Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Νέα δυνατότητα για φύτευση αμπελώνων στο πρόγραμμα 2019-2023

ampelonas_2

Με μία νέα δυνατότητα θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελών την ερχόμενη άνοιξη, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιδοτηθούν για την αλλαγή αποστάσεων φύτευσης (ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων πριν και μετά την αναδιάρθρωση 20%) χωρίς αλλαγή συστήματος διαχείρισης, σύμφωνα με υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της δράσης την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Μαρτίου και οι αμπελουργοί θα μπορούν να κάνουν αίτηση για δράσεις που περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε: i. εκρίζωση ii. προετοιμασία εδάφους iii. αναφύτευση

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει: i. προετοιμασία εδάφους ii. φύτευση (βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 68 του Καν. (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013).

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε: i. υποστύλωση ii. κατασκευή αναβαθμίδων iii. αλλαγή αποστάσεων φύτευσης (ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων πριν και μετά την αναδιάρθρωση 20%) χωρίς αλλαγή συστήματος διαχείρισης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσης τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή, σύμφωνα με την με αριθμ. 3535/96221/ 07-09-2015 υπουργική απόφαση «Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013» (Β΄1996) και αφορούν δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης ii) Βάσει άδειας αναφύτευσης της ίδιας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες (ί) και (ii) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα αυτές ισχύουν.

Ποσά στήριξης

Σε μειονεκτικές Περιφέρειες και περιοχές Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα (ευρώ ανά στρέμμα):

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.455

 1. εκρίζωση 210
 2. προετοιμασία εδάφους 245
 3. αναφύτευση 500
 4. απώλεια εισοδήματος 500

β. Φύτευση αμπελώνων 745

 1. προετοιμασία εδάφους 245
 2. φύτευση 500

γ. Επανεμβολιασμός 680

 1. εμβολιασμός 180
 2. απώλεια εισοδήματος 500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) 390

Σε μειονεκτικές Περιφέρειες και περιοχές Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα: Περιοχές χωρίς Περιορισμούς (ευρώ ανά στρέμμα):

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.260

 1. εκρίζωση 140
 2. προετοιμασία εδάφους 170
 3. αναφύτευση 450
 4. απώλεια εισοδήματος 500

β. Φύτευση αμπελώνων 620

 1. προετοιμασία εδάφους 170
 2. φύτευση 450

γ. Επανεμβολιασμός 680

 1. εμβολιασμός 180
 2. απώλεια εισοδήματος 500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) 360

Λοιπές Περιφέρειες: περιοχές Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα (ευρώ ανά στρέμμα):

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.175

 1. εκρίζωση 160
 2. προετοιμασία εδάφους 205
 3. αναφύτευση 310
 4. απώλεια εισοδήματος 500

β. Φύτευση αμπελώνων 515

 1. προετοιμασία εδάφους 205
 2. φύτευση 310

γ. Επανεμβολιασμός 620

 1. εμβολιασμός 120
 2. απώλεια εισοδήματος 500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) 260

Σε μειονεκτικές Περιφέρειες και περιοχές Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα: Περιοχές χωρίς Περιορισμούς (ευρώ ανά στρέμμα)

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.020

 1. εκρίζωση 130
 2. προετοιμασία εδάφους 120
 3. αναφύτευση 270
 4. απώλεια εισοδήματος 500

β. Φύτευση αμπελώνων 390

 1. προετοιμασία εδάφους 120
 2. φύτευση 270

γ. Επανεμβολιασμός 620

 1. εμβολιασμός 120
 2. απώλεια εισοδήματος 500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) 240   

 
Δείτε αναλυτικά τη σχετική απόφαση, εδώ.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!