Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Ν. Συρμαλένιος: Να καταλάβουμε, τα μικρά νησιά των Κυκλάδων θεωρούνται προνομιούχα;

Ï Íßêïò ÓõñìáëÝíéïò ìéëÜåé óôçí êïéíÞ óõíåäñßáóç ôùí åðéôñïðþí ôçò ÂïõëÞò, ÔåôÜñôç 22 Éïõëßïõ 2015. ÓõíåäñéÜæåé ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ äçìüóéáò äéïßêçóçò, äçìüóéáò ôÜîçò êáé äéêáéïóýíçò, ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ ïéêïíïìéêþí õðïèÝóåùí, ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ ðáñÜãùãçò êáé åìðïñßïõ êáé ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ êïéíùíéêþí õðïèÝóåùí ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ «Åðåßãïíôá ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ í.4334/2015 (Á´ 80)». ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ

Η κυβέρνηση της ΝΔ με την από 16/9 κοινή παρουσίαση – εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στο Φόρουμ της ΔΕΘ 2020, από τους Υπουργούς της Χρήστο Σταϊκούρα και Γιάννη Βρούτση, έκανε σαφές ότι η απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ σε νησιά κάτω των 1200 κατοίκων αφορά όλη τη νησιωτική Ελλάδα πλην των Κυκλάδων. Αφορά τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου εκτός Αστυπάλαιας, τη Γαύδο και τα Διαπόντια.

Για άλλη μια φορά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι ακριβώς τα κριτήρια που ξεχωρίζουν τα μικρά νησιά των Κυκλάδων από τα νησιά όλης της υπόλοιπης επικράτειας, όταν μάλιστα το μόνο δημοσίως εξαγγελλόμενο κριτήριο είναι το πληθυσμιακό. Ας μας εξηγήσουν οι εμπνευστές του μέτρου, με ποια κριτήρια εξαιρούνται τα μικρά νησιά των Κυκλάδων, όπως π.χ. η Ανάφη, η Σίκινος, και τα άλλα μικρά νησάκια, οι κάτοικοι των οποίων υφίστανται τη χρόνια ακτοπλοϊκή απομόνωση, την ανασφάλεια λόγω έλλειψης ειδικευμένων γιατρών, την ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών δομών, τις ανύπαρκτες έως ελάχιστες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, την αδυναμία βιώσιμων οικονομικών επιλογών που πηγάζει από την ελάχιστη κλίμακα όλων των παραμέτρων και των μεγεθών. Μήπως τελικά οι «εγκέφαλοι» των οικονομικών αποφάσεων, θεωρούν συλλήβδην ότι όλες οι Κυκλάδες είναι προνομιούχες, λόγω υψηλής συμμετοχής τους στο τουριστικό προϊόν;;; Και εν πάση περιπτώσει, και με αυτό το κριτήριο, ισοπεδώνουμε τα πάντα χωρίς καμμία επιστημονική και εν τέλει πραγματική κατηγοριοποίηση;;;  

Αλλά για να μην είμαστε άδικοι. Καλοδεχούμενο το μέτρο. Να θυμίσω όμως ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, υπήρχε ως μέτρο η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους μόνιμους κατοίκους και για τις περιουσίες τους σε ΟΛΑ τα νησιά κάτω των 1000 κατοίκων. Ακριβώς γι αυτό το λόγο καταθέσαμε δύο φορές ως αξιωματική αντιπολίτευση τη συγκεκριμένη τροπολογία. Η κυβέρνηση, κατά τη προσφιλή της τακτική, την απέρριψε. Βλέπετε ήθελε να πάρει αποκλειστικά τη δόξα ο κ. Μητσοτάκης με τις πρόσφατες εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Ας την έκανε τουλάχιστον ολοκληρωμένη και όχι κουτσουρεμένη.

Ο λαός των Κυκλάδων δεν θα ανεχθεί και δεν θα συγχωρέσει ποτέ τη συνέχιση των διακρίσεων !!!  

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!