Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Μια πρότυπη Μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ στην Άνδρο!

aekk01

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη που παράγονται στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων. Από αυτά στη χώρα μας ανακυκλώνεται μόλις το 10%. Αποτελούνται από υλικά όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, πλακάκια, κεραμίδια, μέταλλα, πλαστικά και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

IMG_6066

Σε μια εποχή όπου το περιβάλλον γίνεται προτεραιότητα τόσο στη νομοθεσία όσο και σε κάθε πρακτική τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά σε όλους… μπάζα, δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον κανόνα. Είτε προκύπτουν από δημόσια έργα κατασκευής δρόμων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ., είτε από κάθε έναν από εμάς που θέλουμε να χτίσουμε, να γκρεμίσουμε ή να ανακαινίσουμε ένα σπίτι, ένα κατάστημά, τα μπάζα χρειάζονται διαχείριση συμβατή με το περιβάλλον και τη νομοθεσία που υπάρχει από το 2010 (YA 36259/1757/E103) και ορίζει τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ως μοναδικούς υπεύθυνους για την εναλλακτική διαχείριση τέτοιων αποβλήτων στη περιοχή εμβέλειας τους.

IMG_6067

Τα ΣΣΕΔ οργανώνουν και ελέγχουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη παραγωγή και διαχείριση των ΑΕΚΚ καταθέτοντας απολογιστικά στοιχεία ετησίως στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος για την εξέλιξη εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο καθένας που ασκεί δραστηριότητα από την οποία προκύπτουν μπάζα είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με ένα εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αυτών των αποβλήτων στη περιοχή του.

IMG_4848

Η Ευρωπαϊκή και εθνική Νομοθεσία είναι αυστηρή και έχει ως   στόχο να ελαττώσει ή ακόμα και να εξαλείψει  την ποσότητα των ΑΕΚΚ που απορρίπτονται παράνομα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των μονάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων, Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών. Στη συνέχεια στόχος είναι να διοχετεύσει στην αγορά τα ανακυκλωμένα πλέον αδρανή για χρήση σε όλα τα κατασκευαστικά, ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η πρότυπη μονάδα του Δημήτρη Πέτσα στην Άνδρο

Μπορεί το νησί μας να είναι μικρό σε έκταση και πληθυσμό, πολλές όμως επιχειρηματικές δραστηριότητες ανταγωνίζονται επάξια ακόμα και μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν στα αστικά κέντρα.

p14

Μία από τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζει στην Άνδρο, συγκεκριμένα για τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της διαχείρισης των Αποβλήτων, Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών είναι του κ. Δημήτρη Πέτσα, ο οποίος μάλιστα ήταν ο πρώτος που δραστηριοποιήθηκε σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2013.

IMG_5474

Η εταιρεία  υπάγεται στους  Συλλέκτες – Μεταφορείς ΑΕΚΚ που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΑΝΕΛ, την Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας και το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ

aekk-3

Πως δουλεύει το σύστημα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών

Οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουμε ότι  η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών είναι πλέον υποχρεωτική. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί σοβαρό παράπτωμα η εναπόθεση των υλικών που προέρχονται από οικοδομικές και άλλες δραστηριότητες (πχ δημόσια έργα, ανακαινίσεις κ.α.) ανεξέλεγκτα και οπουδήποτε και για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

aekk-8

Η εταιρεία του κ. Πέτσα αναλαμβάνει αυτόν ακριβώς τον ρόλο, να συλλέγει όλα αυτά τα απόβλητα. Η λειτουργία του συστήματος ευτυχώς έχει γίνει πολύ αυστηρή αφού για να εκδοθεί η οποιαδήποτε άδεια από την Πολεοδομία είναι υποχρεωτικό να παραδοθεί από τον ενδιαφερόμενο Σχέδιο Διαχείρισης  (ΣΔΑ) των ΑΕΚΚ.

IMG_1566

Ο κ. Δημήτρης Πέτσας από την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρισης του διαθέτει σύμβαση με την ΑΑΝΕΛ ενώ έχει λάβει και όλες τις απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων.

IMG_1565

Έτσι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να έρθει σε επαφή με την εταιρεία του κ. Πέτσα κι εκείνη τη σειρά της να συλλέξει τα απόβλητα, να τα ζυγίσει και να του παραδώσει τη σχετική βεβαίωση από το online σύστημα της ΑΑΝΕΛ.

IMG_1564

Να σημειώσουμε ότι για λόγους διαφάνειας δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική συναλλαγή μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του κ. Πέτσα, αφού η πληρωμή γίνεται απευθείας στην ΑΑΝΕΛ κι εκείνη με τη σειράς της αποδίδει το ποσοστό που αναλογεί στην εταιρεία, μετά την επεξεργασία.

IMG_4587

Οι τιμές

Πολλοί από εσάς ίσως έχουν στο μυαλό τους, ότι όλη αυτή η διαδικασία κοστίζει ακριβά… η πραγματικότητα ωστόσο είναι εντελώς διαφορετική μιας και οι τιμές είναι πολύ χαμηλές αν αναλογιστεί κάποιος τη ζημιά που συντελείται στο περιβάλλον όταν γίνεται παράνομα εναπόθεση σε ρέματα, χωράφια κλπ.

Είδος Απόβλητου

Τιμή /tn

   

Απόβλητα Εκσκαφών

2,00

Απόβλητα Κατασκευών

4,44

Απόβλητα Κατεδαφίσεων

6,28

Απόβλητα Μονάδων Επεξεργασίας Μαρμάρου

2,00

Απόβλητα Μονάδων Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος

2,00

Βίντεο από την επεξεργασία…

Ο ρόλος της ΑΑΝΕΛ

aekk003

Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΑΑΝΕΛ» που υπάγεται η εταιρεία του κ. Πέτσα, συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010).

aekk004

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι ο Ν.2939/2001 (έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/2010) υπό την συνολική κάλυψη του Ν.4042/2012 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008 για τα Απόβλητα). Με αυτό το νομικό πλαίσιο αποσκοπείται:

IMG_0537

  • η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές, φυσικές και πάσης φύσεως καταστροφές
  • η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
  • η ανακύκλωση και
  • οι άλλες μορφές ανάκτησης των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

aekk-4

  • σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών, μέσω εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
  • παράγει εκπαιδευτικά προϊόντα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείρισή των ΑΕΚΚ
  • συνεργάζεται και με Ερευνητικούς Οργανισμούς για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.
  • Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του.

Είναι η ανακύκλωση των μπαζών ακριβή;

Όχι… Το κόστος αποκατάστασης των ¨μπαζωμένων¨ ρεμάτων  και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες  στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.
Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.

aekk-0
Η ζημία από τις πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.
Το “κόστος” κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος.

Δεν εξαντλούνται φυσικοί πόροι αλλά αντικαθίστανται από ανακυκλωμένα αδρανή υλικά.

aekk-21

Με την Εναλλακτική Διαχείριση συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που μπορεί να ανταποκριθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Δίνει μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ζωής για τα υλικά.

Η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων εφαρμόζεται και στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δηλαδή σε αυτά που αποκαλούμε μπάζα…

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!