις 10/8/20 προς τους Βουλευτές Κυκλάδων και τον Έπαρχο Άνδρου.
 • Στις 19/8/20 έγινε αυτοψία στην περιοχή από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου. Η Περιφερειακή Διοίκηση Κυκλάδων εισηγήθηκε στον Δήμο Άνδρου την διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας του χωριού Συνετί.
 • Από την πυρκαγιά της 25/8/20 αποδείχθηκε περίτρανα η αναγκαιότητα της ύπαρξης δρόμου πυρασφάλειας για το χωριό Συνετί και όχι μόνο. Δεν πρέπει να ξεχαστεί η μεγάλη πυρκαγιά διαρκείας δέκα ωρών που εκδηλώθηκε στις 8/10/14 πλησίον της δεξαμενής νερού του χωριού Συνετί, η οποία επεκτάθηκε λόγω του δύσβατου της περιοχής και χωρίς δρόμους πρόσβασης προς το ύψωμα των «Αγίων Σαράντα (Συνετί)», το βουνό «Τσιροβλίδι (Έξω Βουνί)», μέχρι τις «Κουκούλες (Συνετί)» πλησίον του χωριού Βραχνού.
 • Για τον εν λόγω δρόμο υπάρχει έγκριση περιβαλλοντολογικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου στις 6/11/15 με στοιχεία ΑΔΑ: 7Η9ΩΨΙ-Γ1Φ!!! Πότε θα γίνει πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου για να παρθεί απόφαση για την εκτέλεση αυτού του ζωτικού έργου της πυροπροστασίας του Συνετί;;;
 • Για την πυροπροστασία του χωριού Συνετί πολύ πρόσφατα στις 11/12/20 ζητήθηκε έγγραφη ενημέρωση επί των εξελίξεων της διάνοιξης του δρόμου πυροπροστασίας του χωριού Συνετί σύμφωνα με τους Νόμους 1599/1986 Άρθρο 16 και 2690/1999 Άρθρο 5 λόγω έννομου συμφέροντος.
 • Δεν έχει γίνει έγγραφη ενημέρωση μέχρι τώρα, αν και έχει περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος από τον Νόμο, στον οποίο κάθε Δημόσια Υπηρεσία – Διοίκηση οφείλει να απαντά εγγράφως στα αιτήματα για ενημέρωση κάθε πολίτη. Γνωρίζουν το θέμα της εκκρεμότητας η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και ο Γενικός Γραμματέας αυτού;;;
 • Στο Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Άνδρου έτους 2021 (ΑΔΑ:ΨΞ5ΑΩΨΙ-ΜΕΧ) δεν έχει συμπεριληφθεί η εκτέλεση του έργου της διάνοιξης του δρόμου πυρασφάλειας του Συνετί. Ακόμα Δεν Έχει ΩΡΙΜΑΣΕΙ Η Εκτέλεσή του!!! Γιατί;;;
 • Στις 14/1/21 ο ραδιοσταθμός «Αστέρας 92» αναφέρθηκε στην ανακοίνωση τύπου της 11/1/21 σε εκπομπή ειδήσεών του.
 • Για την συνεχιζόμενη εκκρεμότητα της έγγραφης ενημέρωσης έχουν υποβληθεί την 1/2/21 τέσσερεις συστημένες επιστολές /αναφορές προς Δημόσιες Υπηρεσίες / Αρχές και Ανεξάρτητες Αρχές του Ελληνικού Κράτους.
 • Δεν είναι γνωστό εάν ο Δήμος Άνδρου έχει τα ψηφιακά αρχεία της προμελέτης και της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων του έργου της διάνοιξης του δρόμου πυρασφάλειας, καθώς και εάν έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση και έγκριση της οριστικής μελέτης (τροποποιήσεις – μετατοπίσεις, τεχνικό έργο αρχικής εισόδου δρόμου κ.λπ.) και των άλλων σταδίων της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου (σύνταξη και έγκριση κτηματολογίου / αναλογισμού και αποζημιώσεων κ.λπ.) που προβλέπονται από τον «Οδηγό Ωρίμανσης – Απαιτήσεων για Εκτέλεση Έργων από ΟΤΑ» σύμφωνα με τους Νόμους 3463/2006 και 4412/2016.
 • Μέχρι πότε θα περιμένουν οι κάτοικοι του Συνετί για να υλοποιηθεί αυτό το ζωτικό έργο, Πρωτίστως της Πυροπροστασίας του Χωριού, Δευτερευόντως της ευκολότερης πρόσβασης σε σπίτια και (κονάκια κ.λπ.) των περιοχών «Σαρέλη (Κονάκια, Περιστερεώνας)», «Νικολή (κονάκι)», «Μάρη (κονάκια)», «Νεάπολης», «Κόσινας (κονάκι), «Μαρίνες», «Φιρόγια» και «Πλύστες» και Τριτευόντως της αξιοποίησης των αγροκτημάτων των περιοχών «Σκάλα», «Σαρέλη», «Φραεσκακιό», «Μάρη», «Νικολή», «Μαντινού», «Κόσινας», «Νεάπολης», «Κάμπος» και «Φιρόγια» του χωριού Συνετί. Αυτοί που μαζεύονται είναι κατά πολύ περισσότεροι από αυτούς τους απειροελάχιστους που αντιδρούν στην διάνοιξη του δρόμου Πυρασφάλειας του Χωριού μας!!!
 • Η φετινή αντιπυρική περίοδος πρόκειται να αρχίσει στις 1/5/21 σύμφωνα με το Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» (Αντιμετώπιση Πυρκαγιών) του Δήμου Άνδρου.
 • Στο Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» που ψηφίστηκε στις 19/11/20 και υπογράφτηκε στις 9/12/20, καθορίζονται μεταξύ των άλλων με λεπτομέρειες, οι Υπεύθυνοι, οι Αρμοδιότητες και οι Δράσεις του Δήμου Άνδρου!!!
 • Πριν αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, στις 30/1/21 εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά πλησίον των χωριών Ρέματα και Άρνης στην διασταύρωση του δρόμου Χώρας – Βόρης και η δεύτερη πυρκαγιά μικρής εκτάσεως στις 3/2/21 στην περιοχή της Άρνης.
 • Αναμένεται η Γραπτή Ενημέρωση επί της διάνοιξης του δρόμου πυρασφάλειας του Συνετί!!!

Αντιναύαρχος ε.α. Ν. Καλλιβρούσης Π.Ν.

Κάτοικος Συνετί

από Άνοιξη μέχρι Φθινόπωρο


Η προηγούμενη παρέμβαση του κ. Καλλιβρούση

Δημιουργία δρόμου πυρασφάλειας στο Συνετί: Επιτέλους κάντε κάτι πριν είναι αργά!!! 


 

Διαδώστε!

2 Σχόλια

 1. Γιάννης

  Αυτός ο Δρόμος Πρέπει να είχε γίνει πριν πολλά χρονιά. Γιατί αυτή η καθυστέρηση;; Όταν χαθούν άνθρωποι, θα είναι πολύ αργά!!

  Reply
 2. Γιώργος

  Η ανάληψη δημοσίων θέσεων πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που είναι ευθυνολάτρεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!